Mediator Alkmaar - Gratis gesprek binnen 24 uur!

50+ mediators om u te helpen
3000+ hulpaanvragen per jaar
50+ ervaringen van anderen

3 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een mediator

Mediator Warmerdam
Mediator Warmerdam

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Zomers
Mediator Zomers

Advocatenkantoor Warmerdam

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIEL
Mediator Van der Klei
Mediator Van der Klei

Van der Klei advocatuur & mediation

 • Gesprek binnen 24 uur
 • Geen kosten
 • Geheel vrijblijvend
 • Gesubsidieerde mediation
BEKIJK PROFIELGratis gesprek met een mediator uit Alkmaar

Selecteer een mediator uit Alkmaar en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis gesprek over uw conflict.

 • Uw conflict wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
 • Het verloop van een mediationtraject wordt aan u uitgelegd
 • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation
 • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw conflict onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek met de mediator uit Alkmaar kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Mediator uit Alkmaar inschakelen bij conflicten

Om het oplossen van conflicten makkelijker te maken, kan de hulp van een mediator uit Alkmaar wenselijk zijn. Een mediator treedt als een neutrale partij op, tussen de betrokkenen in een conflict. Vaak wordt voor de hulp van mediators gekozen, op het moment dat het voeren van gesprekken met elkaar niet voor oplossingen zorgt. Naast de hulp van een mediator uit Alkmaar, kan ook voor de hulp van een advocaat gekozen worden. Vaak vindt men de hulp van mediators prettiger, door de afwijkende aanpak van een mediator. In plaats van een langdurig juridisch proces te beginnen, probeert een mediator binnen twee tot vijf gesprekken naar een oplossing te werken.


Zoekmachine voor mediators

Op deze website vindt u een handige zoekmachine, waarbij een groot aantal mediators uit Alkmaar en omgeving aangesloten zijn. Deze mediators hebben ieder hun eigen profiel, waarop u meer informatie vindt over de diensten die zij aanbieden. Leg de profielen van mediators uit Alkmaar eens naast elkaar, om een geschikte mediator te vinden bij uw conflict. Vanuit onze zoekmachine kunt u rechtstreeks een gratis gesprek aanvragen bij een van de mediators.


Gratis gesprek met mediator in Alkmaar

Tijdens dit gratis gesprek bij een mediator in Alkmaar, kunt u uw conflict aan de mediator voorleggen. Ook ervaart u tijdens dit kennismakingsgesprek of er een klik met de mediator uit Alkmaar bestaat. Het is erg belangrijk, dat alle betrokkenen geloven in het nut van de hulp van een mediator. Wanneer u allen instemt met de hulp van een mediator uit Alkmaar, wordt een passend traject uitgestippeld voor uw conflict. Over het algemeen neemt een volledig traject twee tot vijf gesprekken in beslag. Na het traject is het conflict normaliter opgelost. Mocht het conflict niet opgelost kunnen worden, dan zou u alsnog voor de hulp van een advocaat kunnen kiezen.


Traject bij een mediator 

Zoals reeds beschreven werd, duurt een traject bij een mediator in Alkmaar doorgaans niet langer dan twee tot vijf gesprekken. In de eerste twee gesprekken wordt de oorzaak van het conflict achterhaald. Met deze oorzaak als basis, wordt vervolgens naar een constructieve oplossing gezocht. Het is niet altijd even gemakkelijk om een dergelijke oorzaak te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, waarbij een lopend conflict het gevolg kan zijn van een eerder conflict. In zo’n geval is het belangrijk om eerst het oude conflict te bespreken.


Mediatorsfederatie Nederland en Raad voor Rechtsbijstand

Alle bij onze zoekmachine aangesloten mediators uit Alkmaar, zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat u mogelijk in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming, waarmee u de hulp van een mediator kunt bekostigen. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming dient u aan een aantal inhoudelijke- en financiële voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kan een mediator uit Alkmaar u hier tijdens een gratis gesprek meer over vertellen. De Mediatorsfederatie Nederland ziet toe op de kwaliteit en professionaliteit van mediators.


Vraag en antwoord

Krijg ik korting op de hulp van een mediator als ik een laag inkomen heb?

Betrokkenen bij een conflict willen een mediator inschakelen. Ik kan dit niet betalen. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als blijkt dat u een lager inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de overheid. De mediator kan voorafgaand aan een traject voor u uitzoeken, of dit inderdaad voor u geldt. Met de tegemoetkoming vanuit de overheid hoeft u slechts een kleine eigen bijdrage te betalen bij het inschakelen van een mediator. In uitzonderlijke gevallen betaalt u zelfs helemaal niets voor een mediator in Alkmaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor een asielzoeker. Vaak heeft een asielzoeker nog geen werk, waardoor de hulp van een mediator niet te bekostigen is zonder hulp vanuit de overheid.

Met hoeveel gesprekken moet ik rekening houden als ik een mediator in schakel?

Voor een langlopend conflict wil ik de hulp van een mediator inschakelen. Valt er iets te zeggen over de looptijd van zo’n traject?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een mediator in Alkmaar start in sommige gevallen direct met groepsgesprekken, terwijl in andere gevallen eerst individuele gesprekken nodig zijn. Dit is bepalend voor de duur van een traject bij een mediator. Ook de bereidheid van betrokken partijen bij een conflict om tot een oplossing te komen bepaalt hoeveel gesprekken er gevoerd moeten worden. In de meeste gevallen zullen dit twee tot vijf gesprekken zijn. Mocht er na vijf gesprekken geen oplossing gevonden zijn, dan zal een mediator adviseren voor een andere route te kiezen. In de praktijk betekent dat er een rechtszaak volgt.