Mediator Groningen - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

1 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator werkzaam in Groningen

Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

  • Gesprek binnen 24 uur
  • Geen kosten
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Groningen

Selecteer een mediator uit Groningen en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Groningen kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Mediator in Groningen inschakelen bij conflicten

Bij conflicten is het vinden van een oplossing niet altijd even gemakkelijk. Conflicten spelen soms al jaren, waardoor het lastig is om terug te gaan naar de precieze oorzaak van het conflict. Om een conflict niet uit te laten lopen op een rechtszaak, kan de hulp van een mediator in Groningen wenselijk zijn. Een mediator kan u helpen bij het vinden van de oorzaak van het conflict en het werken naar een passende oplossing. Vaak wordt de hulp van een mediator in Groningen als minder zwaar ervaren, dan het laten escaleren van conflicten tot een rechtszaak. Op deze pagina leest u meer over de hulp die een mediator uit Groningen u kan bieden.

Een mediator in Groningen kan u bij verschillende soorten conflicten van dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan conflicten in een relationele sfeer, conflicten op de werkvloer, conflicten over de huur van een woning, enzovoorts. Wanneer het u samen met andere betrokkenen niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u een mediator inschakelen. De mediator gaat het gesprek met u aan, om een middenweg te vinden. Hierbij is de mediator uit Groningen een volledig neutrale partij, wat betekent dat de mediator in geen geval partij zal kiezen. Op dit punt wijkt een mediator af van een advocaat.

Om er zeker van te zijn dat mediaton iets voor u is, kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen bij mediators in Groningen. Tijdens dit adviesgesprek maakt u kennis met elkaar en kunt u voor het eerst een beeld schetsen van het ontstane conflict. De mediator zal u vervolgens meer vertellen over het traject wat ingegaan wordt, om het conflict op te lossen. Het is afhankelijk van de aard van conflicten, hoelang het volledige traject zal duren.


Mediator inschakelen via onze zoekmachine

Op onze website vindt u een handige zoekmachine, waarin u een groot aantal mediators uit Groningen vindt. Iedere mediator heeft een eigen profiel, wat het makkelijker maakt om verschillende mediators met elkaar te vergelijken. Ieder van deze mediators biedt u een gratis adviesgesprek aan. Door bij verschillende partijen een adviesgesprek aan te vragen, krijgt u een beter beeld van de mediator die het beste bij u en andere betrokkenen past.


Mediators zijn aangesloten bij de MfN

Iedere mediator die bij onze zoekmachine is aangesloten, is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zo bent u verzekerd van een professionele aanpak, wanneer u een mediator inschakelt voor het oplossen van conflicten. Ook zijn deze mediators lid van de Raad voor Rechtsbijstand, wat het mogelijk maakt om u gesubsidieerde hulp te bieden. Let wel, u dient aan verschillende voorwaarden te voldoen om voor deze hulp in aanmerking te komen. Een mediator uit Groningen kan u hier tijdens een eerste gesprek meer over vertellen.


Vraag en antwoord

Mag ik strafbare feiten noemen tijdens een gesprek met een mediator?

Ik heb strafbare feiten gepleegd, die van invloed zijn op een lopend conflict. Kan ik deze noemen bij een mediator?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator in Groningen heeft geen geheimhoudingsplicht, mede doordat deze voorafgaand aan een nieuw traject doorgaans een geheimhoudingsverklaring ondertekent. Dit betekent dat de informatie die u tijdens een gesprek met de mediator deelt, in geen geval gedeeld zal worden met andere betrokkenen. Daarbij kan de informatie die u geeft nooit tegen u gebruikt worden, als er uit de gesprekken met de mediator alsnog een gerechtelijke procedure komt. Het maakt dat u vrijuit met een mediator kunt spreken. Dit wordt ook aangeraden, daar het de kans op een succesvol verloop van een traject bij de mediator vergroot.

Wie van de partijen selecteert een mediator voor het oplossen van conflicten?

Met een aantal mensen hebben we een conflict. Wie van deze partijen selecteert een mediator voor het oplossen hiervan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis kan iedere partij een mediator uit Groningen selecteren voor hulp bij het oplossen van conflicten. Aangeraden wordt om dit zoveel mogelijk samen te doen. Om een traject bij een mediator succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat alle betrokken partijen vertrouwen hebben in de gekozen mediator. Zou dit niet het geval zijn, dan is de kans op een succesvol verloop van een traject met de mediator in Groningen klein. Gebruik de zoekmachine op deze website om samen naar een geschikte mediator te zoeken.