Juridisch Loket Alkmaar of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Alkmaar kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Alkmaar wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Alkmaar of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Beroep doen op hulp Juridisch Loket Alkmaar

In verschillende situaties kunt u een juridisch vraagstuk of een conflict voorleggen aan het Juridisch Loket Alkmaar. Hier kan men u adviseren over eventuele vervolgstappen, al blijft zo’n advies vaak oppervlakkig. Er werken geen advocaten bij het Juridisch Loket Alkmaar; u wordt geholpen door een mediator of jurist. Het is een belangrijk verschil met het inschakelen van een pro deo advocaat. Deze zal dieper op het vraagstuk in gaan en u daarnaast ondersteunen bij vervolgstappen. Denk aan een gang naar de rechter. Een jurist adviseert, maar biedt geen ondersteuning bij rechtszaken en bijvoorbeeld een verhoor op het politiebureau. Datzelfde geldt voor een mediator, welke als neutrale partij optreedt en probeert op basis van standpunten van betrokkenen bij een conflict tot een oplossingsrichting te komen.


Voorwaarden bij hulp Juridisch Loket Alkmaar

Het is niet zonder meer mogelijk om een beroep te doen op de ondersteuning van het Juridisch Loket Alkmaar. Zo geldt onder meer, dat u moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op Rechtsbijstand. Deze wet schrijft voor dat ondersteuning van het Juridisch Loket Alkmaar, evenals van vestigingen elders in Nederland, slechts toegankelijk is voor mensen met een lager inkomen. Tijdens een eerste ontmoeting zal de medewerker van het Juridisch Loket Alkmaar informeren naar uw financiële situatie en op basis daarvan vaststellen of u aan deze voorwaarden voldoet. Ook voor bedrijven en bijvoorbeeld stichtingen is het niet mogelijk een beroep te doen op de juridische ondersteuning van het Juridisch Loket Alkmaar.


Zelf direct een pro deo advocaat inschakelen

Wanneer u niet aan de voorwaarden voor de hulp van het Juridisch Loket Alkmaar voldoet, wordt u doorverwezen naar een advocatenkantoor. Dat gebeurt ook, wanneer een jurist of mediator uw vraagstuk of conflict niet weet op te lossen. Vaak gaat het hierbij om een partij, waarmee het Juridisch Loket Alkmaar vaker samen heeft gewerkt. U bent niet verplicht in te gaan op dit aanbod; u kunt zelf een (pro deo) advocaat zoeken. Door direct voor een pro deo advocaat in plaats van voor het Juridisch Loket Alkmaar te kiezen, profiteert u van een aantal voordelen. Zo kan dit u veel tijd besparen, zeker als u zelf al eens een jurist of mediator ingeschakeld heeft. Daarnaast kunt u doelgericht naar een (pro deo) advocaat zoeken met ervaring in zaken vergelijkbaar met die van u.


Bekostiging hulp Juridisch Loket Alkmaar

De hulp van het Juridisch Loket Alkmaar wordt in de basis gratis aangeboden. Houd er rekening mee, dat deze hulp qua inhoud niet te vergelijken is met de hulp van een (pro deo) advocaat. Wanneer u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp, betaalt u voor een pro deo advocaat slechts een kleine eigen bijdrage. Kiest u voor het telefonisch benaderen van het Juridisch Loket Alkmaar, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van dit telefoonnummer. Deze kosten komen bij de kosten van uw provider.


Vraag en antwoord

Helpt het Juridisch Loket bij conflictsituaties rond een schutting?

De buren hebben een schutting laten vervangen, waar ik het niet eens ben. Nu wil ik dat de nieuwe schutting wordt verwijderd. Ondersteunt het Juridisch Loket in Alkmaar mij hierbij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij lopende conflictsituaties kiest u voor ondersteuning van een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over uw rechten en kan advies geven over mogelijke juridische vervolgstappen. U benadert het Juridisch Loket in Alkmaar om te onderzoeken, of de nieuwe schutting van uw buren voldoet aan de regelgeving op dit gebied. Toets bijvoorbeeld hoe hoog een schutting in de voor- of achtertuin mag zijn en op welke afstand men deze moet plaatsen van uw tuin. Een medewerker van het Juridisch Loket in Alkmaar biedt u deze informatie.

Kunt u mij vertellen tussen welke tijden ik mag klussen?

Ik wil binnenkort aan de slag gaan met een verbouwing zonder de buren te hinderen. Kan het Juridisch Loket in Alkmaar mij vertellen tussen welke tijden ik mag klussen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het Juridisch Loket in Alkmaar kan u globaal adviseren over het voorkomen van overlast. In de wet zijn echter geen specifieke tijden opgenomen, waartussen u klussen in huis uit kunt voeren. Mogelijk zijn die regels wel vastgelegd in de algemene plaatselijke verordening (APV) van uw gemeente. Een medewerker van het Juridisch Loket in Alkmaar kan u vertellen waar u deze kunt vinden. Ontstaat er als gevolg van het klussen een conflict met uw buren? Laat u in dat geval juridisch adviseren door een (pro deo) advocaat in de regio.