Mediator Leeuwarden - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

1 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

  • Gratis gesprek
  • Binnen 24 uur
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Leeuwarden

Selecteer een mediator uit Leeuwarden en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Leeuwarden kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Mediator in Leeuwarden inschakelen bij conflicten

Hoewel u hoopt dat conflicten op te lossen zijn door zelf gesprekken te voeren met andere betrokkenen, blijkt dat in de praktijk niet altijd te gelden. Zo kunnen betrokkenen behoorlijk star zijn, waardoor u er niet samen uit kunt komen. De hulp van een mediator uit Leeuwarden kan in zo’n situatie wenselijk zijn. Bij conflicten treedt een mediator op als een neutrale partij, die tussen de betrokkenen gaat samen. De mediator begeleid u bij het voeren van de gesprekken, om richting een constructieve oplossing te werken. Het belangrijkste hierbij, is het achterhalen van de kern van het conflict. Dit blijkt vaak lastiger te zijn, dan men op voorhand verwacht. Mocht een mediator geen oplossing kunnen bieden, dan is de hulp van een advocaat uit Leeuwarden een alternatief.


Geschikte mediator in Leeuwarden vinden

Om het vinden van een professionele mediator in Leeuwarden makkelijker te maken, bieden we u een overzichtelijke zoekmachine aan. Er zijn een groot aantal mediators uit Leeuwarden en de omgeving hiervan aangesloten bij deze zoekmachine, die ieder hun eigen profiel hebben. Op zo’n profiel vindt u meer informatie over de diensten die een mediator u biedt. Door profielen van verschillende mediators uit Leeuwarden naast elkaar te leggen, wordt het makkelijker om een weloverwogen keuze te maken. Op het moment dat u een geschikte mediator gevonden heeft, kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen. Dit doet u rechtstreeks vanuit onze zoekmachine.

Tijdens een eerste, gratis adviesgesprek met een mediator in Leeuwarden kunt u kijken of er een klik is. U zult een aantal gesprekken met elkaar voeren, waardoor deze klik erg belangrijk. Zo belangrijk als de klik met een mediator is, zo belangrijk is ook het vertrouwen die alle betrokkenen moeten hebben in de hulp van een mediator. Leg uw conflict tijdens het gratis adviesgesprek aan de mediator uit Leeuwarden voor, zodat deze u een voorstel kan doen voor een passend traject.


Traject bij een mediator 

Een traject bij een mediator in Leeuwarden begint met het reeds beschreven gratis adviesgesprek. Na dit gesprek wordt in een of twee volgende gesprekken gezocht naar de oorzaak van een conflict. Bij een relationele kwestie kan het achterhalen van de oorzaak lastiger zijn, dan bij een zakelijk conflict of conflicten met een werkgever. Op het moment dat de oorzaak van het conflict gevonden is, worden twee of drie gesprekken gevoerd om tot een passende oplossing te komen. Een oplossing, waarin iedere betrokkene zich kan vinden.


Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators uit Leeuwarden en de omgeving hiervan, zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Deze federatie ziet toe op de waarborging van de kwaliteit en professionaliteit van mediators in Nederland. Het feit dat deze mediators aangesloten zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand maakt dat u mogelijk in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. De inhoudelijke en financiële voorwaarden voor deze tegemoetkoming vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.


Vraag en antwoord

Biedt de overheid een vergoeding voor hulp van een mediator?

Krijgen mensen met een laag inkomen hulp vanuit de overheid, als zij een mediator in willen schakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn situaties waarin een deel van de kosten voor het inschakelen van de hulp van een mediator in Leeuwarden betaald worden door de overheid. Dit geldt onder meer voor mensen met een lager inkomen. Of u onder deze grens valt, kan een mediator u voorafgaand aan een traject vertellen. Gratis is de hulp van een mediator hiermee nog niet. U betaalt normaliter een eigen bijdrage voor de hulp die de mediator u biedt. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Zo is het voor een asielzoeker gratis om een mediator in te schakelen, wanneer deze in een conflict terecht is gekomen.

Hoelang heeft een mediator nodig om een conflict op te lossen?

Ik zit momenteel met een conflict welke maar niet opgelost wordt. Hoelang heeft een mediator nodig om dit op te lossen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is vaak lastig om al op voorhand te zeggen hoelang het duurt om een conflict op te lossen. In veel gevallen heeft een mediator in Leeuwarden tussen de twee en vijf gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Mocht er na vijf gesprekken nog geen duidelijke oplossingsrichting zijn, dan kan een mediator adviseren om te stoppen met het traject. Een juridische procedure is in zo’n geval een logisch vervolg. Het exacte aantal gesprekken is afhankelijk van verschillende factoren. Mogelijk kan direct gestart worden met groepsgesprekken, of is er juist eerst een individueel gesprek per betrokkene vereist.