Mediator Assen - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

0 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator werkzaam in Assen
Gratis gesprek met een mediator uit Assen

Selecteer een mediator uit Assen en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Assen kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Professionele hulp van een mediator

Het kan voorkomen dat het u niet meer lukt, om een conflict zonder externe hulp op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie, waarbij betrokken partijen niet bereid zijn om concessies te doen. In een dergelijke situatie heeft u de keuze uit het inschakelen van een advocaat en het benaderen van een mediator uit Assen. Het door laten lopen van conflicten is vaak een onverstandige keuze. Afhankelijk van het conflict kan de hulp van een mediator uit Assen als prettiger worden ervaren. De hulp die door mediators geboden wordt is vaak namelijk informeler dan de hulp van advocaten.


Een geschikte mediator in Assen zoeken

Op onze website vindt u een handige zoekmachine, waarbij een groot aantal mediator uit Assen en de omgeving zijn aangesloten. Met deze zoekmachine wordt het vinden van een mediator uit Assen makkelijker. U kunt de mediators bijvoorbeeld filteren op het type conflict, waarmee zij de meeste ervaring hebben. Dit kan een conflict in de relationele sfeer zijn, maar bijvoorbeeld ook een zakelijk conflict of een burenruzie. Iedere mediator heeft een eigen profiel. Door profielen naast elkaar te leggen, kunt u de mediators met elkaar vergelijken.


Mediators in Assen bieden u een gratis gesprek

Om nader kennis te kunnen maken, bieden mediators uit Assen u standaard een gratis gesprek aan. Tijdens die eerste gesprek kunt u het conflict uitgebreid aan de mediator voorleggen. Ook hebben de verschillende betrokkenen de kans om hun standpunt in een conflict toe te lichten. Op basis van deze informatie stippelt een mediator een passend traject voor u uit, om samen aan een constructieve oplossing te kunnen werken. Mocht een conflict te ingewikkeld zijn, dan kan een mediator uit doorverwijzen naar een advocaat in Assen. In de meeste gevallen zal dit niet noodzakelijk zijn.


Traject volgen bij mediation

Het traject wat u normaliter bij een mediator in Assen volgt, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het zoeken naar de oorzaak van een conflict. In het tweede deel wordt naar een constructieve oplossing voor het conflict gewerkt. Over het algemeen duurt een traject bij een mediator niet langer dan twee tot vijf gesprekken. De exacte duur hangt sterk af van de aard van een conflict. Bij een relationeel probleem kan het lastiger zijn om tot de kern van het probleem te komen dan bij een zakelijk geschil. In het geval van bijvoorbeeld een burenruzie kan een conflict voortborduren op een ouder conflict.


Mediatorsfederatie Nederland

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators, zijn ook aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Deze federatie ziet toe op de kwaliteit en professionaliteit van mediators in Assen en andere Nederlandse steden. Het feit dat mediators zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand maakt dat u mogelijk in aanmerking kunt komen voor pro deo mediation. Pro deo mediation betekent dat u onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming kunt krijgen via de overheid. De mediator uit Assen kan dit voor u uitzoeken.


Vraag en antwoord

Begeleidt een mediator mij ook tijdens een rechtszaak?

Voor een rechtszaak zoek ik juridische hulp. Kan ik een mediator inschakelen om mij bij te laten staan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator in Assen biedt geen ondersteuning aan individuele partijen bij een rechtszaak. De mediator treedt namelijk altijd op als neutrale partij tussen de diverse betrokkenen bij een conflict. Aan de hand van gesprekken met de betrokkenen probeert de mediator tot oplossingen te komen. De mediator in Assen zal een traject in samenspraak met de betrokkenen stoppen, als blijkt dat er geen oplossing gevonden wordt voor het conflict. Het opstarten van een rechtszaak kan in zo’n situatie een logisch vervolg zijn om het conflict alsnog op te lossen. Bij een rechtszaak is het de rechter die de oplossing vaststelt.

Hoe pakt een mediator het traject rond het oplossen van conflicten op?

Mogelijk kan een mediator helpen bij het oplossen van een lopend conflict. Op welke manier pakt een mediator zo’n conflictsituatie aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator in Assen zal in eerste instantie gesprekken voeren met de verschillende partijen, die bij een conflict betrokken zijn. Op basis van hetgeen deze partijen met de mediator delen, zoekt de mediator in Assen naar een eerste oplossingsrichting. Het is vervolgens aan de betrokkenen om hier verder invulling aan te geven. Belangrijk bij trajecten met een mediator is de bereidheid van de diverse betrokkenen om mee te werken. Zij moeten het gevoel hebben vrijuit te kunnen spreken. Een mediator treedt altijd op als neutrale partij in een conflict. Deze zal nooit de belangen van een individuele partij behartigen.