Gratis gesprek advocaat bij een loonvordering 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een loonvordering en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een loonvordering?

Een loonvordering is het eisen van loon als een werkgever geen, te weinig of te laat loon heeft uitbetaald waar u recht op heeft. Naast uw achterstallige loon heeft u ook recht op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. De wettelijke verhoging geldt na een termijn van drie dagen en kan gezien worden als boete voor de werkgever voor elke dag dat hij te laat is met betaling van het loon. De wettelijke rente geldt voor alle schuldeisers indien de schuldenaar te laat betaalt, dus ook in het geval van het te laat betalen van het loon door de werkgever. Een loonvordering verjaart na vijf jaren. Het is dus van belang dat u binnen vijf jaar een loonvordering indient. U kunt ervoor zorgen dat u ook na de verjaringstermijn nog een loonvordering heeft. U dient dan nog binnen de verjaringstermijn uw werkgever schriftelijk te kennen te geven dat u niet afziet van de vordering. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een loonvordering?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een loonvordering. Een (pro deo) advocaat  kan u helpen bij het indienen van een loonvordering bij de kantonrechter. Ook kan die u helpen bij het opstellen van een brief aan uw werkgever. Dit moet altijd voorafgaan aan het indienen van een loonvordering bij de kantonrechter. Als uw werkgever uw loon niet of te laat betaalt, dient u hem schriftelijk te verzoeken om het achterstallige loon uit te betalen. Als daarop geen reactie komt of uw werkgever weigert, kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter.

Aanvraag faillissement werkgever

Als uw werkgever uw loon niet meer betaalt en u het idee heeft dat hij dat ook niet meer gaat doen, kunt u zijn faillissement aanvragen. Voor het aanvragen van een faillissement dienen er minimaal twee vorderingen te bestaan. U kunt het faillissement aanvragen via een advocaat. Uw arbeidsovereenkomst blijft ook na faillissement bestaan, in de meeste gevallen moet u nog enige tijd doorwerken en zal de overeenkomst uiteindelijk door de curator worden opgezegd. De curator zorgt voor de afhandeling van het faillissement. Hij zal proberen de boedel zo groot te laten, dat iedere loonvordering daaruit zal kunnen worden voldaan.


Vergoeding kosten hulp advocaat 

Conflictsituaties voortkomend uit een loonvordering lost u op met de hulp van een advocaat, welke u bijstaat en advies geeft. De hulp van een advocaat kan al snel hoge kosten met zich meebrengen. Onderzoek of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp, waarbij het merendeel van de kosten vergoed wordt door de overheid. U betaalt een kleine eigen bijdrage in veel gevallen. Houd rekening met het feit dat niet iedere advocaat pro deo rechtshulp aanbiedt.


Dekking rechtsbijstandverzekering bij conflict over loonvordering 

Naast de mogelijkheid om kosten vergoed te krijgen via de overheid, kunt u gemaakte kosten voor juridische ondersteuning declareren bij uw verzekeraar. Logischerwijs is dit uitsluitend mogelijk, wanneer u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. In sommige gevallen zal een aanvullende module vereist zijn. In de polis van uw rechtsbijstandverzekering leest u meer over de dekking bij conflicten rond een loonvordering. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over een loonvordering gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een loonvordering. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Wat zijn mijn rechten wanneer mijn werkgever het loon niet (op tijd) betaalt?

Ik heb vorige maand wel gewerkt, maar geen loon uitbetaald gekregen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn loon ontvang? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er bestaat een plicht voor de werkgever om de werknemer het loon (op tijd) te betalen. Indien de werkgever dit nalaat, kunt u als werknemer een loonvordering opstellen. Deze loonvordering kunt u in eerste instantie naar de werkgever sturen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de werknemer de loonvordering indienen bij de kantonrechter. De werknemer heeft hierbij ook recht op een wettelijke verhoging en wettelijke rente. Een advocaat kan u hierbij helpen.