Erfenis aanvaarden

Gratis gesprek advocaat over erfenis aanvaarden 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een erfenis wilt aanvaarden en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Manieren erfenis aanvaarden 

Er zijn twee manieren om een erfenis te aanvaarden. De ‘zuivere aanvaarding’ en de ‘beneficiaire aanvaarding’

Zuivere aanvaarding
Zuivere aanvaarding betekent dat u als erfgenaam als het ware in de schoenen van de overledene gaat staan. U wordt eigenaar van alle bezittingen en schulden van de overledene, ook als dit ten koste gaat van uw eigen vermogen. Voor een zuivere aanvaarding is in principe geen handeling nodig. In de praktijk is het echter wel gebruikelijk dat de zuivere aanvaarding plaatsvindt door middel van een door de notaris opgestelde verklaring. Het kan gebeuren dat u zonder dat u het doorheeft de erfenis zuiver heeft aanvaard. Dit is namelijk al het geval als u gedragingen verricht die aannemelijk maken dat u erfgenaam bent, bijvoorbeeld wanneer u de inboedel probeert te verkopen. Als u ouder bent van een minderjarig kind dat erfgenaam wordt, dan mag u de erfenis niet namens het kind zuiver aanvaarden. Dit is ter bescherming van het minderjarige kind.

Beneficiaire aanvaarding
Beneficiaire aanvaarding houdt in dat u de erfenis alleen aanvaardt als het saldo positief is. Dus als er geen schulden zijn of als de schulden kunnen worden voldaan uit de bezittingen en er dan nog een positief saldo over is. Als u als erfgenaam de erfenis beneficiair aanvaardt kunnen de schuldeisers u niet aanspreken op openstaande vorderingen. Als u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden dan dient u een verklaring daartoe af te leggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Een advocaat of notaris kan deze verklaring namens u verzorgen. De rechtbank schrijft de beneficiaire aanvaarding in het openbare boedelregister.

Er zijn twee gevallen waarin de verklaring niet nodig is omdat de erfenis automatisch beneficiair aanvaard is

 • Als een mede-erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en u zelf nog geen keuze heeft gemaakt.
 • Indien de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, een onder curatele gestelde of een onder bewind gestelde niet binnen drie maanden reageert.

Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een erfenis gaat aanvaarden.


Waarom een (pro deo) advocaat bij het aanvaarden van een erfenis?

De keuze tussen het zuiver- en beneficiair aanvaarden van de erfenis van een overleden dierbare kan best lastig zijn. Dat geldt in het bijzonder voor een situatie, waarin u onvoldoende inzicht heeft in de financiële situatie van een overleden dierbare. Heeft iemand hoge schulden, of juist een groot eigen vermogen? In dergelijke situaties kan het advies van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. Deze kan u meer vertellen over de juridische gevolgen van beide opties en hetgeen dit concreet voor u betekent. Daarnaast kan een (pro deo) advocaat ondersteuning bieden bij het opstellen van de verklaring voor het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Deze verklaring dient u in bij de rechtbank. 


Pro deo rechtshulp of vergoeding via verzekeraar 

Mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp, waardoor een groot deel van de kosten voor het advies van een pro deo advocaat bij een erfenis aanvaarden vergoed wordt. U betaalt in dit geval slechts een kleine eigen bijdragen. Mocht uw bruto jaarinkomen te hoog zijn om aanspraak te maken op pro deo rechtshulp, dan kunt u de kosten van de geboden juridisch hulp wellicht vergoed krijgen via de verzekeraar. Lees de polis van uw rechtsbijstandverzekering er eens op na. Tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek met de (pro deo) advocaat kan deze u meer vertellen over de kosten van het traject rond een erfenis aanvaarden. U vraagt het gratis kennismakingsgesprek aan via het profiel van de (pro deo) advocaat in de zoekmachine op deze website. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Erfenis en nalatenschap hebben veel ervaring met de wet- en regelgeving rondom het aanvaarden van een erfenis. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw rechten als erfgenaam met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat de procedure is
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een erfenis wilt aanvaarden. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn