Erfrecht advocaat Rotterdam - Gratis gesprek binnen 24 uur!

1 gevonden, selecteer voor een gratis gesprek een advocaat

Advocaat Wong
Advocaat Wong

W Advocatenkantoor

12 ervaringen van anderen
  • Gratis gesprek
  • Binnen 24 uur
  • Geheel vrijblijvend
  • Pro deo
BEKIJK PROFIELGratis gesprek erfrecht advocaat Rotterdam

Selecteer een erfrecht advocaat uit Rotterdam en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen voor een gratis juridisch gesprek.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis juridisch gesprek met de erfrecht advocaat uit Rotterdam kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Ondersteuning van erfrecht advocaat Rotterdam

Bij de afwikkeling van de nalatenschap van een overleden dierbare komen vaak veel emoties vrij. Er moeten dierbare bezittingen van de overledene worden verdeeld, wat vrijwel altijd herinneringen oproept bij betrokkenen. Ook kunnen er bij de verdeling van de nalatenschap discussies of conflicten ontstaan tussen erfgenamen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de overledene voor diens overlijden mondeling heeft toegelicht hoe de nalatenschap verdeeld moet worden. Zonder dat dit op papier is vastgelegd in het testament, heeft zo’n mondeling toegezegde verdeling weinig juridische waarde. Een erfrecht advocaat in Rotterdam kan u ondersteunen, wanneer er conflicten ontstaan rond de verdeling van de nalatenschap. Zo kan de erfrecht advocaat in Rotterdam u meer vertellen over de wet- en regelgeving op dit vlak. Hoe zit het bijvoorbeeld met de legitieme portie van een onterfd kind?


Hoe helpt een erfrecht advocaat Rotterdam mij? 

Een erfrecht advocaat in Rotterdam vertelt u precies hoe de nalatenschap van een overleden dierbare verdeeld zou moeten worden. Er zijn hierbij een aantal factoren om rekening mee te houden. Zo heeft iedere erfgenaam het recht op een legitieme portie, wat neerkomt op de helft van de erfenis die deze normaliter zou krijgen. Dit geldt ook voor kinderen die onterfd zijn in het verleden. De legitieme portie wordt niet standaard aan erfgenamen uitgekeerd; zij moeten deze zelf opeisen. Hier staat een termijn van vijf jaar voor, na het overlijden van de ouder. Een ander aspect om rekening mee te houden bij de verdeling van de nalatenschap is het testament van de overledene. Hierin staat doorgaans omschreven hoe de nalatenschap verdeeld moet worden. Het testament moet opgesteld zijn door en ondertekend zijn bij een notaris om het document rechtsgeldig te maken.  


Kies voor (pro deo) erfrecht advocaat Rotterdam 

Om rechtshulp bij conflicten over de afwikkeling van de nalatenschap van een overledene voor iedereen toegankelijk te houden, bieden sommige erfrecht advocaten in Rotterdam pro deo ondersteuning aan. Hierbij wordt een groot deel van de gemaakte kosten vergoed door de overheid. Niet iedereen komt voor deze vorm van rechtshulp in aanmerking. Het is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Houd er daarbij rekening mee, dat niet iedere erfrecht advocaat in Rotterdam deze vorm van juridische ondersteuning aanbiedt. Denkt u hier aanspraak op te kunnen maken? Vink in dat geval de optie “PRO DEO” aan binnen de zoekmachine op deze website. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zoekt de pro deo erfrecht advocaat in Rotterdam voor u uit of u hiervoor in aanmerking komt.


Advocaat erfrecht Rotterdam zoeken 

De zoekmachine helpt u snel en gemakkelijk een geschikte erfrecht advocaat in Rotterdam te vinden. Binnen de zoekmachine worden verschillende expertisegebieden van elkaar onderscheiden. Kies voor een raadsman of raadsvrouw binnen het expertisegebied Erfenis en nalatenschap. Op het profiel van de gevonden erfrecht advocaat in Rotterdam leest u meer over diens achtergrond en ervaring. Tevens kunt u hier een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunt u uw situatie voorleggen aan de erfrecht advocaat in Rotterdam, om deze u alvast een beeld te laten geven van mogelijke vervolgstappen.