Slechte arbeidsomstandigheden

Gratis gesprek advocaat bij slechte arbeidsomstandigheden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij slechte arbeidsomstandigheden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat te doen bij slechte arbeidsomstandigheden? 

Een werknemer of familie van een werknemer kan bij slechte arbeidsomstandigheden een klacht indienen bij de arbeidsinspectie op grond waarvan zij een onderzoek kunnen starten. De arbeidsinspectie handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Officieel heet de arbeidsinspectie Inspectie SZW. Ook de ondernemingsraad en vakbonden kunnen klachten indienen bij de Inspectie SZW. U kunt bij hen klachten indienen op het gebied van slechte arbeidsomstandigheden en fraude. De inspectie kan de werkgever een boete opleggen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij slechte arbeidsomstandigheden?

Een (pro deo) advocaat kan uw belangen behartigen bij slechte arbeidsomstandigheden. Een werknemer kan, indien schade geleden is, ook in aanmerking komen voor schadevergoeding. De werkgever zal moeten bewijzen dat hij ter voorkoming van schade alle maatregelen heeft genomen. Het onderzoek van de  arbeidsinspectie zal hier duidelijkheid over kunnen geven. De schade voor een werknemer kan bijvoorbeeld bestaan uit letselschade of gederfde inkomsten. Als de werkgever en werknemer niet gezamenlijk tot een overeenstemming komen over de schadevergoeding, kan de werknemer zich tot de rechter wenden. Een (pro deo) advocaat kan u bij deze procedure helpen. Naast dat er klachten kunnen worden ingediend, moet de inspectie ook worden ingelicht door de werkgever indien er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden.


Vergoeding overheid bij hulp rond slechte arbeidsomstandigheden 

De hulp die een advocaat u kan bieden bij slechte arbeidsomstandigheden kan hoge kosten met zich meebrengen. Dit kan een reden zijn om juridische ondersteuning voorlopig uit te stellen. Onnodig, want mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Bij pro deo rechtshulp betaalt de overheid het merendeel van de kosten voor de ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw. Zelf betaalt u hierbij vaak alleen een kleine eigen bijdrage. Niet iedereen komt in aanmerking voor pro deo rechtshulp; het is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.


Vergoeding verzekeraar bij advies advocaat

Heeft u een lopende rechtsbijstandverzekering? Controleer in dat geval eens of de kosten die u maakt bij het inschakelen van een advocaat gedekt worden. Mogelijk heeft u er een extra module voor nodig. Nadat u een eerste kennismakingsgesprek heeft gehad met een advocaat, dient u de verzekeraar formeel om toestemming te vragen voor het inschakelen van de advocaat. Doet u dit niet, dan worden de gemaakte kosten mogelijk niet vergoed.


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Werk en ontslag hebben veel ervaring met zaken die over slechte arbeidsomstandigheden gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat bij slechte arbeidsomstandigheden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.