Erfenis verwerpen

Gratis gesprek advocaat over een erfenis verwerpen 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een erfenis wilt verwerpen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Waarom een erfenis verwerpen?   

Wanneer een dierbare overlijdt, heeft u in de basis het recht op een deel van diens nalatenschap. U kunt hier op verschillende manieren mee omgaan. Zo kunt u ervoor kiezen een erfenis te weigeren. Men noemt dit juridisch gezien de erfenis verwerpen. Concreet betekent dit dat u geen erfgenaam meer bent na het doorlopen van de procedure, waardoor u niet langer meedeelt in de bezittingen van de overleden dierbare. Dat klinkt ongunstig, maar het leidt er ook toe dat u niet verantwoordelijk bent voor de schulden van de overledene. Als erfgenamen bent u in de basis verantwoordelijk voor het aflossen hiervan, wanneer de erfenis zuiver aanvaard wordt na het overlijden van een dierbare. Het verwerpen van een erfenis is tot drie maanden na het overlijden mogelijk. Tot die tijd is het voor een schuldeiser niet mogelijk om de openstaande schulden te verhalen op de nabestaanden van een overledene.


Hoe een erfenis verwerpen?  

Zoals reeds werd aangehaald, is een erfenis verwerpen tot drie maanden na het overlijden van een dierbare mogelijk. Zou u langer wachten, dan wordt de erfenis automatisch geaccepteerd. Dit kan gevolgen voor u hebben, wanneer de overledene schulden open had staan welke niet gedekt kunnen worden met de bezittingen van de overledene. Wilt u een erfenis verwerpen? In dat geval dient u hiervoor een verklaring in te dienen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonachtig was. Het gaat dus niet om de dichtstbijzijnde rechtbank rond uw eigen woonplaats. U krijgt van de rechtbank een akte van verwerping na het indienen van de stukken. Indien een minderjarige of iemand die onder bewindvoering staat een erfenis wilt verwerpen heeft hij daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter. Zij kunnen niet zelf een verklaring indienen. Het kan wenselijk zijn advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat, wanneer u meer informatie wenst over de gevolgen van een erfenis verwerpen. 


Termijn voor een erfenis verwerpen 

Houd er rekening mee dat er een maximum kan zitten aan de periode waarin u kunt besluiten over te gaan tot een erfenis verwerpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een situatie, waarin een dierbare grote schulden had en een schuldeiser de kantonrechter vraagt u een termijn te geven. U dient uw keuze binnen deze termijn gemaakt te hebben, om te voorkomen dat u de erfenis en daarmee de openstaande schulden automatisch zuiver aanvaardt. De schuldeiser van de overleden dierbare heeft in dat geval het recht de schulden op u te verhalen. Bovenal heeft u standaard drie maanden de tijd om een keuze te maken, de kantonrechter mag niet voor een verkorting van die termijn kiezen. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij een erfenis verwerpen?

Een erfenis verwerpen kan alleen, wanneer u hier een verklaring voor heeft ingediend bij de rechtbank. Naast het feit dat dit emotioneel een behoorlijke stap kan zijn, is niet altijd even helder welke informatie u in zo’n verklaring dient op te geven. Een (pro deo) advocaat kan u hier de gewenste hulp bij bieden, door u te ondersteunen tijdens het opstellen van deze verklaring. Ook kan deze u vertellen welk proces er doorlopen moet worden, wanneer u kiest voor een erfenis verwerpen. Laat u informeren over de duur van zo’n proces, de gevolgen die het juridisch heeft en de kosten die het met zich meebrengt. Het helpt u tot een weloverwogen keuze te komen, wanneer u een erfenis verwerpen overweegt. Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een erfenis gaat verwerpen. 


Vergoeding overheid bij hulp advocaat 

Zaken rond een erfenis verwerpen doorloopt u het snelst, wanneer u een advocaat inschakelt. Deze kan u bijstaan en u persoonlijk adviseren. Een advocaat brengt echter kosten met zich mee, wat u op voorhand mogelijk afschrikt. Dat is niet nodig, daar deze kosten in sommige gevallen grotendeels vergoed worden. U kunt aanspraak maken op deze vorm van ondersteuning, ook wel pro deo rechtshulp genoemd, wanneer uw bruto jaarinkomen lager dan €29.600 is. Daarbij mag uw eigen vermogen niet te groot zijn.


Kosten juridische hulp vergoed krijgen via verzekeraar 

Heeft u in het verleden een rechtsbijstandverzekering afgesloten? In dat geval kunt u gemaakte kosten voor ondersteuning van een advocaat bij een erfenis verwerpen declareren bij uw verzekeraar. Althans, wanneer uw dekking voldoende is. Het kan voorkomen dat u naast uw basisdekking een aanvullende module nodig heeft om deze kosten vergoed te kunnen krijgen. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Erfenis en nalatenschap hebben veel ervaring met wet- en regelgeving rondom het verwerpen van een erfenis. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

  • Uw rechten als erfgenaam met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat de procedure is
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een erfenis wilt verwerpen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Verwerpen nalatenschap

Ik wil de erfenis van mijn vader verwerpen, zijn hier voor mij kosten aan verbonden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De kosten voor het verwerpen van een erfenis bedragen € 122,-. Dit dient u te betalen bij de kassa van het Rechtbank Contactcentrum, locatie Rotterdam of Dordrecht. Indien u een advocaat of notaris in de arm neemt om namens u de verklaring af te geven dan komen die kosten daar nog bij.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn