Gratis gesprek advocaat over deelname hennepkwekerij

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt betrokkenheid bij een hennepkwekerij en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een hennepkwekerij 

Een hennepkwekerij is een plek waar hennep wordt geteeld. Het telen van hennep is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor kleine hoeveelheden. Er wordt niet altijd tot vervolging overgegaan.

Artikel 3 van de Opiumwet schrijft voor dat het kweken van hennep, in welke vorm ook, verboden is in Nederland. Dit betekent niet direct dat u voor het kweken van hennep veroordeeld zal worden. Wanneer u vijf of minder planten in huis heeft staan, beschouwt het Openbaar Ministerie dit doorgaans niet als het bedrijfsmatig kweken van hennep. U doet weliswaar iets wat verboden is, maar zult hier niet voor vervolgd worden. Mocht u bezoek van de politie krijgen, bijvoorbeeld doordat anderen melding hebben gemaakt van uw hennepplanten, dan kunnen deze planten wel in beslag worden genomen. Bij een minderjarige verdachte zal altijd een strafrechtelijk vervolg worden gegeven aan het kweken van hennep. 


Straf voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

Wanneer u wordt verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij waarbij u een financieel voordeel zou hebben behaald, dan kan de officier van justitie ook een ontnemingsvordering indienen. Met deze vordering verzoekt de officier van justitie de rechter om te bepalen dat u het door u behaalde financiële voordeel door het plegen van het strafbare feit terug moet betalen aan de staat.

Strafbaar zijn het kweken van hennep(stekjes), het bezit van hennep en hennephandel. Onder hennephandel vallen verkoop van hennep en de invoer naar Nederland en uitvoer van hennep naar het buitenland. Hoe groter de partij (en/of aantal plantjes), hoe hoger de straf. Bezit van geringe hoeveelheid plantjes (maximaal 5) en/of henneptoppen voor eigen gebruik (maximaal 5 gram) wordt niet vervolgd. Wel neemt de politie de drugs dan in beslag. Dit heet ‘afstand met sepot’.

De maximale straffen die de rechter u kan geven voor hennepteelt en/of handel van hennep zijn onder meer afhankelijk van:

 • De mate van professionaliteit bij het kweken van hennepplanten
 • De omvang van de partij hennep
 • Het kennelijke doel van de kweek (verkoop van de geoogste planten of eigen gebruik)
 • Of er sprake is van een georganiseerd verband (criminele organisatie)
 • Of de verdachte eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit

Vervolging staat niet vast bij deelname aan hennepkwekerij 

Bent u betrapt op het kweken van hennep binnen uw woning, of wordt u hiervan verdacht? U heeft in dat geval mogelijk al een uitnodiging ontvangen, om u te verantwoorden voor de rechter. Neem contact op met een (pro deo) advocaat om u hierop voor te bereiden. Een raadsman of raadsvrouw vertelt u meer over de rechten en plichten die u als verdachte van het houden van een hennepkwekerij heeft.

Naast de hulp die een (pro deo) advocaat u vooraf biedt, ondersteunt deze u tijdens de rechtszitting zelf. Doel hierbij is te pleiten voor een zo laag mogelijke straf; bij voorkeur vrijspraak. Het feit dat u wordt uitgenodigd om u te komen verantwoorden voor de rechter betekent namelijk niet per definitie, dat de rechter op voorhand al voldoende bewezen acht dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit. Deze zal u altijd de mogelijkheid bieden uw verhaal te doen tijdens de rechtszitting. Het kan een rechter op een andere manier naar de zaak laten kijken.

Maak eens gebruik van de zoekmachine op deze website, om heel eenvoudig een geschikte (pro deo) advocaat in uw regio te vinden. Via het profiel van de advocaat bieden we u de mogelijkheid een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen om uw kwestie globaal te bespreken. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van hennepteelt tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van hennepteelt wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Pro deo rechtshulp bij zaak over hennepkwekerij 

Bij een zaak rond een hennepkwekerij kan de hulp van een advocaat wenselijk zijn. Mogelijk schrikken de hoge kosten van een advocaat u in eerste instantie af. Dit is niet nodig! Om juridische ondersteuning voor iedereen toegankelijk te houden, kunt u kiezen voor pro deo rechtshulp. Het is een vorm van ondersteuning waarbij het grootste deel van de kosten voor de hulp van een pro deo advocaat vergoed worden door de overheid. Let op, niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Het is onder meer afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. 


