​Wilsrechten - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over ​wilsrechten 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio over wilsrechten en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat zijn wilsrechten?

Wilsrechten kunnen worden uitgeoefend door kinderen op het moment dat één ouder overlijdt en de andere ouder besluit te hertrouwen. De kinderen kunnen door het hertrouwen benadeeld worden. Stel dat de moeder overlijdt en de vader hertrouwt en daarna ook komt te overlijden, dan zal in principe op grond van de wettelijke verdeling de gehele nalatenschap overgaan op de stiefouder. Het kan voorkomen dat goederen van de reeds overleden moeder op die manier toekomen aan de stiefmoeder en niet aan de kinderen.

Een wilsrecht kan worden uitgeoefend voordat de ouder hertrouwt door als kind aan te geven en te verlangen dat bepaalde goederen aan hem worden overgedragen. Daarbij kan bepaald worden dat de ouder het vruchtgebruik over deze goederen behoudt, hetgeen inhoudt dat de ouder de goederen blijft gebruiken zolang hij of zij nog leeft. Wilsrechten kunnen ook na het hertrouwen maar voor het overlijden van de ouder nog uitgeoefend worden door de kinderen.

De waarde van de goederen die aan de kinderen toekomen door middel van het uitoefenen van wilsrechten kunnen uiteindelijk wel in mindering worden gebracht op het door de kinderen op te eisen geldbedrag. 


Waarom een (pro deo) advocaat bij het uitoefenen van wilsrechten? 

Het uitoefenen van wilsrechten kan emotioneel lastig zijn, daar het gaat hierbij gaat om het recht op een erfenis van een ouder of stiefouder. Daar komt bij dat u bij het uitoefenen van wilsrechten niet alleen te maken heeft met een (stief)ouder, maar ook met andere kinderen uit het gezin. Om dit op de juiste wijze aan te pakken, is het wenselijk hierover advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat. Op welke manier oefent u wilsrechten uit? Wat betekent dit voor hetgeen u met een (stief)ouder en mogelijk andere kinderen dient te regelen? Op welk moment kunt u uw wilsrechten uitoefenen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken die een (pro deo) advocaat voor u kan beantwoorden. Mochten er conflicten ontstaan over het uitvoeren van wilsrechten, dan staat een (pro deo) advocaat u bij tijdens een mogelijk juridisch vervolg hiervan. Wanneer het niet lukt om samen uit de uitoefening van wilsrechten te komen, is het aan de kantonrechter om hierover een beslissing te nemen. 


Advocaatkosten bij hulp conflict wilsrechten vergoed krijgen 

In sommige gevallen hoeft u de kosten van een advocaat bij een zaak rond wilsrechten niet volledig zelf te betalen. U betaalt een kleine eigen bijdrage; het resterende deel van de gemaakte kosten wordt vergoed door de overheid. Het houdt juridische hulp voor iedere burger toegankelijk. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze vorm van rechtshulp, dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om een voorbeeld te geven: uw bruto-inkomen op jaarbasis mag niet hoger dan 29.600 euro zijn. Laat u er meer over vertellen door een pro deo advocaat tijdens een gratis kennismakingsgesprek.


Declaratie kosten advocaat bij zaak wilsrechten via verzekeraar 

Is uw inkomen te hoog, maar heeft u wel een lopende rechtsbijstandverzekering? In zo’n geval kunt u de gemaakte advocaatkosten bij een zaak rond wilsrechten mogelijk declareren bij de verzekeraar. Of dit voor u geldt, is afhankelijk van de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Een advocaat kan u helpen bij het doornemen van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek over wilsrechten in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Erfenis en nalatenschap hebben veel ervaring met het uitoefenen van wilsrechten. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

  • Aangeven wat uw mogelijkheden zijn
  • Het verloop van de procedure met u doornemen
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een kind of partner wilt onterven. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Wilsrechten - Voorkomen dat bezittingen na overlijden overgaan op stiefouder

Onze vader wil gaan hertrouwen, maar wij (zijn kinderen) zijn bang dat zijn nieuwe vrouw dan recht krijgt op allerlei spullen die voor ons dierbaar zijn en waarvan wij niet willen dat die ooit bij haar belanden. Volgens onze vader kan dit allemaal gewoon in zijn testament worden geregeld. Wij zijn er niet gerust op. Moeten en kunnen wij iets doen om te voorkomen dat de nieuwe vrouw van onze vader de beschikking krijgt over onze bezittingen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien de langstlevende ouder hertrouwt, kan het erg lang duren voor de kinderen kunnen beschikken over vermogen binnen de erfenis waarop zij een vordering hebben. De wet regelt daarom dat kinderen wilsrechten kunnen uitoefenen. In uw geval heeft uw vader aangegeven weer te willen trouwen. Door het inroepen van het wilsrecht krijgt u als kinderen goederen in eigendom, ter waarde van de vordering die u op uw vader heeft. Dit betekent echter niet dat deze goederen gelijk aan u moeten worden overgedragen, uw vader behoudt namelijk het vruchtgebruik van de goederen. U kunt op deze manier echter wel voorkomen dat uw stiefouder de goederen bij het overlijden van uw vader in bezit zal krijgen. Op het moment van overlijden zult u de volledige eigendom krijgen over de goederen. Neem vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp indien u vragen heeft over het uitoefenen van wilsrechten.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn