Juridisch Loket Breda of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Breda kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Breda wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Breda of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Voorwaarden bij beroep doen op Juridisch Loket Breda

Niet in iedere situatie kunt u een beroep doen op de juridische ondersteuning van het Juridisch Loket Breda. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer uw inkomen of eigen vermogen hoger ligt dan het maximum, zoals deze is vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand. Mensen met een relatief hoog inkomen of eigen vermogen worden doorverwezen naar een advocatenkantoor. Tijdens een eerste kennismaking met het Juridisch Loket Breda zal men u hier vragen naar uw inkomen en vermogen. Ook wanneer u als zakelijke partij juridische ondersteuning wenst, zult u een beroep moeten doen op een (pro deo) advocaat. Het Juridisch Loket Breda ondersteunt geen stichtingen, bedrijven en bijvoorbeeld verenigingen.


Aanpak bij juridisch vraagstukken of conflicten

Het Juridisch Loket Breda zal vrijwel nooit direct kiezen voor de ondersteuning van een (pro deo) advocaat. Gebruikelijker is het dat men u hier eerst koppelt aan een jurist of mediator. Een mediator kan als neutrale partij in een conflictsituatie proberen het gesprek tussen de diverse betrokkenen op gang te brengen om zo tot oplossingen te komen. Het is afhankelijk van de aard van het conflict, of dit voor u interessant kan zijn. Een jurist biedt u ondersteuning bij bijvoorbeeld het opstellen van officiële brieven. Deze brieven kunnen helpen een partij ertoe te zetten een gedane betaling terug te storten bij ontevredenheid over een geleverde dienst, of bijvoorbeeld om de veroorzaakte overlast te verminderen. Mocht zowel de hulp van een jurist als van een mediator geen effect hebben, dan zal men u doorverwijzen naar een advocatenkantoor.


Recht om zelf een advocaat te kiezen

Wanneer het Juridisch Loket Breda u een advocaat aanbeveelt, bent u niet verplicht deze advocaat ook daadwerkelijk in te schakelen. Het is zelfs sterk aan te raden dit niet te doen. Verstandiger is het om zelf op zoek te gaan naar een geschikte (pro deo) advocaat. Of u in aanmerking komt voor de hulp van een pro deo advocaat is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, vergelijkbaar met de hulp van het Juridisch Loket Breda. Gebruik de zoekmachine op deze website om een geschikte (pro deo) advocaat te vinden. U wilt hierbij zeker weten, dat zo’n advocaat vaker zaken als de uwe behandeld heeft. Let goed op het expertisegebied van een (pro deo) advocaat om dit te bepalen. Op het profiel van een raadsman of raadsvrouw vindt u meer informatie.


Bekostiging Juridisch Loket Breda of pro deo advocaat

In de basis is de hulp van het Juridisch Loket Breda gratis. Houd echter rekening met eventuele aanvullende telefoonkosten, bovenop de kosten voor het gebruik van uw toestel. Daarbij geldt dat de hulp geboden door het Juridisch Loket Breda minder diepgaand is dan de hulp van een pro deo advocaat. Voor ondersteuning van een pro deo advocaat betaalt u slechts een kleine eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van onder meer uw inkomen. Er zijn situaties waarin helemaal geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.


Vraag en antwoord

Juridisch Loket Breda - Helpt het Juridisch Loket mij bij een conflict over een schutting?

De buren hebben aangegeven dat mijn schutting te hoog is. Zij willen dat ik deze verwijder en vervang voor een lager alternatief. Kan het Juridisch Loket in Breda mij van advies voorzien?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt het Juridisch Loket in Breda benaderen voor informatie over de regelgeving op het gebied van schuttingen. Een medewerker van het Juridisch Loket in Breda zal u bijvoorbeeld meer vertellen over de maximale hoogte hiervan en de plek in de tuin waar u deze kunt plaatsen. Het helpt u te toetsen of uw schutting inderdaad vervangen moet worden. Ontstaat er als gevolg van de onvrede van uw buren een conflict? Kies in dat geval niet voor hulp van het Juridisch Loket in Breda, maar voor die van een (pro deo) advocaat. Medewerkers van het Juridisch Loket in Breda zullen u niet bijstaan bij een juridisch vervolg; de (pro deo) advocaat doet dat wel.

Juridisch Loket Breda - Buren dreigen met rechtszaak, kan het Juridisch Loket assisteren?

De buren blijven klagen over het geluidsniveau van mijn stereo en dreigen nu zelfs met een rechtszaak. Kan het Juridisch Loket in Breda mij assisteren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de juridische ondersteuning die u wenst, of een medewerker van het Juridisch Loket in Breda u kan helpen. U kunt hier terecht voor informatie over bijvoorbeeld het maximaal toelaatbare geluidsniveau binnen een woonwijk. Dit zegt u iets over de stevigheid van uw juridische positie, mocht het uitmonden in een rechtszaak. Bij de rechtszaak zelf zal het Juridisch Loket in Breda u niet ondersteunen. Wel kunt u in zo’n situatie kiezen voor hulp van een (pro deo) advocaat. Deze raadsman of raadsvrouw helpt u uw positie te verdedigen ten overstaan van uw buren en de rechter.