Stalking - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over stalking

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van stalking en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is stalking?

Stalking is strafbaar gesteld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel is verboden om een ander structureel en in strijd met de wet last te vallen en te benaderen, met als doel de ander ergens toe te dwingen, dan wel bang te maken. Stalking komt om Nederland steeds vaker voor. Bekende voorbeelden daarvan zijn bezeten fans van sterren die op allerlei mogelijke manieren in contact willen komen met hun idool. Een ander veel voorkomend voorbeeld van stalking is de gewezen (ex)partner of geliefde die zich niet bij de beslissing tot beëindiging van de relatie kan of wil neerleggen. Stalking kan voor slachtoffers erg intimiderend en vervelend zijn. Om die reden treedt de Nederlandse overheid steeds strenger op tegen stalking. 


Straf stalking

Stalking is een klachtdelict. Dit betekent dat justitie enkel tot de aanhouding en vervolging van een stalker overgaat, wanneer hier expliciet om wordt verzocht door het slachtoffer van stalking.  

De maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd voor stalking is drie jaar. Ook kan er een taakstraf worden opgelegd en/of een geldboete van de vierde categorie. Wanneer de rechter iemand een straf oplegt voor stalking, wordt daarbij vaak ook een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd. Hier worden bijzondere voorwaarden aan verbonden, om het slachtoffer van stalking ook na de rechtszaak te beschermen. Voorbeelden van deze bijzondere voorwaarden zijn: het opleggen van een contactverbod, het opleggen van een locatieverbod (werk, huis, school van de kinderen). De hoogte van de straf die voor stalking wordt opgelegd, hangt onder meer af van de duur van de stalking, de intensiteit en de mate van angst die als gevolg daarvan bij het slachtoffer is ontstaan. 


Vervolging bij stalking kan worden voorkomen

Stalking is bij uitstek een delict waarbij een advocaat het verschil voor u kan maken. Indien u wordt verdacht van stalking, kan een advocaat optreden als bemiddelaar tussen u en het OM. De advocaat kan bijvoorbeeld mediation in het strafrecht voorstellen. In dat geval probeert u er samen met de persoon die aangifte heeft gedaan van stalking uit te komen door afspraken te maken. U kunt daarbij denken aan afspraken waarin wordt overeengekomen dat u geen contact meer zoekt met de ander en u weg blijft van locaties waar de persoon die aangifte heeft gedaan regelmatig komt. Indien de afspraken door beide partijen worden nagekomen, kan dit er veelal toe leiden dat er geen rechtszaak meer hoeft plaats te vinden. Daarmee kan een veroordeling voor stalking mogelijk worden voorkomen. 


Een (pro deo) advocaat kan bij stalking:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van stalking is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van stalking wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Kies voor pro deo rechtshulp bij zaak rond stalking 

Wanneer u verdachte bent in een zaak rond stalking, is de keuze voor pro deo rechtshulp een interessante. Een groot deel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat wordt in dit geval vergoed door de overheid. Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp bij een zaak rond stalking is onder meer afhankelijk van uw bruto inkomen op jaarbasis. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan €29.400. Laat een pro deo advocaat u bij een gratis eerste kennismaking meer vertellen over de voorwaarden die hierbij gelden. 


Wat houdt een gratis gesprek over stalking in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over stalking gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van stalking. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugsbezit 
Drugshandel 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
In beslag genomen goederen terugkrijgen 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Oproep na verzet ontvangen 
Politieverhoor 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Verduistering 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal


Vraag en antwoord

Stalking - Ex stuurt mij tientallen berichten per dag

Mijn ex vriend en ik zijn ruim een jaar uit elkaar. Tijdens onze relatie stuurde hij mij tientallen berichten per dag. Nu reageert hij nooit meer op mijn berichten. Maar ik geloof nog steeds in ons en probeer hem dit duidelijk te maken met berichtjes en zelf gedichten en tekeningen die ik voor hem heb gemaakt. Om een of andere reden wil hij niet inzien dat wij bij elkaar horen. Hij heeft mij nu zelfs geblokkeerd op zijn telefoon en hij heeft gedreigd om aangifte tegen mij te doen van stalking. Als hij dat doet, dan wil ik ook aangifte tegen hem doen van stalking. Toen wij nog bij elkaar waren stuurde hij mij dagelijks tientallen berichten. Dat is dan toch net zo goed stalking en strafbaar?  

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de wet staat bij art. 285b stalking, dat het is verboden om een ander structureel en in strijd met de wet last te vallen en te benaderen, met als doel de ander ergens toe te dwingen, dan wel bang te maken. Er kan dus alleen sprake zijn van stalking wanneer het zoeken van contact en het sturen van berichten naar een ander in strijd is met de wet. Toen u en uw vriend nog bij elkaar waren, vonden jullie het beiden prettig om over een weer berichten naar elkaar te sturen.  Uit uw vraag maak ik op dat uw ex partner het nu niet langer op prijs stelt dat u contact met hem zoekt en/of berichten stuurt. Ook blijkt dat hij dit expliciet aan u heeft laten weten, maar u desondanks contact met hem blijft zoeken. Daardoor is er nu sprake van een andere situatie dan toen jullie nog een relatie hadden. Door structureel contact met hem te blijven zoeken terwijl hij heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen, handelt u in strijd met de wet. Op het moment dat uw ex partner u nog berichten stuurde vond u dat ook prettig. Hij handelde destijds dus niet in strijd met de wet. Hij zal dan ook niet worden veroordeeld voor stalking indien u daadwerkelijk aangifte tegen hem doet. 

Stalking - Sturen van een vriendschappelijke berichten of uitnodigingen voor social media

Hoi, ik ben 19 jaar en al enige tijd verliefd op mijn nieuwe buurmeisje. Ik heb haar de afgelopen twee maanden drie keer een (vriendelijk) berichtje gestuurd op Facebook en gister heb ik haar uitgenodigd op SnapChat. Toen ik vanmorgen op school aankwam, kwam haar beste vriendin naar mij toe. Zij gaf aan dat ik moest stoppen met het lastigvallen en stalken van haar vriendin. Als ik daar niet onmiddellijk mee stop gaat mijn buurmeisje naar de politie en aangifte doen van stalking. Ik ben hier nogal van geschrokken en maak mij nu heel veel zorgen. Kan ik nu een straf krijgen voor stalking?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het sturen van een vriendschappelijke berichten of uitnodigingen voor social media is heel normaal. Indien iedereen die dat doet kan worden veroordeeld voor stalking, dan zou ons rechtssysteem overbelast worden. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je wordt gestraft voor stalking. De enkele pogingen die je hebt ondernomen om in contact te komen met je buurmeisje, kunnen juridisch niet worden beoordeeld als stalking. Daarvoor is vereist dat er sprake is van het structureel en stelselmatig lastig vallen van een ander. Het versturen van vier (vriendelijke) berichten naar iemand anders, kan niet leiden tot een veroordeling of straf voor stalking.