Mediator Hoofddorp - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

3 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator werkzaam in Hoofddorp

Mediator Warmerdam
Mediator Warmerdam

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van der Klei
Mediator Van der Klei

Van der Klei advocatuur & mediation

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Hoofddorp

Selecteer een mediator uit Hoofddorp en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Hoofddorp kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Conflicten oplossen met een mediator uit Hoofddorp

Voorkom dat conflicten steeds verder uit de hand lopen, door tijdig naar een oplossing te zoeken. Bij een conflict kunt u in eerste instantie zelf het gesprek proberen aan te gaan met andere betrokkenen. Dit kunnen uw buren zijn, maar bijvoorbeeld ook uw (ex-)partner, een werkgever, familieleden, enzovoorts. Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen voor conflicten, dan zou u de hulp van een mediator uit Hoofddorp kunnen overwegen. Een mediator treedt op als een neutrale partij tussen de betrokkenen. In plaats van het opstarten van een gerechtelijke procedure, probeert een mediator in Hoofddorp middels het voeren van gesprekken tot oplossingen te komen. Dit maakt dat hulp van mediators vaak als minder zwaar wordt ervaren, dan het aanspannen van een rechtszaak.

Conflicten kunnen op tal van verschillende gebieden voorkomen. Denk aan een conflict in de relationele sfeer, een conflict in de familiesfeer, een conflict met de verhuurder van uw woning, enzovoorts. Het is vaak afhankelijk van het gebied waarbinnen een conflict valt, hoe makkelijk deze op te lossen is met de hulp van een mediator uit Hoofddorp. Bij conflicten met een (ex-)partner of buren ligt vaak een diepere oorzaak aan het huidige conflict ten grondslag. Om tot een passende en structurele oplossing te kunnen komen, is het verstandig om eerst naar deze dieper gelegen oorzaak te zoeken. Mocht u een conflict hebben met een verhurende partij of een werkgever, dan ligt de oorzaak vaak veel oppervlakkiger.


Professionele mediator uit hoofddorp vinden

Op onze website bieden we u een handige zoekmachine aan. Bij deze zoekmachine zijn een groot aantal mediators uit Hoofddorp en de omgeving hiervan aangesloten. Iedere mediator heeft een eigen profiel, waarop u meer informatie over de mediator vindt. Vergelijk de profielen van verschillende mediators in Hoofddorp met elkaar, om tot een geschikte partij te kunnen komen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen vertrouwen op de kunde en neutraliteit van een mediator. De professionaliteit van mediators uit onze zoekmachine blijkt onder meer uit het feit, dat zij allen zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Voorafgaand aan het traject voor het oplossen van conflicten, kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen bij een mediator in Hoofddorp. Het adviesgesprek geeft u de mogelijkheid om het conflict aan een mediator voor te leggen. De mediator kan u vervolgens op basis hiervan, een indicatie geven van de looptijd van het traject. Vaak heeft een mediator uit Hoofddorp 2-5 gesprekken nodig om tot een oplossing te kunnen komen.


Financiële tegemoetkoming voor hulp van mediators

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators in Hoofddorp, zijn ook aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat u onder een aantal voorwaarden in aanmerking kunt komen voor een financiële tegemoetkoming. Het maakt dat het inschakelen van een mediator uit Hoofddorp niet duur hoeft te zijn. U betaalt enkel een kleine eigen bijdrage, als u aan de voorwaarden voldoet. Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand wat deze voorwaarden precies zijn.


Vraag en antwoord

Ik vind dat de buren veel lawaai maken. Kan een mediator helpen?

Ik heb regelmatig last van het geluid van de buren. Ze willen het geluid van de stereo niet naar beneden bijstellen. Kan een mediator hulp bieden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator in Hoofddorp kan helpen bij het oplossen van conflicten met buren. Belangrijk hierbij is dat zowel u, als de buren vertrouwen hebben in een mediator. De mediator voert vertrouwelijk gesprekken met de diverse betrokkenen, om te achterhalen waar de oorzaak van het conflict ligt. Op basis van deze gesprekken probeert de mediator vervolgens met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Een traject bij een mediator in Hoofddorp verloopt in informele setting. Het is een belangrijk verschil met een rechtszaak, welke vaak in hele formele setting verloopt.

Welke voordelen biedt het inschakelen van een mediator mij?

Het inschakelen van een mediator in Hoofddorp zou mij kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zitten verschillende voordelen aan het inschakelen van een mediator in Hoofddorp. In het bijzonder, wanneer u dergelijke trajecten vergelijkt met een juridische procedure. Een traject bij een mediator in Hoofddorp verloopt vaak sneller, dan een traject in de rechtszaal. Daar komt bij dat een conflict in een informele setting wordt opgelost. Dit wordt door veel mensen als prettiger ervaren, dan het oplossen van conflicten in een gerechtelijke setting. Bij de keuze voor een mediator in Hoofddorp is het belangrijk dat alle betrokkenen vertrouwen hebben in de mediator.