Juridisch Loket Maastricht of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Maastricht kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Maastricht wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Maastricht of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Gratis rechtskundig advies Juridisch Loket Maastricht

Er zijn verschillende soorten rechtskundige vraagstukken, welke u voor kunt leggen aan het Juridisch Loket Maastricht. Een voorbeeld van zo’n vraagstuk: wat zet ik in een brief die ik aan de gemeente stuur, wanneer ik bezwaar wil maken tegen een genomen besluit? Of een ander voorbeeld: hoe stel ik een partij in gebreke, wanneer ik niet tevreden ben over het geleverde product? Dergelijke vraagstukken zijn relatief eenvoudig en goed te beantwoorden door de juristen van het Juridisch Loket Maastricht. Ingewikkelde vraagstukken zal men hier doorschuiven naar een advocatenkantoor. Datzelfde geldt voor hulpvragen rond de ondersteuning bij een rechtszitting of een verhoor op het politiebureau.


Niet iedereen kan hulp vragen bij Juridisch Loket Maastricht

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij juridische vraagstukken, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Niet iedereen komt in aanmerking voor de hulp van het Juridisch Loket Maastricht. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op uw inkomen en eigen vermogen. Is uw inkomen te hoog? In dat geval wordt u hulpvraag afgewezen. Datzelfde geldt voor cliënten die namens een bedrijf, een vereniging of bijvoorbeeld stichting een hulpvraag indienen bij het Juridisch Loket Maastricht. Ook zij worden niet geholpen. Dit is geen keuze van het Juridisch Loket Maastricht, maar iets wat is vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand. Het kan een reden zijn om direct voor de hulp van een (pro deo) advocaat in uw regio te kiezen.


Verschil Juridisch Loket Maastricht en (pro deo) advocaat

Het advies wat men u biedt bij het Juridisch Loket Maastricht is gratis. Althans, wanneer u het Juridisch Loket Maastricht op locatie bezoekt. Kiest u voor telefonisch advies, dan worden er kosten in rekening gebracht. Men werkt bij het Juridisch Loket Maastricht met een betaalnummer. Advies van een (pro deo) advocaat is tijdens het eerste kennismakingsgesprek eveneens gratis. Het vervolgtraject wordt uitgevoerd voor een beperkte eigen bijdrage, in het geval van pro deo rechtshulp. Mocht u daar niet voor in aanmerking komen, dan kunt u een beroep doen op uw verzekering om de kosten te dekken. Dit is een belangrijk verschil tussen het Juridisch Loket Maastricht en een (pro deo) advocaat; een jurist van het Juridisch Loket Maastricht zal u niet begeleiden bij vervolgstappen, daar waar een (pro deo) advocaat dat wel doet.


Op zoek naar een pro deo advocaat voor uw zaak

Wanneer een jurist van het Juridisch Loket Maastricht uw rechtskundige vraagstuk niet kan beantwoorden, of wanneer vervolgstappen vereist zijn, verwijst men u hier door naar een advocatenkantoor. U bent in geen geval verplicht gebruik te maken van de diensten van het aanbevolen advocatenkantoor. Het is zelfs heel verstandig dit niet te doen; zoek zelf naar een geschikte (pro deo) advocaat. De zoekmachine op deze website helpt u daarbij. In de zoekmachine kunt u de verschillende (pro deo) advocaten filteren op basis van hun expertisegebied. Het expertisegebied van een raadsman of raadsvrouw vertelt u iets over het type zaak wat deze normaliter behandelt.


Vraag en antwoord

Adviseert het Juridisch Loket over conflicten rond de geluidsproductie van omwonenden?

Ik wil mij graag laten informeren over de stappen die ik kan zetten bij geluidsoverlast door omwonenden. Kan het Juridisch Loket in Maastricht mij hierbij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U wilt een conflict met uw buren voorkomen. Het Juridisch Loket in Maastricht kan u helpen vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van overlast, door u meer te vertellen over de factoren waarop hierbij gelet moet worden. Denk aan de duur en intensiteit van het geluid. Overweegt u een juridisch vervolg te geven aan een conflict? In dat geval kiest u voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat. Een medewerker van het Juridisch Loket in Maastricht geeft slechts eenmaal advies, vaak uitsluitend op relatief simpele juridische vraagstukken.

Buren weigeren te hoge schutting aan te passen, wie helpt mij?

Ik ben van mening dat de schutting van mijn buren te hoog en daarmee in strijd met de wet is. Wie kan helpen uit te zoeken of dit echt het geval is? Wat zijn de mogelijke vervolgstappen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bezoek het Juridisch Loket in Maastricht, wanneer u meer wilt weten over de eisen die gesteld worden aan de hoogte van een schutting. Het is belangrijk op te merken dat deze eisen voor een schutting in de voortuin afwijken van die van schuttingen in de achtertuin. Een medewerker van het Juridisch Loket in Maastricht zet de verschillen voor u op een rijtje, wat inzichtelijk maakt of u gelijk heeft. Ook kan het Juridisch Loket in Maastricht advies geven over mogelijke vervolgstappen. Let op, een medewerker zal u niet bijstaan bij de uitvoering van die stappen. Een (pro deo) advocaat doet dat wel.