Discriminatie op het werk

Gratis gesprek advocaat bij discriminatie op het werk 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u te maken krijgt met discriminatie op het werk en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer is er sprake van discriminatie op het werk? 

Er is sprake van discriminatie op het werk als iemand op basis van kenmerken die er niet toe doen anders wordt behandeld dan collega's. Kenmerken die er niet toe doen zijn bijvoorbeeld: leeftijd, gender, seksuele voorkeur, nationaliteit, huidskleur en geloofsovertuiging. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij discriminatie op het werk?

Discriminatie op het werk en ontslag op grond van discriminatie is verboden. De belangrijkste wet is de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Er zijn echter nog tal van andere wetten en verdragen die regelingen bevatten over discriminatie. Als u gediscrimineerd wordt op uw werk, dan kunt u zich allereerst tot uw werkgever wenden. Als dat niets teweeg brengt kunt u kosteloos een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Zij gaan dan aan de hand van uw klacht na of er inderdaad sprake is van discriminatie op het werk. De uitspraak van de CGB is echter geen bindende uitspraak. U kunt wel met de uitspraak van de CGB naar de civiele rechter stappen en deze verzoeken de wederpartij te verplichten zich aan de uitspraak te houden. Hierbij kunt u zich het beste laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Door de vele wetten en verdragen is het raadzaam een (pro deo) advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is. De (pro deo) advocaat weet precies welke regels in welke situatie van toepassing zijn.


Kosten zaak vergoed krijgen via overheid 

De kosten die u maakt voor het inschakelen van de hulp van een advocaat bij zaken rond discriminatie op het werk kunt u in sommige gevallen vergoed krijgen via de overheid. Men noemt dit pro deo rechtshulp. U komt hier niet standaard voor in aanmerking; het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen. Zo mag uw bruto jaarinkomen niet boven de €29.600 liggen. Houd daarnaast rekening met het gegeven, dat niet iedere advocaat pro deo ondersteuning aanbiedt.


Kosten conflict discriminatie op het werk declareren bij verzekeraar 

Als uw inkomen te hoog ligt om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp, kunt u de kosten voor de hulp van een advocaat declareren bij uw verzekeraar. Let wel, dit geldt alleen wanneer u een rechtsbijstandverzekering met de juiste module afgesloten heeft. Geef voor de behandeling van uw zaak aan uw verzekeraar door, dat u een advocaat inschakelt. De verzekeraar dient u hier formeel toestemming voor te geven. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over discriminatie op het werk gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u te maken heeft met discriminatie op het werk. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.