Juridisch Loket Amsterdam of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Amsterdam kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Amsterdam wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Amsterdam of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Voorwaarden bij hulp van het Juridisch Loket Amsterdam

Er gelden een aantal voorwaarden bij het inschakelen van de hulp van het Juridisch Loket Amsterdam. Zo wordt onder meer naar uw inkomen en eigen vermogen gekeken, om vast te stellen of u recht heeft op deze vorm van hulp. Wanneer uw inkomen en/of vermogen te hoog liggen, zal het Juridisch Loket Amsterdam u niet verder helpen. De Wet op Rechtsbijstand schrijft hen dit voor. Vaak wordt tijdens een eerste gesprek met het Juridisch Loket Amsterdam gekeken of u aan de voorwaarden voor deze vorm van juridische hulp voldoet. Mocht dat het geval zijn, dan wordt het proces in gang gezet.


Aanpak bij het inschakelen van deze vorm van rechtshulp

Het Juridisch Loket Amsterdam zet de verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje, waarbij de focus doorgaans sterk ligt op het inschakelen van een jurist of bijvoorbeeld een mediator. Een mediator probeert het gesprek tussen de betrokken partijen op gang te brengen, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De hulp van een jurist kan wenselijk zijn, wanneer u een officiële brief op wilt stellen. Soms zet dit andere partijen aan om de gewenste handeling, denk aan een terugbetaling, uit te voeren. Mogelijk heeft u een deel van deze stappen zelf al doorlopen. In zo’n geval biedt de hulp van een jurist of mediator geen uitkomst; schakel de hulp van een pro deo advocaat in.


Eigen bijdrage bij inschakelen Juridisch Loket Amsterdam

Houd er rekening mee, dat het inschakelen van het Juridisch Loket Amsterdam vaak niet gratis is. U betaalt telefoonkosten, wanneer u telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket Amsterdam. In het geval van het inschakelen van een pro deo advocaat betaalt u, in veel gevallen ook bij een beperkt inkomen en eigen vermogen, een eigen bijdrage. Het gros van de kosten wordt in dat laatste geval vergoed door de overheid. Zo blijft juridische hulp van een (pro deo) advocaat voor iedereen toegankelijk. Er zijn situaties denkbaar waarin u helemaal geen eigen bijdrage betaalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een asielzoeker of iemand zonder inkomen en eigen vermogen. De hoogte van de te betalen eigen bijdrage is onder meer van deze factoren afhankelijk.


Recht om zelf een advocaat te kiezen

In Nederland heeft u het recht zelf een advocaat te kiezen. Wanneer de hulp van een jurist of bijvoorbeeld mediator via het Juridisch Loket Amsterdam geen uitkomst biedt, kan men u hier doorverwijzen naar een advocatenkantoor waarmee het Juridisch Loket Amsterdam samenwerkt. Het is voor u interessanter om zelf een (pro deo) advocaat in te schakelen. Gebruik hier de zoekmachine op deze website voor. Zelf een (pro deo) advocaat zoeken biedt u het voordeel, dat u de mogelijkheid heeft op voorhand uit te zoeken of een raadsman of raadsvrouw qua ervaring en achtergrond past bij het type zaak wat u voor wilt leggen. Die zekerheid heeft u niet, wanneer u een (pro deo) advocaat aan laat wijzen door het Juridisch Loket Amsterdam. U hoeft zo’n doorverwijzing niet te accepteren.


Vraag en antwoord

Kan ik altijd terecht bij het Juridisch Loket in Amsterdam?

Om een conflict met een zakenpartner op te lossen wil ik juridisch advies inwinnen. Nu werd ik gewezen op het Juridisch Loket in Amsterdam. Kan ik hier in iedere situatie terecht?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet zonder meer mogelijk juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket in Amsterdam. Tijdens een eerste intake wordt onder meer naar de hoogte van uw inkomen gekeken. Wanneer uw inkomen hoger is dan het maximum vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand, zal uw verzoek worden afgewezen. U kunt in dit geval terecht bij een advocaat in uw regio. Een advocaat biedt u doorgaans een meer uitgebreide ondersteuning dan bij het Juridisch Loket in Amsterdam het geval is. Hier stopt de hulp bij juridisch advies op een relatief simpele vraag.

Moet ik mij laten doorverwijzen door het Juridisch Loket in Amsterdam?

De jurist van het Juridisch Loket in Amsterdam wist mijn juridisch vraagstuk niet op te lossen. Nu verwijst deze mij door naar een advocatenkantoor. Is het slim hierop in te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U bent niet verplicht in te gaan op het voorstel wat het Juridisch Loket in Amsterdam u doet. In Nederland geldt dat u het recht heeft om bij juridische kwesties zelf een advocaat in te schakelen, men noemt dit de vrije advocaatkeuze. Vaak blijkt het veel interessanter te zijn om zelf een advocaat te zoeken, dan om het advocatenkantoor waarmee het Juridisch Loket in Amsterdam komt in te schakelen. U wilt zeker weten dat de raadsman of raadsvrouw ervaring heeft met vergelijkbare kwesties.

Word ik geholpen bij een probleem met de schutting?

Onlangs hebben de buren mij verteld dat zij de schutting gaan vervangen. Er komt een lelijke groene schutting te staan. Kan ik dit met hulp van het Juridisch Loket in Amsterdam voorkomen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U wilt voorkomen dat uw buren een nieuwe schutting plaatsen, die niet aansluit bij uw smaak. Het Juridisch Loket in Amsterdam kan u in zo’n geval uitsluitend helpen, door u meer te vertellen over de regels waaraan deze schutting moet voldoen. Een medewerker van het Juridisch Loket in Amsterdam kan u bijvoorbeeld vertellen waar de schutting geplaatst mag worden door uw buren en hoe hoog deze maximaal mag zijn. Schakel een (pro deo) advocaat in, wanneer u juridische stappen overweegt tegen de buren om plaatsing van de schutting te voorkomen.

Hinder door geluid buren, wie helpt mij verder?

Ik ervaar al enige tijd hinder van de muziekinstallatie van de buren. Wie kan mij helpen bij de volgende stappen om dit te laten stoppen? Is dat het Juridisch Loket in Amsterdam?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor algemeen advies over de stappen die u kunt zetten om de overlast die u ervaart te stoppen kunt u terecht bij het Juridisch Loket in Amsterdam. Men zal u hier bijvoorbeeld adviseren de wijkagent in te schakelen of de verhuurder van een huurwoning te contacteren. Een medewerker van het Juridisch Loket in Amsterdam zal echter geen ondersteuning bieden, wanneer u een juridische procedure wilt starten tegen de buren. U kunt hier een (pro deo) advocaat voor inschakelen.