Mediator Emmen - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

0 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator
Mediator Emmen - Gratis gesprek

Selecteer een mediator uit Emmen en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Emmen kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Passende hulp van een mediator uit Emmen

Bij lastig op te lossen conflicten kan de hulp van een neutrale, externe partij wenselijk zijn. U kunt hierbij het inschakelen van een mediator uit Emmen overwegen. Een mediator staat volledig neutraal in het midden van de bij het conflict betrokken personen of instanties. Doel van een mediator is niet om een conflict in een rechtszaal uit te vechten, maar juist door gesprekken tot een oplossing te komen. Deze aanpak wordt door veel mensen als prettiger ervaren, dan de hulp die een advocaat u biedt. Daarbij is het traject wat een mediator uit Emmen volgt vaak sneller afgerond, dan een volledige juridische procedure.


Mediators uit Emmen helpen bij verschillende conflicten

Er zijn verschillende soorten conflicten, die u met de hulp van een mediator uit Emmen op kunt lossen. Denk aan een conflict met uw buren, een conflict in de relationele sfeer, of een ruzie met uw werkgever. Afhankelijk van de aard van een conflict wordt door een mediator bekeken, hoe de onenigheid het beste kan worden opgelost. Hierbij is het allereerst van belang, dat bekeken wordt wat de dieper gelegen oorzaak van een conflict is. Waar zakelijke conflicten vaak relatief oppervlakkig zijn, geldt dat bij conflicten in de relationele sfeer of familiekringen doorgaans niet.


Gratis adviesgesprek met een mediator in Emmen

Tijdens een eerste en gratis adviesgesprek met een mediator in Emmen krijgt u de mogelijkheid om uw conflict voor te leggen. Op basis van de informatie die u hierbij met een mediator deelt, zal de mediator een traject uitstippelen om tot een constructieve oplossing te komen. Vaak heeft een dergelijk traject een looptijd van twee tot vijf gesprekken. Mocht na dit traject nog geen oplossing gevonden zijn, dan kan een mediator u alsnog doorverwijzen naar een advocaat. In veel gevallen blijkt dit gelukkig niet noodzakelijk te zijn.


Zoekmachine met mediators uit Emmen

Op deze website vindt u een overzichtelijke zoekmachine, waarbij een groot aantal mediators uit Emmen aangesloten zijn. Ook uit de omgeving van Emmen vindt u verschillende mediators. Deze mediators hebben ieder hun eigen profiel. Leg de profielen van verschillende mediators uit Emmen eens naast elkaar neer, om een geschikte partij te vinden. Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators bieden u een gratis adviesgesprek aan. Evenals dat al deze mediators aangesloten zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Raad voor Rechtsbijstand.


Financiële hulp bij inschakelen van mediators

Wanneer u voor de hulp van een mediator uit Emmen kiest, komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. U dient voor deze financiële hulp aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mogen uw inkomen en eigen vermogen niet te hoog zijn. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie over deze voorwaarden. Ook kan een mediator u hier tijdens het kennismakingsgesprek meer over vertellen. Houd er rekening mee dat u altijd een beperkte eigen bijdrage betaalt, als u voor hulp van een mediator uit Emmen kiest.


Vraag en antwoord

Mediator Emmen - Is de hulp van een mediator gratis voor asielzoekers?

Ik heb begrepen dat de hulp van een mediator in sommige gevallen gratis is. Klopt het dat een asielzoeker hier niets voor betaalt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is correct, dat de hulp van een mediator in Emmen in sommige gevallen gratis is. Een asielzoeker heeft vaak onvoldoende inkomen of helemaal geen inkomen om een mediator te kunnen bekostigen. Iedereen heeft recht op de hulp van een mediator, bijvoorbeeld bij conflicten met de overheid, waardoor de overheid de kosten voor de mediator in dit geval vergoed. Ook mensen met een lager inkomen, asielzoeker of niet, hebben recht op een tegemoetkoming vanuit de overheid. Zo is de hulp van een mediator voor iedereen toegankelijk. Een mediator uit Emmen inschakelen is goedkoper dan een juridische procedure.

Mediator Emmen - Wat bepaalt de duur van een traject bij een mediator?

Voor het oplossen van een conflict overweeg ik het inschakelen van een mediator. Hoelang neemt de hulp van een mediator qua tijd in beslag?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Onder meer het aantal betrokkenen bij een conflict en hun bereidheid om tot een oplossing te komen, bepalen de duur van een dergelijk traject. Een mediator in Emmen zal vaak individueel met de betrokkenen spreken. Op basis van deze gesprekken probeert de mediator een oplossingsrichting te vinden. Vervolgens is het aan de betrokkenen om in te stemmen met deze oplossingsrichting en de oplossing vervolgens verder vorm te geven. Houd er rekening mee, dat een mediator in veel trajecten in ieder geval twee tot vijf gesprekken zal voeren.