Smartengeld letselschade

Gratis gesprek advocaat over vergoeding of smartengeld voor geleden letselschade

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u smartengeld wilt voor geleden letselschade en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer ontvangt u smartengeld bij letselschade?

Er zijn verschillende soorten letselschade. Als u letselschade heeft geleden waar een ander aansprakelijk voor is, dan zal uw schade door die ander vergoed moeten worden. De onderhandelingen omtrent de letselschade schadevergoeding zult u doorgaans niet met de aansprakelijke persoon zelf voeren, maar met diens verzekeraar. Er moet uiteraard wel van te voren worden vastgesteld dat de ander aansprakelijk is voor uw schade. Het kan voorkomen dat u niet alle door u geleden schade vergoed krijgt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als er sprake is van eigen schuld.


Materiële- en immateriële schade

Er zijn verschillende soorten schadeposten. Zo kunt u denken aan kosten van herstel, verlies van arbeidsvermogen, schade door studievertraging, kosten van een advocaat (de redelijke advocaatkosten dienen volgens de wet door de aansprakelijke partij betaald te worden), kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor het verblijf in het ziekenhuis. De wet onderscheidt materiële en immateriële schade. Materiële schade wordt ook wel aangeduid als vermogensschade en immateriële schade als smartengeld. Dit is elk ander nadeel dan vermogensschade dat u ondervindt.


(Pro deo) advocaat inschakelen bij berekenen van schade

U komt niet alleen in aanmerking voor vergoeding van de ondervonden schade, maar ook van de toekomstige schade. Het berekenen van toekomstige schade kan erg lastig zijn. Als toekomstige schade eerder wordt uitgekeerd, dan wordt deze gekapitaliseerd. Het kapitaliseren van schade houdt in dat er rekening wordt gehouden met rendement en inflatie. Schadeposten uit het verleden worden daarentegen vermeerderd met de wettelijke rente. Kapitaliseren van schade kan eigenlijk worden gezien als het tegenovergestelde daarvan. Via het Nederlands Rekencentrum Letselschade kan het kapitaliseren van toekomstige schade berekend worden. (Link: http://nrl.nl/rekentool-contante-waarde/ )

Het is verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen die namens u alle schadeposten kan berekenen. Het berekenen van voornamelijk toekomstige schade kan erg ingewikkeld zijn. Uw (pro deo) advocaat zal er op toezien dat er geen schadeposten worden vergeten.


Pro deo rechtshulp bij het krijgen van een vergoeding of smartengeld

Kiest u voor de hulp van een advocaat, wanneer u recht heeft op een vergoeding of smartengeld? Houd in dat geval rekening met snel oplopende kosten. U draait niet altijd zelf op voor deze kosten; mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp. In dit geval wordt een groot deel van de advocaatkosten vergoed door de overheid. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van uw bruto jaarinkomen. U mag niet meer dan 29.600 euro bruto op jaarbasis verdienen. Daarbij mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn.


Advocaat via verzekeraar 

Op het moment dat uw inkomen hoger dan 29.600 euro is, krijgt u geen vergoeding vanuit de overheid. Heeft u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Mogelijk kunt u de kosten voor de hulp van een advocaat bij het indienen van een claim voor een vergoeding of smartengeld in dat geval via uw verzekeraar declareren. Controleer vooraf goed of uw dekking toereikend is. Mogelijk heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende module nodig. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Letsel en schade hebben veel ervaring met het verkrijgen van smartengeld bij letselschade. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven op welke schadevergoeding u recht heeft
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u smartengeld wilt voor geleden letselschade. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Regelen van een schadevergoeding

Ik heb letselschade opgelopen en wil een schadevergoeding. Ik wil ook smartengeld voor de geleden emotionele schade. Wat moet ik hier allemaal voor regelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het verkrijgen van een schadevergoeding/smartengeld naar aanleiding van letselschade kunt u beter aan iemand overlaten die op de hoogte is van de meest recente wetgeving en regels. Zelf beschikt u waarschijnlijk niet over voldoende kennis om een maximale (rechtvaardige) schadevergoeding te kunnen realiseren. Wilt u smartengeld voor geleden letselschade? vraag dan via deze website een advocaat om gratis juridisch advies.

Emotionele schade

Zou u voorbeelden kunnen geven van emotionele schade?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Emotionele schade is hetzelfde als immateriële schade en wordt veroorzaakt door gemis, smart of verdriet. De schadevergoeding die n.a.v. emotionele schade wordt uitgeleerd wordt ook wel smartengeld genoemd. Wilt u smartengeld voor geleden letselschade? vraag dan via deze website een advocaat om gratis juridisch advies.