Mediator Roermond - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

1 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Van Enckevort
Mediator Van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

  • Gratis gesprek
  • Binnen 24 uur
  • Geheel vrijblijvend
  • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELMediator Roermond - Gratis gesprek

Selecteer een mediator uit Roermond en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

  • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Roermond kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Hulp bij conflicten van een mediator uit Roermond

Mocht het u middels het voeren van gesprekken niet meer lukken om tot een oplossing te komen bij conflicten, dan kan de hulp van een mediator uit Roermond wellicht wenselijk zijn. Een mediator staat als een geheel neutrale partij tussen de verschillende betrokkenen bij een conflict. Door samen gesprekken te voeren, wordt geprobeerd om tot een constructieve oplossing te komen. De vrij informele aanpak van een mediator maakt dat veel mensen dit prettiger vinden, dan de hulp die een advocaat hen kan bieden. Ook heeft een traject bij een mediator uit Roermond doorgaans een kortere looptijd, dan een volledige gerechtelijke procedure.


Geschikte mediator in Roermond zoeken

Op onze website bieden we een handige zoekmachine aan, waarbij een groot aantal mediators uit Roermond en omgeving aangesloten zijn. Deze mediators hebben vaak een eigen specialisatie. De een heeft meer ervaring met het oplossen van zakelijke conflicten, terwijl anderen gespecialiseerd zijn in het oplossen van conflicten in de relationele sfeer. Boven de zoekmachine vindt u een handige filteroptie, waarmee u mediators met een bepaalde specialisatie kunt filteren. Iedere mediator heeft een eigen profielpagina, waarop u meer informatie over de mediator kunt vinden.


Gratis adviesgesprek met een mediator in Roermond

Ook vindt u op het profiel van een mediator uit Roermond een knop om direct contact op te nemen. Zo kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen, om nader kennis te maken met een mediator. Tijdens dit adviesgesprek hebben de verschillende partijen de mogelijkheid om hun positie in het conflict toe te lichten. Op basis van dit adviesgesprek zal een mediator uit Roermond vervolgens een passend traject uitstippelen voor het vervolg. Het is bij het inschakelen van een mediator erg belangrijk, dat alle betrokken partijen geloven in de hulp die een mediator hen kan bieden bij conflicten.


Traject en werkwijze van een mediator in Roermond

Een mediator in Roermond zal een traject opstellen, die uit twee fases bestaat. In de eerste fase wordt gekeken naar de oorzaak van een conflict. Vervolgens wordt in de tweede fase naar een constructieve oplossing gewerkt. Bij het achterhalen van de oorzaak van een conflict zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden. Mogelijk speelt er nog een oud conflict, welke nog niet is opgelost. Dergelijke conflicten zullen meer moeite kosten om opgelost te worden, dan de relatief eenvoudig (vaak zakelijke) conflicten. Een oplossing moet niet alleen het lopende conflict oplossen, maar ook nieuwe conflicten voorkomen.


Pro deo mediation in Roermond aanvragen

De mediators uit Roermond binnen onze zoekmachine zijn allen aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit biedt hen de mogelijkheid om cliënten pro deo mediation in Roermond aan te bieden. Pro deo mediation wordt ook wel gefinancierde mediation genoemd, omdat u hierbij mogelijk in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt u vanuit de overheid geboden. Let wel, u dient aan verschillende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kan een mediator u hier tijdens een eerste adviesgesprek meer over vertellen.


Vraag en antwoord

Mediator Roermond - Wanneer stopt de hulp die een mediator mij biedt bij conflicten?

Ik kan me voorstellen dat niet alleen conflicten worden opgelost. Waar stopt de hulp die een mediator in Roermond biedt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De hulp van een mediator in Roermond stopt op het moment dat door de betrokkenen wordt vastgesteld, dat er geen oplossingsrichting te vinden is. Dit betekent overigens niet, dat het conflict daarmee beëindigd is. De betrokkenen kunnen besluiten een rechtszaak te starten, om een onafhankelijke rechter uitspraak te laten doen over het conflict. Een mediator is hier niet meer bij betrokken. De mediator in Roermond treedt namelijk altijd op als een geheel neutrale partij in conflicten. Zou een mediator ook bij een rechtszaak betrokken zijn, dan schaadt dit diens neutrale positie.

Mediator Roermond - Is het inschakelen van een mediator slim bij conflicten?

Anderen wezen mij erop dat een mediator inschakelen een slimme keuze kan zijn bij een lopend conflict. Hoe pakt een mediator zo’n situatie aan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator zal starten met het voeren van gesprekken met de betrokken partijen. Op basis van deze individuele- en groepsgesprekken gaat een mediator aan de slag met het vormgeven van een oplossingsrichting. Betrokkenen kunnen de oplossing vervolgens zelf verder uitdenken. Doel van het inschakelen van een mediator is het oplossen van conflicten in informele setting. Zo hoeft niet gekozen te worden voor het formele karakter van een rechtszaak. Iets wat door veel mensen als prettig wordt ervaren. Om een traject bij een mediator tot een succes te maken is het belangrijk dat alle betrokkenen bereid zijn om mee te werken.