Arbeidsongeschiktheid

Gratis gesprek advocaat bij arbeidsongeschiktheid 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij een conflict over arbeidsongeschiktheid en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Er wordt van arbeidsongeschiktheid gesproken als een werknemer door ziekt na 2 jaar nog steeds niet in staat is om (volledig) te werken. Gedurende deze twee jaar is de werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Na twee jaar krijgt u een WIA-uitkering (Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen). U heeft alleen recht op een WIA-uitkering als u uw arbeidsongeschiktheid meer dan %35 is.  


Waarom een (pro deo) advocaat bij arbeidsongeschiktheid?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij een conflict over arbeidsongeschiktheid met uw werkgever. Bij arbeidsongeschiktheid kan de werkgever gedurende de eerste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Het uitgangspunt bij arbeidsongeschiktheid is dat de werknemer zoveel mogelijk moet re-integreren in het arbeidsproces. Indien er al twee jaar verstreken is kan de werkgever een ontslagprocedure starten wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan dan bij het UWV toestemming vragen voor het ontslag. Daarbij moet hij aangeven dat de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, dat het niet in de verwachting ligt dat er binnen 26 weken verbetering optreedt en dat de werkgever hem niet kan herplaatsen in een passende functie. Het UWV toetst dan of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingezet om tot re-integratie te komen. Werkgever en werknemer zijn bij arbeidsongeschiktheid of ziekte namelijk verplicht zich in te spannen om te komen tot re-integratie. Er zal moeten worden gekeken naar wat de werknemer wel kan en of er een passende aangepaste functie kan worden gevonden. De werkgever wordt daarbij geholpen door de Arbodienst. De Arbodienst stelt samen met de werkgever een re-integratieadvies op. Als een werknemer meer dan 13 weken afwezig is vanwege ziekte, dient de werkgever dat te melden bij het UWV. Het UWV kan indien de werkgever niet aan de re-integratieverplichting voldoet bepalen dat de werkgever ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid loon moet doorbetalen. Als het de werknemer is die de re-integratieverplichting niet nakomt, is de werkgever gerechtigd de doorbetaling van het loon stop te zetten.


Kosten conflict vergoed door overheid 

De kosten voor de ondersteuning van een advocaat bij een zaak rond arbeidsongeschiktheid hoeft u niet altijd zelf te betalen. Wanneer uw inkomen onder €29.600 bruto ligt op jaarbasis, komt u namelijk in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Bij pro deo rechtshulp betaalt u vaak slechts een beperkte eigen bijdrage. Houd rekening met het gegeven, dat niet iedere advocaat pro deo ondersteuning biedt bij zaken rondom arbeidsongeschiktheid.


Vergoeding rechtsbijstandverzekering bij conflict rond arbeidsongeschiktheid 

Niet alleen de overheid biedt u onder voorwaarden een vergoeding aan voor het inschakelen van de hulp van een advocaat bij kwesties rondom arbeidsongeschiktheid. U kunt dergelijke kosten mogelijk ook declareren bij uw verzekeraar, wanneer u een rechtsbijstandverzekering afgesloten heeft. In veel gevallen bieden verzekeraars een module aan, welke deze kosten dekt. Geef voor de behandeling van uw zaak bij de verzekeraar aan dat u een advocaat inschakelt. 


WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Indien u een WIA-uitkering aanvraagt zullen een arts (door middel van een medisch onderzoek) en een arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Dit wordt uitgedrukt in procenten. Indien u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, komt u niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA-uitkering bestaat uit twee onderdelen: De Regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA). Indien het percentage van uw arbeidsongeschiktheid ligt tussen de 35% en de 80%, dan heeft u recht op de regeling WGA. Als u volledig arbeidsongeschikt bent (meer dan 80%) en deze arbeidsongeschiktheid duurzaam is heeft u recht op de regeling IVA. Is de arbeidsongeschiktheid in dit laatste geval niet duurzaam, dan komt u in aanmerking voor de regeling WGA.

Bij de WGA bedraagt de uitkering bij niet werken 70% van het laatste loon. Bij de IVA is dat 75%. Het recht op de WGA-regeling kan vervallen indien u weer hersteld bent en niet meer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met wetgeving over arbeidsongeschiktheid. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij een conflict over arbeidsongeschiktheid. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Heb ik recht op een uitkering na twee jaar ziekte?

Ik ben bijna twee jaar ziek en mijn werkgever heeft aangegeven mijn overeenkomst op te zeggen na verloop van deze twee jaren. Kan ik ergens aanspraak maken op een uitkering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw werkgever heeft gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Ook geldt er een opzegverbod tijdens deze twee jaar. Hierna vervallen deze verplichtingen voor de werkgever. Als (ex-)werknemer maakt u hierna aanspraak op een WIA-uitkering. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een WGA- of IVA-uitkering.  

Heb ik recht op een WGA- of een IVA-uitkering?

Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst opgezegd na twee jaar ziekte. Ik ben voornemens om een WIA-uitkering aan te vragen. Heb ik recht op een WGA- of een IVA-uitkering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het antwoord op de vraag voor welke uitkering u in aanmerking komt na twee jaar ziekte, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. De WGA-uitkering wordt gezien als de ‘mildere’ vorm. Deze uitkering geldt voor de ex-werknemer die langer dan twee jaar ziek is en (in de toekomst) weer kan werken, maar slechts 65 procent of minder van zijn of haar oude loon kan verdienen. De IVA-uitkering is bestemd voor de ex-werknemer die maximaal twintig procent van zijn oude loon kan verdienen en van wie vrijwel zeker is dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Raadpleeg eventueel een advocaat om u hierbij te helpen.