Gratis gesprek advocaat over onterven 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u iemand wilt onterven en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is onterven? 

Iemand niet meer laten meedelen in een erfenis heet onterven. Kinderen en partners hebben echter nog wel rechten als ze onterft worden. Bij onterving heeft een echtgenoot recht op het gebruik van de woning en kinderen op hun legitieme portie U kunt bij testament uw echtgenoot en uw kinderen onterven. Uw echtgenoot heeft echter, indien dit noodzakelijk is voor zijn of haar verzorging, recht op het gebruik van de woning en inboedel tot zes maanden na uw overlijden.


Kinderen onterven

Uw kinderen hebben een bijzondere positie. Zij hebben, ondanks dat u hen onterft, recht op een legitieme portie. De legitieme portie geeft alleen recht op een geldvordering en dus niet op goederen en bedraagt altijd de helft van het gewone erfdeel. Bij de berekening van het erfdeel wordt echter wel rekening gehouden met de waarde van de goederen. Daarnaast worden ook de giften die de overledene voor zijn overlijden gedaan heeft meerekent. Het erfdeel wordt dus niet berekend op de daadwerkelijke nalatenschap. Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u iemand wilt onterven. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij onterven?

Zoals reeds beschreven kunt u niet zonder meer overgaan tot het onterven van uw partner of bijvoorbeeld kinderen, wanneer u wilt voorkomen dat zij een deel van uw nalatenschap krijgen bij uw overlijden. Uw kinderen hebben bijvoorbeeld standaard het recht op een legitieme portie. Dit is bij wet geregeld; het onterven van uw kinderen neemt dat recht niet weg. Wanneer u het onterven van uw kinderen of partner overweegt, wilt u weten met welke wetten en regels u rekening dient te houden. Een (pro deo) advocaat kan u deze hulp bieden. De (pro deo) advocaat adviseert u over de wijze waarop u het onterven in gang kan zetten en wat dit juridisch gezien voor u betekent. 


Juridisch advies via verzekering of pro deo rechtsbijstand 

Mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand, wanneer u advies wenst over het onterven van uw partner of kinderen. Dit geldt voor mensen met een inkomen tot 29.600 euro bruto op jaarbasis. U betaalt in dit geval slechts een kleine eigen bijdrage; het overige deel van de kosten wordt vergoed vanuit de overheid. Mocht u een inkomen boven deze grens hebben, dan valt het juridisch advies bij onterving mogelijk onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Een (pro deo) advocaat kan u hierover adviseren bij een eerste, gratis kennismakingsgesprek. Gebruik dit moment daarnaast om uw zaak alvast voor te leggen en samen met uw (pro deo) advocaat te kijken welke stappen u kunt zetten.  


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Erfenis en nalatenschap hebben veel ervaring met wet- en regelgeving rondom het onterven van kinderen of partners. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Aangeven wat uw mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een kind of partner wilt onterven. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Kan ik mijn kind onterven?

De afgelopen jaren is de relatie tussen mij en mijn kind steeds slechter geworden. Ik ben nu op het punt gekomen dat ik overweeg mijn kind te onterven. Ik wil dit in mijn testament laten opnemen. Is het mogelijk om kinderen helemaal te onterven, zodat zij niets krijgen uit de erfenis?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw kind in uw testament onterven. Kinderen hebben echter altijd recht op de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het deel van de erfenis waar kinderen altijd recht op hebben. Het gaat daarbij alleen om een geldbedrag. Als uw kind akkoord zou gaan met de onterving, krijgt hij/zij niets uit de erfenis. Neem vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp indien u advies nodig heeft over het verdelen van uw erfenis of het onterven van uw kind.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn