Letselschade door medische fout

Gratis gesprek advocaat na letselschade door medische fout

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio bij letselschade door een medische fout en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer spreekt men van letselschade door een medische fout? 

Het kan voorkomen dat u schade leidt doordat uw behandelend arts een medische fout begaat. Van letselschade door een medische fout is pas sprake als kan worden vastgesteld dat bij een redelijk handelende en bekwame arts de door u opgelopen gezondheidsschade niet of minder zou zijn ontstaan. Indien er sprake is van complicaties, kan alleen gesproken worden van een medische fout indien de arts niet adequaat gehandeld heeft na het optreden van de complicaties.

Letselschade door een medische fout is vaak moeilijk te bewijzen. Iedereen die zich laat behandelen door een arts gaat een behandelovereenkomst aan. Deze overeenkomst ontstaat automatisch en brengt een aantal verplichtingen voor de arts met zich mee. Zo moet de arts zijn patiënt duidelijk inlichten over de behandeling, een medisch dossier bijhouden en zorgvuldig omgaan met de gegevens van de patiënt.


Waarom een (pro deo) advocaat bij letselschade door een medische fout?

Het is niet makkelijk om vast te stellen of er een medische fout gemaakt is. Als u een vermoeden heeft raden wij u aan uw medische dossier op te vragen en aan de hand van die gegevens een professional te raadplegen. Een advocaat die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid kan u hierbij helpen. Ook is het van belang dat u goed bijhoudt hoe uw gezondheidssituatie is.

Als is komen vast te staan dat er sprake is van een medische fout, zal uw advocaat namens u kunnen onderhandelen met het ziekenhuis of de verzekeraar van de arts over de vergoeding van de door u geleden schade. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle werkzame hulpverleners. Als een arts zijn fout begaan heeft in een periode waarin hij in het ziekenhuis werkte, is ook het ziekenhuis aansprakelijk. Als de onderhandelingen vastlopen kan uw advocaat de rechtbank vragen een deskundige te benoemen of overgaan tot het dagvaarden van de arts of het ziekenhuis.

Als u als patiënt een schadevergoeding eist, dient u te bewijzen dat er een medische fout gemaakt is. Op die regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo dient de arts voldoende gegevens te verstrekken indien hij betwist een fout te hebben begaan. Ook kan de rechter al vrij snel tot de conclusie komen dat er een medische fout gemaakt is doordat bijvoorbeeld een deskundige daar al een oordeel over gegeven heeft. Als uw medisch dossier niet volledig is, zal dit altijd in het voordeel van de patiënt meewegen. Daarmee wordt de bewijslast enigszins verlicht.


Pro deo rechtshulp 

Bij een zaak rond letselschade na een medische fout wilt u zich het liefst bij laten staan door een advocaat. De kosten die gemoeid gaan met de hulp van een advocaat kunnen u echter afschrikken. Dit is zonde, omdat u wellicht een beroep kunt doen op pro deo rechtshulp. Hierbij wordt een groot deel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. Kosteloos is de juridische ondersteuning van een advocaat vrijwel nooit. U betaalt ook bij pro deo rechtshulp een kleine eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.


Kostenvergoeding via verzekeraar bij hulp advocaat

Ligt uw bruto jaarinkomen boven de 29.600 euro, maar heeft u wel een lopende rechtsbijstandverzekering? Ook in dat geval hoeft u de advocaatkosten mogelijk niet volledig zelf te bekostigen. Lees de polisvoorwaarden van uw verzekering nog eens na, om te kijken welke dekking uw verzekeraar u biedt. Om uw kosten te kunnen declareren, moet de verzekeraar u vooraf toestemming gegeven hebben om een advocaat in te schakelen voor uw zaak rond letselschade na een medische fout. 


Wat houdt een gratis gesprek over in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Letsel en schade hebben veel ervaring met zaken die over letselschade door een medische fout gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven op welke schadevergoeding u recht heeft
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u letselschade heeft door een medische fout. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Schadevergoeding regelen

Tijdens een operatie heb ik letselschade opgelopen door een medische fout. Graag wil ik de arts aansprakelijk stellen en een schadevergoeding. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wij raden u aan om bij letselschade door een medische fout een advocaat te raadplegen die alle regels en wetten kent en zodoende uw belang optimaal kan behartigen.