Juridisch Loket Tilburg of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Tilburg kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Tilburg wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Tilburg of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Gestelde voorwaarden aan ondersteuning Juridisch Loket Tilburg

Voordat u in aanmerking komt voor ondersteuning van het Juridisch Loket Tilburg, zal men hier controleren of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand. De wet schrijft onder meer voor, dat mensen met een relatief hoog inkomen of eigen vermogen niet in aanmerking komen voor deze vorm van juridische ondersteuning. Het is om deze reden dat een medewerker van het Juridisch Loket Tilburg u tijdens een eerste kennismaking zal vragen naar uw inkomen en vermogen. Daarnaast geldt dat het Juridisch Loket Tilburg, maar ook elders in Nederland, geen ondersteuning biedt aan zakelijke partijen. Het gaat dan niet alleen om bedrijven, maar bijvoorbeeld ook om verenigingen en stichtingen. Zij worden direct doorverwezen naar een advocaat.


Aanpak van Juridisch Loket Tilburg bij vraagstukken

De oplossing die het Juridisch Loket Tilburg nastreeft begint bij een inventarisatie van het juridisch vraagstuk wat u voorlegt. Op basis hiervan wordt bepaald of een jurist of mediator kan helpen het vraagstuk te beantwoorden of conflict op te lossen. Houd er rekening mee, dat een jurist geen advocaat is. De dienstverlening die zij aanbieden verschilt van elkaar. Een jurist van het Juridisch Loket Tilburg kan u ondersteunen bij het opstellen van een brief aan uw gemeente, wanneer u het niet eens bent met een genomen beslissing. De jurist zal u echter geen hulp bieden in de rechtszaal of tijdens een verhoor. Een mediator biedt hulp door de belangen en standpunten van betrokkenen bij een conflict te inventariseren. Op basis van deze standpunten zoekt de mediator naar ingangen voor een oplossingsrichting.


Pro deo advocaat inschakelen bij uitblijven oplossing

Niet ieder vraagstuk en conflict zal op te lossen zijn, door een jurist of mediator in te schakelen. Mocht dit voor u gelden, dan verwijst het Juridisch Loket Tilburg u door. U doet er verstandig aan zelf op zoek te gaan naar een pro deo advocaat. Het voordeel daarvan is dat u zelf uit kunt zoeken of een advocaat ervaring heeft met vergelijkbare zaken. Dit vergroot de kans op een succesvol verloop van uw zaak. Tegelijkertijd heeft u standaard de mogelijkheid een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen, wanneer u een (pro deo) advocaat vindt via onze website. De zoekmachine helpt u hierbij. In de zoekmachine op deze website kunt u de diverse advocaten filteren op basis van hun expertisegebied. Dit zegt iets over het type zaak wat een raadsman of raadsvrouw veelal behandelt.


Kosten bij pro deo rechtshulp en Juridisch Loket Tilburg

Wanneer u voor de hulp van het Juridisch Loket Tilburg kiest, betaalt u daar doorgaans niets voor. Uitzondering hierop zijn de kosten voor het gebruik van het telefoonnummer van het Juridisch Loket Tilburg. Deze kosten komen bij de kosten die door uw provider in rekening worden gebracht. Houd er rekening mee dat de juridische ondersteuning van het Juridisch Loket Tilburg vaak oppervlakkig blijft en onnodig veel tijd kan kosten, als blijkt dat het niet tot een oplossing leidt. Het inschakelen van een pro deo advocaat kan om die reden verstandiger zijn.


Vraag en antwoord

Kan ik het Juridisch Loket bezoeken voor vragen over schuttingen?

Ik wil een nieuwe schutting gaan plaatsen, maar twijfel over de regels die hierbij gelden. Hoe hoog mag deze bijvoorbeeld zijn? Kan ik hiervoor terecht bij het Juridisch Loket in Tilburg?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is heel verstandig om voor het plaatsen van een nieuwe schutting informatie in te winnen over de wet- en regelgeving waaraan u zich dient te houden. Het helpt u conflicten met omwonenden te voorkomen. Het Juridisch Loket in Tilburg kan vragen over de regelgeving rond schuttingen voor u beantwoorden. Mocht er onverhoopt toch een conflict met een omwonende ontstaan over uw nieuwe schutting, dan is het slimmer om een (pro deo) advocaat te benaderen. Het Juridisch Loket in Tilburg is uitsluitend bedoeld voor relatief simpele, eenmalige vragen.

Kan ik bij het Juridisch Loket terecht voor een conflict over leefgeluiden?

De kinderen van mijn buren houden ervan om door het huis te rennen, te gillen en vervolgens te huilen. Ik stoor mij hier mateloos aan. Kan het Juridisch Loket in Tilburg mij helpen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft is het belangrijk om uit te zoeken of er juridisch gezien sprake is van overlast. Met andere woorden: wordt het maximaal toelaatbare geluidsniveau overschreden door de leefgeluiden van uw buren? Het is bepalend voor de (juridische) stappen die u vervolgens kunt zetten. Bij eventuele juridische stappen zal een medewerker van het Juridisch Loket in Tilburg u niet meer ondersteunen. U kunt hier de ondersteuning van een (pro deo) advocaat voor inschakelen.