Drugsbezit - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over drugsbezit 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van drugsbezit en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is drugsbezit 

Er is sprake van drugsbezit als iemand in bezit is van verdovende middelen die staan opgenomen in de lijsten I en II van de Opiumwet. Alle harddrugs staan op lijst 1 en alle softdrugs op lijst II van de Opiumwet. Drugsbezit is in beginsel niet toegestaan in Nederland. Er zijn echter enkele uitzonderingen en niet alles wat strafbaar is wordt daadwerkelijk vervolgd.


Straf drugsbezit 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

De rechter bepaalt de straf. De maximale straf die de rechter u kan geven voor drugsbezit zijn onder meer afhankelijk van de soort drugs waarvoor u wordt vervolgd (harddrugs of softdrugs), de hoeveelheid drugs en de periode (duur) dat u het strafbare feit heeft gepleegd. Ook maakt het uit of u eerder voor drugsbezit bent veroordeeld (recidive). Bezit van geringe hoeveelheid (hard)drugs voor eigen gebruik wordt niet vervolgd. Wel neemt de politie de drugs dan in beslag. Dit heet ‘afstand met sepot’.


Vervolging bij drugsbezit is geen vanzelfsprekendheid 

Dat u voor de rechter bent opgeroepen om uzelf te verantwoorden voor drugsbezit, betekent niet dat u ook daadwerkelijk veroordeeld zal worden. Een rechter gaat pas over tot een veroordeling, wanneer voldoende bewezen kan worden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit. In het geval van drugsbezit is dat laatste vaak relatief makkelijk, daar gekeken wordt naar de drugs die u ten tijde van uw staande houding bij u droeg. Mogelijk waren dit (grote) hoeveelheden cannabis, cocaïne, heroïne, XTC, MDMA of bijvoorbeeld GHB. Drugs die u niet onder zich mag hebben.

Laat u voorafgaand aan een rechtszitting informeren door een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u welke rechten u tijdens de rechtszitting heeft, wat uw plichten hierbij zijn en welke consequenties een veroordeling voor u kan hebben. Tijdens de rechtszitting staat een raadsman of raadsvrouw u bij, om te pleiten voor een zo laag mogelijke straf. Was dit voor u de eerste keer dat u in aanraking komt met de politie? Mogelijk gaat de rechter in dat geval mee in het verzoek van uw advocaat, om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen. Maak gebruik van de mogelijkheid om via de zoekmachine op deze website een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen bij een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een (pro deo) advocaat kan bij drugsbezit:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van drugsbezit tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van drugsbezit wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding overheid advocaatkosten bij drugsbezit 

Kiest u voor de hulp van een advocaat bij een zaak rond verboden drugsbezit? De kosten die u hierbij maakt hoeft u niet altijd volledig zelf te betalen. Kiest u voor pro deo rechtshulp, dan betaalt u een klein deel van de advocaatkosten. Het resterende deel hiervan wordt vergoed door de overheid. Let op, niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Een pro deo advocaat helpt u bij een gratis eerste kennismakingsgesprek uit te zoeken of u hier een beroep op kunt doen. 


Wat houdt een gratis gesprek over drugsbezit in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over drugsbezit gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van drugsbezit. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugshandel 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
In beslag genomen goederen terugkrijgen 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Oproep na verzet ontvangen 
Politieverhoor 
Stalking 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Verduistering 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal


Vraag en antwoord

Drugsbezit - Mag ik wiet op zak hebben?

Afgelopen was ik op een festival en stond ik een jointje te rollen. Opeens stonden er twee bewakers achter mij. Zij vroegen hoeveel wiet ik op zak had. Ik liet mijn zakje zien, die zij vervolgens in beslag namen. Ik dacht dat wiet legaal was in Nederland en dat ik dat gewoon op zak mocht hebben. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bezit van hennep (wiet) is in Nederland niet legaal maar valt onder het gedoogbeleid. Dit betekent dat het in bezit hebben van die drugs nog steeds strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie dit niet zal vervolgen. Het gedoogbeleid zorgt er dan ook voor dat u in enkele gevallen dus ook geen straf zal krijgen voor drugsbezit. Voorbeelden van drugsbezit dat wordt gedoogd is bijvoorbeeld 5 gram hennep. Als u minder dan 5 gram op zak had, is het niet strafbaar. Belangrijk is wel dat het voor eigen gebruik is. Er zijn echter zogenaamde ‘zero- tolerance’ gebieden waar geen bezit van drugs wordt toegestaan. U bent dan niet strafbaar maar de drugs wordt dan wel in beslag genomen.

Drugsbezit - Gedoogbeleid m.b.t drugsbezit

Ik heb gehoord dat er bij drugsbezit een gedoogbeleid bestaat. Wat houdt dit gedoogbeleid met betrekking tot drugsbezit in?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel is drugsbezit volgens de Opiumwet strafbaar. In sommige gevallen geldt echter een gedoogbeleid omtrent drugsbezit. Dit betekent dat het in bezit hebben van die drugs nog steeds strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie dit niet zal vervolgen. Het gedoogbeleid zorgt er dan ook voor dat u in enkele gevallen dus ook geen straf zal krijgen voor drugsbezit. Voorbeelden van drugsbezit die worden gedoogd zijn bijvoorbeeld in het bezit zijn van 5 cannabisplanten of een kleine hoeveelheid van 5 gram hiervan op zak hebben. Belangrijk is wel dat het voor eigen gebruik is. Als dat laatste niet het geval is dan zal het drugsbezit niet gedoogd worden. Wordt u verdacht van drugsbezit of heeft u vragen over drugsbezit die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Drugsbezit - Is drugsbezit strafbaar?

Ik gebruik af en toe drugs. Ik ben benieuwd in hoeverre drugsbezit strafbaar is.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Drugsbezit is in beginsel een misdrijf en dus strafbaar. Hierop zijn echter wel uitzonderingen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten drugs, lijst I en lijst II van de Opiumwet. De eerste lijst bevat drugs met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid. Dit worden ook wel harddrugs genoemd. Voor de drugs op lijst I geldt dat het bezit ervan strafbaar is. Op lijst II staan de softdrugs, bijvoorbeeld cannabis. Hiervoor geldt een gedoogbeleid ten aanzien van kleine hoeveelheden. Dit houdt in dat het bezit wel strafbaar is, maar dat het openbaar ministerie u hiervoor niet zal vervolgen. Overigens geldt dit beleid enkel voor het hebben van een kleine hoeveelheid, maximaal 5 gram of maximaal 5 cannabisplanten, artikel 11 lid 7 Opiumwet. Bent u aangehouden met drugs op zak of heeft een dagvaarding ontvangen over een druggerelateerde zaak? Selecteer dan direct een van onze advocaten voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

Drugsbezit - Aangehouden met broer die 50 XTC pillen bij zich had

Ik heb mijn broer van een feest opgehaald. Op weg naar huis zijn wij aangehouden door de politie en bleek hij 50 XTC pillen bij zich te hebben. Ik heb een dagvaarding gekregen om bij de politierechter te komen. Kan ik hiervoor worden veroordeeld en krijg ik nu een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uit uw vraag blijkt dat u alleen maar uw broer heeft opgehaald van een feest. Indien er uit het dossier van de rechter niet blijkt van feiten en/of omstandigheden dat u wist dat uw broer drugs bij zich droeg, dan wel dat u hem hier op enige manier opzettelijk bij heeft geholpen, dan kunt u hiervoor niet veroordeeld worden. Een advocaat van Eerste Rechtshulp kan u in deze zaak bijstaan. Deze kan u verdedigen voor de rechter als u wordt vervolgd voor het handelen in drugs en/of drugsbezit. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u vrijblijvend een van onze strafrechtadvocaten kiezen voor een gratis adviesgesprek.

Drugsbezit - Drugs in koffer die ik had aangenomen van een vriend

ik heb op Schiphol een koffer aangenomen van een vriend die net terugkwam uit Suriname. Op weg naar huis ben ik aangehouden door de politie en bleek er drugs in de koffer te zitten. Nu heb ik een dagvaarding gekregen. Kan ik worden veroordeeld?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Vluchten vanuit Suriname naar Nederland gelden als risicovluchten. Dit houdt in dat er veel drugs vanuit Suriname naar Nederland wordt gesmokkeld. Als u een koffer aanneemt op Schiphol (vanuit Suriname) heeft u een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u moet onderzoeken of er geen drugs of misschien andere verboden goederen in de koffer aanwezig zijn, alvorens u deze aanneemt. Nu u dit niet heeft gedaan wordt dit u in beginsel tegengeworpen. Een advocaat van Eerste Rechtshulp kan u in deze zaak bijstaan. Deze kan u verdedigen voor de rechter als u wordt vervolgd voor het handelen in drugs en/of drugsbezit. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u vrijblijvend een van onze strafrechtadvocaten kiezen voor een gratis adviesgesprek.

Drugsbezit - Drugs in beslag genomen

Ik was laatst op een feest en daar is bij een controle door de politie mijn XTC in beslag genomen. Ik had maar 1 pil bij mij. De politie zei dat ik geen boete kreeg omdat het een ‘gebruikershoeveelheid’ was, maar ze hebben de pil wel afgepakt. Ik had die pil inderdaad gewoon bij mij om zelf te gebruiken. Mocht de politie de drugs in beslag nemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De handel in harddrugs en softdrugs is strafbaar, en de politie mag grote partijen drugs altijd in beslag nemen. Als het echter gaat om zogenaamde ‘gebruikershoeveelheden’, dan wordt meestal niet opgetreden door de politie. Wat als gebruikershoeveelheden heeft te gelden, wordt bepaald door richtlijnen. Op grond van deze richtlijnen geldt 5 gram voor hasj en wiet, een halve gram voor cocaïne en 1 pil voor XTC als bezit voor eigen gebruik. Als u niet meer dan deze hoeveelheid bij u heeft, wordt dat dus in principe gedoogd. Er zijn echter ook regio’s in Nederland waar een zero tolerance-beleid wordt gevoerd. Als u daar door de politie wordt aangehouden met een gebruikershoeveelheid dan worden de drugs in beslag genomen.