Kennismigrant - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over kennismigrant

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een kennismigrant naar Nederland wilt halen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  4. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoog opgeleide arbeidskracht afkomstig uit een land buiten Europa die naar Nederland komt om hier te werken. Voor een kennismigrant afkomstig uit een land buiten Europa is het in sommige gevallen mogelijk om naar Nederland te komen en hier te werken. Het is echter niet voor iedere werkgever mogelijk om zo’n kennismigrant naar Nederland te halen. De werkgever moet als erkend referent staan aangemerkt bij de IND. Het voordeel hiervan is tevens dat de IND de ingediende aanvraag voor het naar Nederland laten overkomen van een kennismigrant sneller behandelt. Het is de taak van een werkgever om de verblijfsvergunning van een kennismigrant in orde te maken. Datzelfde geldt voor de machtiging tot een voorlopig verblijf.


Waarom een (pro deo) advocaat bij kennismigrant naar Nederland halen? 

Bij een kennismigrant naar Nederland halen komt over het algemeen veel kijken. Dat geldt specifiek voor kennismigranten uit een land buiten Europa. Welk proces moet hierbij gevolgd worden? Kan ik in beroep gaan, wanneer het verzoek tot het naar Nederland halen van een kennismigrant afgewezen wordt? Wat zijn de rechten en plichten van een kennismigrant? Hoe lang mag deze in Nederland blijven, zonder het risico te lopen uitgezet te worden? Een (pro deo) advocaat kan organisaties, maar ook particulieren ondersteuning bieden bij dit proces. Dit doet de (pro deo) advocaat door het proces toe te lichten en bijvoorbeeld aan te geven aan welke voorwaarden voldaan moet worden door een werkgever. Zo moet een werkgever een erkend referent zijn bij de IND. De IND is ook de organisatie die de aanvraag om een kennismigrant legaal naar Nederland te kunnen halen in behandeling neemt. 


Kennismigrant kan verschillende functies hebben

Een kennismigrant kan verschillende functies hebben. Veel voorkomend zijn kennismigranten die in Nederland werken als een docent, onderzoeker of bijvoorbeeld als arts. Deze kennismigranten dragen bij aan de wetenschap in Nederland en doen tegelijkertijd zelf kennis op. Voor kennismigranten uit een Europees land is het niet noodzakelijk om een verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND. Dat geldt ook voor kennismigranten uit een aantal andere landen, te weten: Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Vanzelfsprekend moet een kennismigrant in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs uit het land van afkomst.


Wat houdt een gratis gesprek over een kennismigrant in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Vreemdeling en asiel hebben veel ervaring met zaken die gaan over het naar Nederland halen van een kennismigrant. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Uw kwestie met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Als dit niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een kennismigrant naar Nederland wilt halen.


Vraag en antwoord

Kennismigrant - Wie vraagt de verblijfsvergunning voor een kennismigrant aan?

Een collega uit een niet-Europees land wil voor mijn werkgever aan de slag gaan. Wie is in dit geval verantwoordelijk voor het aanvragen van de verblijfsvergunning?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis is een werkgever verantwoordelijk voor het aanvragen van de verblijfsvergunning voor een kennismigrant uit een niet-Europees land. Wanneer de kennismigrant uit een Europees land, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein komt, is het aanvragen hiervan niet noodzakelijk. Een werkgever zal als referent aangemerkt moeten staan bij de IND om het aanvraagproces mogelijk te maken. Naast een verblijfsvergunning heeft een kennismigrant een machtiging tot voorlopig verblijf nodig. Ook het aanvragen van deze machtiging wordt door de werkgever ingediend. Deze machtiging geeft de kennismigrant het recht om in ieder geval negentig dagen in Nederland te verblijven.

Kennismigrant - Wanneer is iemand een kennismigrant voor de IND?

Mij is niet helemaal duidelijk wie er wordt gezien als een kennismigrant. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De IND ziet een arbeidskracht als kennismigrant, wanneer het gaat om een hoogopgeleide burger uit een land buiten Europa. Het is voor werkgever in sommige gevallen mogelijk om de arbeidskracht naar Nederland over te laten komen, om hier voor de werkgever te kunnen werken. De werkgever moet hiervoor wel staan aangemerkt als referent bij de IND. Het maakt dat het niet direct voor iedere werkgever mogelijk is om een arbeidskracht uit een niet-Europees land naar Nederland over te laten komen. Een advocaat kan hulp bieden bij het proces rond het over laten komen van een kennismigrant.