Drugbezit is strafbaar maar wordt niet altijd vervolgd

In de Opiumwet staan twee lijsten opgenomen met (verboden) verdovende middelen. Deze twee lijsten bestaan uit lijst I en lijst II.  Lijst I bevat harddrugs, waarbij gedacht kan worden aan cocaïne en XTC. Lijst II bevat softdrugs, waarbij gedacht kan worden aan wiet en hasj. De straffen voor het bezit van harddrugs zijn in beginsel hoger dan ten opzichte van het bezit van softdrugs.

Wordt drugs ook gedoogd?
Voor sommige drugs geldt in Nederland een gedoogbeleid. Dit houdt in dat het in bezit hebben van drugs wel strafbaar is, maar dat dit niet door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd. Het is van belang dat hierbij geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. Er wordt er hierbij dus vanuit gegaan dat de drugs  voor eigen gebruik is.

 Dit is de gebruikershoeveelheid voor de eerdergenoemde drugs:

  • Wiet (5 gram);
  • Hasj (5 gram);
  • Cocaïne (0,5 gram);
  • XTC (1 pil);

Wat gebeurt er als u bent aangehouden met meer dan de gebruikershoeveelheid drugs op zak?
Er kan een strafbeschikking uitgevaardigd worden. Dit gebeurt voornamelijk als het gaat om een kleinere hoeveelheid drugs. Een strafbeschikking houdt in dat u een brief krijgt van het Openbaar Ministerie waarin u bijvoorbeeld een geldboete moet betalen. Wanneer u het niet eens bent met deze strafbeschikking kunt u in verzet gaan. Wanneer u in verzet gaat wordt uw zaak door de rechter behandeld.

U kunt een uitnodiging ontvangen voor verhoor. Het is hierbij belangrijk om advies te vragen van een advocaat. Een advocaat kan advies geven over wat verstandig is met betrekking tot het verhoor, denk hierbij aan zwijgen of een verklaring afleggen. Een advocaat in de arm nemen is dan ook zeker aan te raden.

Indien u een dagvaarding of uitnodiging voor een hoorzitting heeft ontvangen, is er enige mate van bewijs tegen u verkregen. Ook hier is het belangrijk om een advocaat in te schakelen.

Welke straf kan worden opgelegd?
Voor de hoogte van de straf is het van belang om te weten of het om soft- of harddrugs gaat. Ook maakt de hoeveelheid uit. Een kleine hoeveelheid drugs in bezit kan worden afgedaan met een geldboete of taakstraf. Wanneer het een grotere hoeveelheid is kan de straf oplopen, denk hierbij aan voorlopige hechtenis. Echter is elke zaak verschillend en zal de rechter hierover oordelen. Wel bestaan er maximumstraffen voor drugsbezit.

Voor drugsbezit van drugs die op lijst I staan staat een gevangenisstraf van zes maanden tot twaalf jaar. Gevangenisstraffen die aan de lagere kant zitten, zoals zes maanden, zien vaak op de wat lichtere delicten.

Voor drugsbezit van drugs die op lijst II (softdrugs) staan, staan lagere straffen dan bij lijst I (harddrugs). Hierbij kan er een gevangenisstraf worden opgelegd van één maand tot zes jaar. Ook hierbij is het weer afhankelijk om welke drugs het gaat en welke hoeveelheid er aangetroffen is.

Bestaan er ook uitzonderingen?
Er staan ook drugs in de lijsten I en II die voor medische doeleinden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan morfine en andere pijnstillers. Sommige van deze drugs zijn toegestaan in het kader van de geneeskunde, waarbij strenge regels op van toepassing zijn.