Erfenis verdeling

Gratis gesprek advocaat over een erfenis verdeling 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een conflict heeft over de erfenis verdeling en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

  1. Klik op Gratis gesprek advocaat
  2. Selecteer uw plaats 
  3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
  4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
  5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat te doen bij conflict over een erfenis verdeling? 

Indien er conflicten bestaan over de erfenis verdeling kan een beroep op de kantonrechter uitkomst bieden. De kantonrechter kan voor u bepalen hoe de erfenis verdeling gaat plaatsvinden. Bij de erfenis verdeling van onroerende zaken (zoals een woning) benoemt de kantonrechter een taxateur die de waarde van de goederen in kaart brengt. Van alle overige goederen dienen de erfgenamen gezamenlijk de waarde te bepalen.

Ontslag executeur

Het komt vaak voor dat in een testament één erfgenaam wordt aangewezen als executeur. Indien u vindt dat de executeur zijn taak niet goed vervult, kunt u als erfgenaam de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan. De kantonrechter kan alleen een nieuwe executeur benoemen indien die mogelijkheid is opgenomen in het testament. Indien die mogelijkheid er niet is zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd en verplicht de nalatenschap af te wikkelen.

Als de executeur zelf zijn taak niet meer wil uitoefenen kan hij een verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt vrijwel nooit afgewezen. Reden voor een dergelijk verzoek kan zijn dat de executeur de verantwoordelijkheid te groot vindt.


Waarom een (pro deo) advocaat bij conflict over de erfenis verdeling  

Een conflict over de erfenis verdeling brengt mogelijk veel emoties met zich mee. Het is om deze reden verstandig al in een vroeg stadium voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen. Deze helpt u het conflict zo snel mogelijk op te lossen, bij voorkeur zonder tussenkomst van een rechter. Helaas vergen veel erfrecht procedures een specialist, omdat zij bij de rechter gevoerd worden. Niet alleen om deze reden is de hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk. Ook is het belangrijk dat u als erfgenaam weet welke rechten u heeft. Een (pro deo) advocaat weet exact wat uw rechten zijn en kan u daarover informeren. Het is daarom raadzaam om een advocaat in te schakelen indien u te maken krijgt met een conflict over een erfenis verdeling.


Vergoeding kosten via overheid

Om een conflict rond de erfenis verdeling snel op te lossen, schakelt u de hulp van een advocaat in. Dit brengt kosten met zich mee, welke u niet altijd volledig zelf betaalt. Mogelijk komt u in aanmerking voor pro deo rechtshulp. Dit is een vorm van juridische ondersteuning door een advocaat, waarbij een groot deel van de kosten vergoed wordt door de overheid. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw bruto jaarinkomen en vermogen. Er geldt bijvoorbeeld dat uw bruto-inkomen niet hoger dan €29.600 op jaarbasis mag zijn.


Kosten advocaat bij conflict declareren 

Kosten voor de hulp van een advocaat bij een conflict rond de erfenis verdeling kunt u in sommige gevallen ook vergoed krijgen via uw verzekeraar. Dit geldt uitsluitend wanneer u een lopende rechtsbijstandverzekering heeft. Houd er hierbij rekening mee, dat een basisdekking niet per definitie volstaat. Soms heeft u een aanvullende module nodig om de kosten voor de hulp van een raadsman of raadsvrouw vergoed te krijgen via de verzekeraar. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Erfenis en nalatenschap hebben veel ervaring met conflicten die kunnen ontstaan bij een erfenis verdeling.  Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:  

  • Uw rechten als erfgenaam met u doornemen en uw vragen beantwoorden
  • Aangeven wat de procedure is
  • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een conflict heeft over de erfenis verdeling. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Verdeling zonder testament

Twee maanden geleden is onze vader overleden. Onze vader had geen testament opgemaakt. Nu ben ik met mijn broer verwikkeld in een slepende discussie over de erfenis verdeling. De discussie gaat er onder andere over dat ik ons ouderlijk huis graag wil houden, terwijl mijn broer het wil verkopen en de opbrengst ervan verdelen, net zoals met de andere spullen. Ik twijfel of we misschien beter juridische bijstand kunnen vragen om hier uit te komen. Is het mogelijk een advocaat in te schakelen als er ruzie ontstaat over de erfenis verdeling omdat er geen testament is opgemaakt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien er geen testament is, is de eerste mogelijkheid dat u er samen probeert uit te komen door de waarde van alle bezittingen vast te stellen en deze te verdelen. In de praktijk gaat dit echter lang niet altijd goed. Men kan het bijvoorbeeld oneens zijn over hoe de bezittingen moeten worden verdeeld of over de wijze waarop de bezittingen gewaardeerd worden. U kunt dan de kantonrechter naar uw zaak laten kijken. De kantonrechter zal een taxateur benoemen om de waarde van de woning te bepalen. Vervolgens zal de kantonrechter een besluit nemen over hoe de bezittingen moeten worden verdeeld. Daarbij kan de kantonrechter beslissen dat iedere erfgenaam een gedeelte van een bepaalde bezitting krijgt, of dat een erfgenaam een groter deel krijgt, waardoor hij een schuld krijgt bij de andere erfgenamen. Tenslotte kan de kantonrechter ook besluiten dat de bezittingen worden verkocht en dat de opbrengst wordt verdeeld over de erfgenamen. Als u problemen tegenkomt bij de erfenis verdeling kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van de gespecialiseerde advocaten van Eerste Rechtshulp.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn