Letselschade door arbeidsongeval

Gratis gesprek advocaat na letselschade door een arbeidsongeval

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u letselschade heeft door een arbeidsongeval en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wanneer spreekt men van letselschade door een arbeidsongeval?

Als u op uw werk een ongeluk krijgt en daardoor schade oploopt spreekt men van een letselschade door een arbeidsongeval en kunt u de schade vergoed krijgen. Voor een schadevergoeding bedrijfsongeval gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het arbeidsongeval gebeurd zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden die u met uw werkgever overeengekomen bent. Daarnaast moet het zo zijn dat uw werkgever onvoldoende maatregelen genomen heeft om het arbeidsongeval te voorkomen. Een werkgever is namelijk verplicht om voor voldoende veiligheid op de werkvloer te zorgen.


Waarom een (pro deo) advocaat bij letselschade door een arbeidsongeval?

Het is verstandig om u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat als u een conflict heeft met uw werkgever over de schadevergoeding. Een werkgever zal zich in de meeste gevallen ook laten bijstaan door een advocaat of een bedrijfsjurist. Een (pro deo) advocaat berekent voor u de geleden schade en eventuele toekomstige schade en zorgt ervoor dat u dit als schadevergoeding uitgekeerd krijgt. U loopt dan niet het risico dat uw werkgever of de verkering van uw werkgever u een lager bedrag uitkeert dan waar u recht op heeft. 


Kostenvergoeding advocaat

Een advocaat inschakelen bij een zaak rond letselschade bij een arbeidsongeval kan hoge kosten met zich meebrengen. Laat het u niet afschrikken, daar u mogelijk in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Het is een vorm van ondersteuning, waarbij de overheid het merendeel van de door u gemaakte advocaatkosten vergoed. U betaalt bij pro deo rechtshulp een beperkte eigen bijdrage. Let op, niet iedere raadsman of raadsvrouw biedt deze vorm van ondersteuning aan. Vergeet de optie “PRO DEO” niet aan te vinken in de zoekmachine op deze website.


Verzekeraar inschakelen voor hulp advocaat bij letselschade door een arbeidsongeval 

Is uw bruto jaarinkomen te hoog om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp, maar heeft u wel een lopende rechtsbijstandverzekering? De kosten voor de hulp van een advocaat worden in dat geval mogelijk vergoed door uw verzekeraar. Dit geldt niet altijd; soms heeft u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering of module nodig. U kunt kosten uitsluitend declareren, wanneer de verzekeraar u voor de behandeling van uw zaak rond letselschade na een bedrijfsongeval toestemming heeft gegeven voor het inschakelen van een advocaat. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Letsel en schade hebben veel ervaring met regelgeving rondom letselschade door een arbeidsongeval. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven op welke schadevergoeding u recht heeft
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u letselschade heeft opgelopen door een arbeidsongeval. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Is de werkgever aansprakelijk voor schade die ik heb geleden tijdens mijn werkzaamheden?

Gisteren heeft er tijdens mijn werkzaamheden een ongeluk plaatsgevonden, waardoor ik schade heb opgelopen. Is mijn werkgever verantwoordelijk voor de kosten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Hier geldt dat ‘werkomgeving’ ruim wordt opgevat, in die zin dat deze verantwoordelijkheid in vrijwel alle ruimtes geldt waar een werknemer werkzaam is. Omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de werkgever, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt tijdens de werkzaamheden. Bij arbeidsongevallen proberen werkgevers vaak aan te tonen dat voldaan is aan de zorgplicht en dat de werknemer roekeloos is geweest. De ervaring leert dat de werkgever hier vaak niet in slaagt. Wij raden u aan om altijd een advocaat te raadplegen bij conflicten over arbeidsongevallen. 

Maximale schadevergoeding

Wat is de maximale vergoeding die ik kan eisen na letselschade door een arbeidsongeval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij letselschade door een arbeidsongeval is er geen maximum bedrag vastgesteld (ook geen minimum bedrag). Door de aansprakelijke partij dient de schade (ongeacht de hoogte van de schade) vergoed te worden.