Juridisch Loket Nijmegen of gratis gesprek advocaat

In tegenstelling tot bij het Juridisch Loket Nijmegen kunt u bij Eersterechtshulp.nl uit 100 profielen een (pro deo) advocaat selecteren voor een gratis gesprek

Bij het Juridisch Loket Nijmegen wordt u doorverwezen naar een (pro deo) advocaat die u niet zelf kunt uitkiezen. Bij Eersterechtshulp.nl kunt u zelf (pro deo) advocaten vergelijken op basis van foto's, filmpjes en persoonlijke teksten. Bekijk en vergelijk profielen en vraag een gratis gesprek aan. Binnen 24 uur wordt er door de (pro deo) advocaat contact met u opgenomen.

  • Uw kwestie wordt besproken en uw vragen worden beantwoord
  • Er wordt aangegeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
  • Het verloop van een eventuele juridische procedure wordt aan u uitgelegd
  • Er wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
  • Indien u verzekerd bent, wordt uitgezocht of uw kwestie onder uw dekking valt
  • Als beide niet van toepassing is krijgt u een indicatie van de kosten

Na het gratis gesprek kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen. Het is vervolgens aan u of u in het verdere verloop van de procedure juridische bijstand van deze (pro deo) advocaat wenst. Zonder dat u kosten maakt, complexe processen moet doorlopen bij het Juridisch Loket Nijmegen of vertegenwoordigd wordt door iemand waar u misschien helemaal geen klik of goed gevoel bij heeft.


Juridisch Loket Nijmegen helpt niet iedereen

Houd in uw overweging tussen de hulp van het Juridisch Loket Nijmegen en bijvoorbeeld een pro deo advocaat rekening met het feit dat het Juridisch Loket Nijmegen niet iedereen juridische ondersteuning aanbiedt. Tijdens een eerste gesprek zal de medewerker van het Juridisch Loket Nijmegen informeren naar uw inkomen en eigen vermogen. Wanneer een van beide te hoog is, wat concreet betekent dat de limiet uit de Wet op Rechtsbijstand overschreden wordt, zal men u doorverwijzen naar een advocaat; het Juridisch Loket Nijmegen zal u niet juridisch ondersteunen. Zo’n zelfde situatie doet zich voor, wanneer u als zakelijke partij hulp wenst. Verenigingen, stichtingen en bedrijven komen niet in aanmerking voor de juridische ondersteuning van het Juridisch Loket Nijmegen.


Werkwijze van Juridisch Loket Nijmegen

Het Juridisch Loket Nijmegen start met een inventarisatie van uw juridisch vraagstuk. Op basis hiervan bepaalt men, hoe u het beste geholpen kan worden. Zo kan ervoor gekozen worden om u te laten ondersteunen door een jurist. Een jurist helpt u officiële brieven op te stellen, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een besluit wat door uw gemeente of een andere overheidsinstelling genomen is. Naast de hulp van een jurist, wat overigens geen advocaat is, kan het Juridisch Loket Nijmegen u laten bijstaan door een mediator. De mediator treedt bij conflicten op als een neutrale partijen tussen de andere betrokkenen. Door de standpunten van deze betrokkenen te inventariseren, probeert een mediator een ingang te vinden voor een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Lang niet altijd zal de hulp van een jurist of mediator tot oplossingen leiden. U wordt in zo’n geval doorverwezen naar een advocaat.


Zelf een pro deo advocaat kiezen voor uw zaak

Vaak raadt het Juridisch Loket Nijmegen u een advocaat aan, wanneer men uw vraagstuk niet zelf weet te beantwoorden. Het staat u vrij om voor een andere (pro deo) advocaat te kiezen. Het is heel verstandig om zelf op zoek te gaan, daar het u ervan verzekert dat u een (pro deo) advocaat benadert met ervaring in een zaak als die van u. Het vergroot de kans op een succesvol verloop hiervan. Ook zijn er zaken die überhaupt niet geschikt zijn voor het Juridisch Loket Nijmegen, maar waarvoor u wel juridische hulp wenst. Denk bijvoorbeeld aan een komende rechtszitting of een verhoor door de politie. Kies in dergelijke situaties op voorhand al voor de hulp van een pro deo advocaat in uw regio. De zoekmachine op deze website helpt u een geschikte advocaat te vinden.


Kosten Juridisch Loket Nijmegen en pro deo advocaat

Aan de hulp die het Juridisch Loket Nijmegen u biedt zitten in de basis geen kosten verbonden. Wel kunnen er kosten worden gerekend voor het gebruik van het (betaalde) telefoonnummer van het Juridisch Loket Nijmegen, naast de kosten die uw provider in rekening brengt. Bij het inschakelen van de hulp van een pro deo advocaat betaalt u uitsluitend een kleine eigen bijdrage, wanneer uw inkomen en vermogen binnen de gestelde grenzen voor pro deo rechtshulp vallen.


Vraag en antwoord

Kan het Juridisch Loket mij ondersteunen bij een conflict over de schutting?

Mijn buren stuurden mij een foto van de nieuwe schutting, die zij komende week gaan plaatsen. Ik vind deze niet mooi, te hoog. Kan ik bij het Juridisch Loket in Nijmegen terecht in zo’n situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afhankelijk van uw doel kunt u bij het Juridisch Loket in Nijmegen terecht. Een medewerker van het Juridisch Loket in Nijmegen vertelt u bijvoorbeeld meer over de eisen waaraan een schutting of afscheiding in algemene zin moet voldoen. Wat is de maximale hoogte die moet worden aangehouden? Op welke afstand moet men een afscheiding plaatsen ten opzichte van uw terrein? Enzovoorts. Wilt u weten welke (juridische) stappen u kunt zetten tegen de plaatsing van de schutting door uw buren? Kies in dat geval voor het inschakelen van een (pro deo) advocaat.

Tussen welke tijden mag ik boren in mijn muren?

De buren mogen geen overlast ervaren door het boren in mijn buren. Tussen welke tijden kan ik deze klussen uitvoeren? Kan het Juridisch Loket in Nijmegen mij adviseren?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn wettelijk gezien geen richtlijnen voor de tijden waartussen u klussen in huis uit kunt voeren. Hierover kan een medewerker van het Juridisch Loket in Nijmegen u zodoende weinig vertellen. Wel kan men u adviseren over de wijze waarop u de hinder voor omwonenden beperkt. Licht hen bijvoorbeeld ruim voor de start van de werkzaamheden in, deel uw telefoonnummer zodat zij bij overlast contact kunnen zoeken, enzovoorts. Ontstaat er onverhoopt toch een conflict met omwonenden? Een (pro deo) advocaat kan u waar nodig juridisch bijstaan in zo’n geval.