Ontslag tijdens ziekte - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat bij ontslag tijdens ziekte 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ontslag tijdens ziekte en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Is ontslag tijdens ziekte toegestaan?

De eerste twee jaar van uw ziekte mag de werkgever u niet ontslaan vanwege uw ziekte. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. In deze gevallen is ontslag tijdens ziekte wel mogelijk en geldt het opzegverbod niet.

Wanneer is ontslag tijdens ziekte toegestaan

Het opzegverbod tijdens de eerste twee jaar ziekte geldt niet in de volgende gevallen:

 • Het bedrijf of een onderdeel van het bedrijf waarvoor u werkzaam was sluit
 • U weigert om te re-integreren en volgt de instructies van de bedrijfsarts niet op
 • Werkzaamheden die u wel zou kunnen doen worden door u geweigerd
 • Het plan van aanpak dat voor u is gemaakt weigert u te op te stellen, bij te stellen en te evalueren

Als één van de bovenstaande uitzonderen op u van toepassing zijn heeft uw werkgever een kans om via het UWV een ontslagvergunning te verkrijgen en ontslag tijdens ziekte af te dwingen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij ontslag tijdens ziekte

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij ontslag tijdens ziekte. U bent in Nederland beschermd tegen ontslag tijdens ziekte maar een volledig opzegverbod is er niet. Het is aan u om gedurende de twee jaar dat u ziek bent uw werkgever geen munitie te geven. Een (pro deo) advocaat kan u hierbij helpen. Na twee jaar ziekte mag de werkgever de arbeidsovereenkomst met u beëindigen. Hier heeft de werkgever wel een ontslagvergunning voor nodig. 


Kosten advies ontslag tijdens ziekte vergoed door overheid 

De kosten die voortkomen uit de hulp van een advocaat na een ontslag tijdens ziekte worden in sommige gevallen grotendeels vergoed door de overheid. Hiervan is sprake bij pro deo rechtshulp. U betaalt vaak een kleine eigen bijdrage. Het is van uw bruto jaarinkomen en eigen vermogen afhankelijk, of u aanspraak kunt maken op pro deo ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw. Houd er rekening mee, dat pro deo rechtshulp niet standaard aangeboden wordt. In de zoekmachine selecteert u de optie “PRO DEO” om een geschikte advocaat te vinden.


Verzekeraar benaderen voor kosten bij advies na ontslag tijdens ziekte 

Komt u niet in aanmerking voor pro deo rechtshulp, maar heeft u wel een rechtsbijstandverzekering? Mogelijk vergoedt uw verzekeraar de kosten van de hulp van een advocaat na ontslag tijdens ziekte. Lees uw polisvoorwaarden eens na, om te zien welke dekking er geboden wordt. Hulp van een advocaat wordt alleen vergoed, wanneer u vooraf om toestemming vraagt aan uw verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek over ontslag tijdens ziekte in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over ontslag tijdens ziekte gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ontslag tijdens ziekte. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ontslag tijdens ziekte - Kan mijn werkgever mij ontslaan als gevolg van veelvuldig ziekteverzuim?

Ik ben het afgelopen jaar gedurende verschillende periodes ziek geweest en ik verwacht dat dit zich de komende tijd zal voortzetten. Kan mijn werkgever mij om deze reden ontslaan? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

De Nederlandse wet komt de zieke werknemer sterk tegemoet. Zo geldt er voor de werkgever van een zieke werknemer een opzegverbod gedurende de eerste twee jaar ziekte, inclusief loondoorbetalingsverplichting. De werkgever kan daarom niet zomaar overgaan tot het ontslag van een veelvuldig zieke werknemer. Desondanks kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in sommige gevallen laten ontbinden door de rechter. Hiervoor is de werkgever echter wel verplicht om aan te tonen dat er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een werknemer die veelvuldig ziek is en bij wie de verwachting is dat dit niet anders zal zijn binnen 26 weken. Verder mag de ziekte niet het gevolg zijn van toedoen aan de kant van de werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld dat de arbeidsomstandigheden in orde dienen te zijn. Ook dient er door de werkgever te worden aangetoond dat herplaatsing van de veelvuldig zieke werknemer niet mogelijk is. Hiervoor moet de werkgever zich inspannen. Tenslotte zal de rechter de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden indien de ziekte ernstige gevolgen heeft voor de organisatie van de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan een te grote werkdruk voor collega’s van de zieke werknemer of het vastlopen van het productieproces waar de zieke werknemer deel van uitmaakt. Bent u het niet eens met een ontslag tijdens ziekte? Dien dan een contactverzoek in bij één van de bij Eersterechtshulp.nl aangesloten advocaten.

Ontslag tijdens ziekte - Ontslag na 2 jaar ziekte

Ik ben al 2 jaar ziek en mijn werkgever heeft aangeven mijn arbeidsovereenkomst te willen beëindigen maar ga hier niet mee akkoord. Wat zijn mijn rechten na 2 jaar ziekte?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dit hangt helemaal af van de situatie. Denkt u bijvoorbeeld binnen 26 weken hersteld te zijn en is het mogelijk om uw werk in aangepaste vorm te verrichten? Ontslag na 2 jaar ziekte brengt in ieder geval wel plichten voor een werkgever met zich mee. Als u voor de overheid werkt dient uw werkgever bijvoorbeeld zorg te dragen voor uw re-integratie. Wij raden u aan om gratis een advocaat te raadplegen. Zodoende kunt u samen met de advocaat uw specifieke situatie bespreken.

Ontslag tijdens ziekte - Proeftijd

Ik ben ernstig ziek geworden tijdens mijn proeftijd en mijn werkgever heeft aangegeven niet met mij door te willen. Is dit ontslag tijdens ziekte wel rechtsgeldig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Tijdens een proeftijd mag een werkgever een werknemer zonder reden op te geven ontslaan. De werkgever mag u echter niet ontslaan vanwege uw ziekte. Wanneer u sterk het vermoeden heeft dat uw werkgever niet met u door wil vanwege uw ziekte raden wij u aan om gratis een advocaat te raadplegen.

Ontslag tijdens ziekte - Uitzendovereenkomst

Ik ben ontslagen tijdens ziekte en ben het hier niet mee eens. Geldt het ontslagverbod bij ziekte ook bij een uitzendovereenkomst?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het hangt van de uitzendovereenkomst af of u tijdens ziekte ontslagen kunt worden. Over algemeen geldt dat hoe langer u in dienst bent bij het uitzendbureau hoe meer rechten u heeft en hoe sterker uw positie is. Wij raden u aan om gratis een advocaat te raadplegen. De advocaat kan samen met u bekijken wat er precies in uw contract staat.

Ontslag tijdens ziekte - Mijn contract loopt af

Ik heb mij ziekgemeld en mijn werkgever heeft aangegeven mijn tijdelijke contract niet te verlengen. Mag mijn werkgevers mij zomaar ontslaan tijdens ziekte?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als uw contract afloopt gedurende de periode dat u ziek bent hoeft uw werkgever de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Dat u ziek bent heeft hier geen invloed op. Van ontslag tijdens ziekte is eigenlijk geen sprake. Wel dient uw werkgever u ziek te melden bij het UWV. Zodoende kunt u een ziektewetuitkering aanvragen.