Juridisch Loket Leeuwarden of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Leeuwarden kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Leeuwarden wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Leeuwarden of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Ondersteuning van Juridisch Loket Leeuwarden

In verschillende situaties kan juridische ondersteuning wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie, waarin u het niet eens bent met een door uw gemeente genomen besluit. Als burger heeft u het recht om bezwaar te maken tegen zo’n besluit. Hoe gaat dit in z’n werk? Binnen welke termijn dient u een bezwaar in te dienen? Enzovoorts. Het Juridisch Loket Leeuwarden beantwoordt dergelijke vragen voor u. Ook kan men u bij conflictsituaties adviseren over de hulp van een mediator. Een mediator treedt als neutrale partij op en zorgt dat de belangen en standpunten van betrokkenen in kaart worden gebracht. Op basis daarvan zoekt de mediator naar een geschikte oplossing. Niet altijd zal de ondersteuning van het Juridisch Loket Leeuwarden voldoende zijn om een juridisch vraagstuk te kunnen beantwoorden.


Voorwaarden bij hulp Juridisch Loket Leeuwarden

Daar komt bij, dat niet iedereen standaard aanspraak kan maken op ondersteuning van het Juridisch Loket Leeuwarden. Zo zit er een maximum aan uw inkomen en eigen vermogen, wanneer u hulp wenst. Deze waarden zijn vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand. Ook schrijft deze wet voor, dat het Juridisch Loket Leeuwarden uitsluitend particulieren mag ondersteunen bij juridische vraagstukken. Mocht u als bedrijf, vereniging of stichting hulp wensen, dan biedt het Juridisch Loket Leeuwarden u dit niet. U wordt in deze situatie direct doorverwezen naar een advocaat. Bij een eerste kennismaking vertelt de medewerker van het Juridisch Loket Leeuwarden u hier meer over.


Kosten bij inschakelen Juridisch Loket Leeuwarden

Aan het inschakelen van het Juridisch Loket Leeuwarden zitten in de basis geen kosten verbonden. Er geldt één uitzondering op deze regel; mensen die telefonisch geholpen wensen te worden. Zij betalen naast de gebruikelijke kosten van hun provider aanvullende kosten voor het betaalnummer van het Juridisch Loket Leeuwarden. Overigens is het Juridisch Loket Leeuwarden niet de enige plek waar u gratis juridisch advies krijgt. Kiest u voor de hulp van een (pro deo) advocaat uit de zoekmachine op deze website, dan kunt u een gratis kennismakingsgesprek inplannen. Een goed moment om uw zaak alvast globaal te bespreken. Bij een eventueel vervolgtraject betaalt u in het geval van pro deo rechtshulp een kleine eigen bijdrage. Het vervolgtraject wordt niet ondersteund door de jurist van het Juridisch Loket Leeuwarden. Een jurist is immers geen advocaat.


Voordelen van direct pro deo advocaat inschakelen

Er kunnen verschillende redenen zijn om direct een (pro deo) advocaat in te schakelen, wanneer u juridisch advies wenst. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die u hiermee kunt besparen. Het Juridisch Loket Leeuwarden zal een vraagstuk altijd eerst proberen te beantwoorden via een jurist of mediator. Pas daarna wordt een advocaat ingeschakeld. Mogelijk verwacht u op voorhand al dat de hulp van bijvoorbeeld een mediator geen oplossing vormt voor uw conflict. Door een (pro deo) advocaat in te schakelen bespaart u in zo’n geval tijd. Daarbij gaat een (pro deo) advocaat dieper in op de materie; het advies van het Juridisch Loket Leeuwarden blijft oppervlakkig.


Vraag en antwoord

Adviseert het Juridisch Loket bij vervangen van een schutting?

Mijn partner wil een nieuwe schutting. Nu twijfel ik over de eisen waaraan deze schutting moet voldoen. Kan het Juridisch Loket in Leeuwarden mij van advies voorzien?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Juridisch Loket in Leeuwarden kan u van informatie voorzien over de eisen waaraan een schutting moet voldoen en de regelgeving waaraan u zich dient te houden bij het plaatsen van afscheidingen rond het terrein van uw buren. U dient bijvoorbeeld rekening te houden met een maximale hoogte die wordt gesteld aan schuttingen. Advies inwinnen bij het Juridisch Loket in Leeuwarden helpt u conflicten te voorkomen. Ontstaat zo’n conflict met de buren alsnog? Kies in dat geval voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat in uw regio.

Wie kan mij vertellen hoe overlast gedefinieerd wordt bij harde geluiden?

Regelmatig zetten mijn buren de stereo in huis hard aan. Dit zorgt naar mijn mening voor overlast. Kan het Juridisch Loket in Leeuwarden mij vertellen of dit juridisch gezien ook zo kan worden aangemerkt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zitten grenzen aan het geluidsniveau van de stereo van omwonenden. Men dient rekening met elkaar te houden. Een medewerker van het Juridisch Loket in Leeuwarden kan u informeren over situaties waarin het geluid nog als leefgeluid kan worden aangemerkt. Wordt deze grens (uitgedrukt in het aantal dB) overschreden? In dat geval is er mogelijk sprake van overlast. Het Juridisch Loket in Leeuwarden legt in dat laatste geval aan u voor welke stappen u kunt zetten om de situatie te verbeteren. Mondt de situatie uit in een conflict? Schakel in dat geval een (pro deo) advocaat in voor ondersteuning.