Disfunctioneren op het werk - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat bij ​disfunctioneren op het werk 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij ​disfunctioneren op het werk en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat zijn de gevolgen van ​disfunctioneren op het werk? 

Op het moment dat een werkgever het idee heeft dat een werknemer zijn/haar functie niet naar behoren uitvoert, kan deze dit als disfunctioneren aanmerken. Vaak wordt hierbij eerst het gesprek met de medewerker aangegaan, om te kijken op welke wijze deze diens prestaties op de werkvloer kan verbeteren. Mocht een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat opleveren voor een werkgever, dan kan deze vervolgstappen zetten. In het uiterste geval kiest een werkgever bij het disfunctioneren van een medewerker voor het aanvragen van diens ontslag bij de rechter. Een werkgever heeft niet zonder meer het recht om een medewerker te ontslaan bij disfunctioneren. Het ontslag dient als een laatste redmiddel; er zal altijd eerst naar andere opties moeten worden gezocht. Als werknemer heeft u het recht uw positie te verdedigen bij een rechtszaak, mocht een werkgever besluiten u te willen ontslaan.


Waarom een (pro deo) advocaat bij disfunctioneren op het werk

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen als u uw baan dreigt te verliezen door disfunctioneren.  De werkgever moet in de ontslagprocedure blijk geven van dat er echt niks anders meer op zit dan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid hebben gesteld om het disfunctioneren te verbeteren. De werkgever zal moeten aantonen dat de werknemer niet goed functioneert en dat deze kritiek met de werknemer besproken is.  Een (pro deo) advocaat kan voor u nagaan of de juiste procedure is gevolgd. 


Overheid vergoed mogelijk kosten hulp advocaat 

De hulp van een advocaat bij conflicten over mogelijk disfunctioneren kan hoge kosten met zich meebrengen. U betaalt deze kosten niet altijd zelf. In Nederland kunt u kiezen voor pro deo rechtshulp, wat door een groot aantal advocaten aangeboden wordt. Let op, niet iedere raadsman of raadsvrouw doet dit. Om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag uw bruto jaarinkomen niet boven de €29.600 liggen. Ook zit er een maximum aan uw eigen vermogen.


Kosten advocaat bij conflict rond disfunctioneren op het werk declareren 

In plaats van te kiezen voor pro deo rechtshulp, kunt u kosten voor hulp van een advocaat bij zaken rond een mogelijk disfunctioneren declareren bij uw verzekeraar (als u deze heeft afgesloten). Kies voor deze optie wanneer uw inkomen of vermogen te hoog zijn. Een verzekeraar dekt kosten voor ondersteuning van een advocaat alleen, wanneer u hier formeel toestemming voor gevraagd heeft vooraf. Een advocaat kan u hier tijdens een gratis kennismakingsgesprek meer over vertellen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over disfunctioneren op het werk gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij ​disfunctioneren op het werk. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Kan mijn werkgever mij ontslaan omdat ik mijn functie niet naar behoren uitoefen?

Mijn werkgever heeft aangegeven dat hij niet tevreden is over mijn functioneren. Kan hij me nu ontslaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan indien de werknemer niet naar behoren functioneert. De werkgever zal eerst in gesprek moeten gaan om het probleem aan te kaarten. Vervolgens dient de werknemer de mogelijkheid te krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Als dit ook niet werkt is de werkgever tenslotte verplicht om te zoeken naar alternatieve werkzaamheden voor de werknemer. Pas hierna is het eventueel mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit moet echter wel middels een verzoek aan de kantonrechter (mits het niet gaat om een arbeidsovereenkomst die afloopt). De werkgever zal dan moeten aantonen dat hij aan de bovenvermelde vereisten heeft voldaan. Raadpleeg eventueel een advocaat om u hierbij te helpen.

Disfunctioneren op het werk – Aan welke voorwaarden moet mijn werkgever voldoen om mij te kunnen ontslaan wegens disfunctioneren?

Mijn werkgever heeft aangegeven dat ik niet naar behoren functioneer en hij om die reden voornemens is om mijn contract te ontbinden. Kan mijn werkgever dit zomaar doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De werkgever die een arbeidsovereenkomst met de werknemer wil opzeggen of ontbinden, moet hiervoor een redelijke grond kunnen aantonen. Disfunctioneren op het werk vormt een redelijke grond voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden. Hiervoor moet de werkgever echter wel aantonen dat hij aan de voorwaarden heeft voldaan. Voor ontbinding wegens disfunctioneren op het werk moet er namelijk door de werkgever aan verschillende vereisten worden voldaan. Ten eerste is de werkgever verplicht om de werknemer aan te spreken op het feit dat laatstgenoemde niet naar behoren functioneert op het werk. Naar aanleiding van dit gesprek dient de werkgever de werknemer de kans te bieden om zijn functioneren op het werk te verbeteren. Dit noemen we de verbeterkans. Ook mag het disfunctioneren op het werk niet het gevolg zijn van de werkgever zelf, bijvoorbeeld als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Indien er aan deze vereisten is voldaan en de werknemer zijn functioneren op het werk niet verbetert, dient de werkgever tenslotte een poging te doen om de werknemer een andere functie aan te bieden die hem in staat stelt om naar behoren te functioneren. Pas als dit niet mogelijk is of niet heeft geholpen en er aan de overige vereisten is voldaan, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter laten ontbinden. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad dient de werkgever aan de kantonrechter aan te tonen dat de werknemer de targets niet heeft behaald en dat hij/zij een verbeterkans heeft gehad. De werkgever moet verder beargumenteren dat de verbeterkans voldoende was en dat het disfunctioneren op het werk nadelige gevolgen heeft voor de werkgever. Dit noemt men de bewijs- en argumenteerlast. Heeft u het idee dat u onterecht bent ontslagen wegens disfunctioneren op het werk, neem dan contact op met een advocaat via deze website.