Mediator Deventer - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

4 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Van Vliet
Mediator Van Vliet

Van Vliet Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Cassese
Mediator Cassese

Briedé Cassese advocaten & mediators

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van de Velde
Mediator Van de Velde

Goedrecht Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zijderveld
Mediator Zijderveld

Steenhoff & Zijderveld Advocaten

 • Gratis gesprek
 • Binnen 24 uur
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELMediator Deventer - Gratis gesprek

Selecteer een mediator uit Deventer en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Deventer kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Conflicten oplossen met hulp van een mediator in Deventer

Mocht het niet meer lijken te lukken om conflicten met onderlinge gesprekken op te lossen, dan kan de hulp van een mediator uit Deventer wellicht een oplossing voor u zijn. Een mediator staat als een geheel neutrale partij tussen de verschillende betrokkenen in een conflict. Hierbij is het doel om gezamenlijk aan een constructieve oplossing te werken. Iets waaruit blijkt, dat de werkwijze van een mediator in Deventer sterk afwijkt van die van advocaten. Een advocaat behartigt immers de belangen van een van de betrokkenen bij conflicten. Op deze pagina leest u meer over de hulp van een mediator in Deventer.


Zoekmachine voor mediators in Deventer

Deze website biedt u een overzichtelijke zoekmachine, waarbij een groot aantal mediators uit Deventer en de omgeving hiervan zijn aangesloten. Dit maakt het makkelijker om een geschikte mediator te vinden voor het oplossen van uw conflict. Iedere mediator heeft een eigen profiel, waarop u meer informatie over hem of haar kunt vinden. Het naast elkaar leggen van verschillende profielen, geeft u een goed beeld van de mediators die het beste bij u passen. Op het moment dat u een geschikte mediator in Deventer gevonden heeft, kunt u een gratis gesprek aanvragen. Standaard bieden alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators deze mogelijkheid.


Gratis gesprek bij een mediator in Deventer

Tijdens een gratis gesprek met een mediator in Deventer, kunt u uw conflict voorleggen. De mediator bepaalt op basis van uw informatie, hoe het conflict het beste kan worden opgelost. Over het algemeen wordt in een of twee gesprekken naar de oorzaak van het conflict gekeken, om vervolgens twee of drie gesprekken te wijden aan het vinden van een oplossing. Het achterhalen van de oorzaak van conflicten is niet altijd even gemakkelijk. Een conflict in de relationele sfeer kan bijvoorbeeld voortgekomen zijn uit een eerder conflict binnen uw relatie. Doorgaans duurt een traject bij mediators in Deventer twee tot vijf gesprekken.


Mediators in Deventer en de Raad voor Rechtsbijstand

Niet alleen bieden alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators in Deventer een gratis gesprek aan, ook zijn zij allen aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De Raad voor Rechtsbijstand biedt u vanuit de overheid een financiële tegemoetkoming aan, wanneer u bijvoorbeeld een laag inkomen en nauwelijks eigen vermogen heeft. Zo blijft de hulp van een mediator voor iedere burger toegankelijk. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u exact aan welke voorwaarden u moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.


Mediatorsfederatie Nederland garandeert kwaliteit

De mediators die bij Eersterechtshulp.nl zijn aangesloten staan onder toezicht van de Mediatorsfederatie Nederland. Deze federatie ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening van mediators. U wilt er bijvoorbeeld zeker van kunnen zijn, dat een mediator volledig neutraal in een conflict staat. Evenals dat u deze het conflict op een zo constructief mogelijke wijze oplost. Mocht het oplossen van een conflict niet mogelijk blijken te zijn, dan kunt u alsnog voor een advocaat kiezen.


Vraag en antwoord

Mediator Deventer - Klopt het dat een mediator inschakelen goedkoper is dan een rechtszaak?

Ik heb begrepen dat het inschakelen van een mediator over het algemeen goedkoper is dan een rechtszaak. Klopt dit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is correct dat het inschakelen van een mediator in Deventer doorgaans minder kosten met zich meebrengt, dan een volledige rechtszaak. Het is een van de voordelen van de hulp van een mediator. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid. Dit betekent dat de overheid een groot deel van de kosten voor de mediator op zich neemt. U betaalt slechts een kleine eigen bijdrage. In uitzonderlijke situaties betaalt u niets voor een mediator in Deventer. Dit geldt bijvoorbeeld voor een asielzoeker, welke hulp nodig heeft bij het oplossen van een conflict.

Mediator Deventer - Wat is het gemiddeld aantal gesprekken wat een mediator voert?

Is er een indicatie van het gemiddelde aantal gesprekken wat een mediator nodig heeft bij het oplossen van conflicten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vaak is niet direct duidelijk wat de oorzaak van een conflict is. Een mediator in Deventer zal twee tot vijf gesprekken voeren met betrokkenen om tot een oplossingsrichting te komen. Het is afhankelijk van het aantal betrokkenen hoeveel gesprekken er exact benodigd zijn. Ook de bereidheid van de verschillende partijen om tot oplossingen te komen speelt hierbij mee. Vaak kan een mediator voorafgaand aan een traject meer vertellen over de verwachte duur hiervan. Erg belangrijk is het dat de verschillende betrokken partijen vertrouwen hebben in de hulp die een mediator hen biedt.