Op zoek naar een geschikte (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van hennepteelt

Bij het inschakelen van de hulp van een (pro deo) advocaat wilt u zeker weten, dat een advocaat ervaring heeft met de behandeling van vergelijkbare hennepteelt zaken. Dit vergroot de kans dat u wordt vrijgesproken door de rechter, of dat u bij een veroordeling een minimale straf opgelegd krijgt. Op deze website bieden we u een zoekmachine, die u helpt een geschikte (pro deo) advocaat te vinden in uw regio. Hierbij is het voornamelijk van belang, dat u let op het expertisegebied van een (pro deo) advocaat (in het geval van hennepteelt 'Politie en justitie'). Het zegt iets over diens ervaring. Op het profiel van een advocaat leest u meer over diens ervaring. Tevens kunt u hier een gratis kennismaking aanvragen, waarbij u uw hennepkwekerij zaak alvast voor kunt leggen. Bekijk samen welke vervolgstappen voor u interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over betrokkenheid bij een hennepkwekerij gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Huurder heeft hennepplanten, kan ik deze uit het pand zetten?

Een van mijn huurders schijnt hennepplanten in zijn woning te houden. Kan ik deze huurder uit het pand zetten in zo’n geval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is afhankelijk van de aard van het handelen van de huurder, of het mogelijk is om de overeenkomst per direct stop te zetten. Het hangt onder meer af van het aantal hennepplanten en daarmee van het al dan niet overtreden van de Opiumwet. Een paar planten betekent immers niet dat er direct sprake is van een hennepkwekerij. Het is verstandig om u bij een vermoeden van een hennepkwekerij te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze kan u juridisch adviseren over de mogelijkheden die u in deze situatie heeft.

Verdacht van betrokkenheid bij hennepkwekerij, wat nu?

Hoewel er geen hennepkwekerij in mijn huis gevonden is, word ik wel verdacht van betrokkenheid bij de hennepkwekerij in andermans woning. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u verdacht wordt van betrokkenheid bij het onderhouden van een hennepkwekerij doet u er verstandig aan zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. U mag een (pro deo) advocaat inschakelen nog voordat u verhoord wordt door de politie. Dit is aan te raden, zodat u op voorhand weet welke rechten en plichten u heeft. Een (pro deo) advocaat zal u daarnaast bijstaan bij een mogelijke vervolging. De raadsman of raadsvrouw helpt u uw positie zo goed mogelijk te verdedigen ten overstaan van de rechter bij een verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij.

Moet ik mijn huis uit als er een hennepkwekerij gevonden wordt?

Een vriend stelde voor om mijn huurhuis te gebruiken voor het kweken van een aantal wietplanten. Moet ik mijn huis uit als ik gepakt word met een hennepkwekerij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat u veroordeeld wordt voor het houden van een hennepkwekerij loopt u het risico dat de verhuurder de overeenkomst met u eenzijdig opzegt. De huurbescherming die u normaliter geniet vervalt bij een overtreding van de Opiumwet, waarvan in de door u beschreven situatie sprake is. Het houden van een hennepkwekerij in een (huur)woning is verboden. Bent u als verdachte aangemerkt in een zaak rond een hennepkwekerij en moet u zich hiervoor verantwoorden? Een (pro deo) advocaat kan u ondersteunen bij dit proces en u helpen uw positie te verdedigen.

Vanaf hoeveel planten is het kweken van hennep verboden?

Mij is verteld dat je een aantal planten legaal in je hennepkwekerij mag hebben thuis. Wat is het maximaal aantal planten dat is toegestaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel is het houden van een hennepkwekerij verboden in Nederland. Dit betekent echter niet dat u per definitie vervolgd zal worden, wanneer de wietplanten worden opgemerkt door de politie. Tot vijf planten neemt men de wietplanten in beslag. U wordt niet vervolgd. Heeft u meer dan vijf planten in uw hennepkwekerij, dan is de kans op vervolging groot. Wordt u verdacht van het houden van een hennepkwekerij in huis? Laat u in dat geval van juridisch advies voorzien door een (pro deo) advocaat.

Wanneer spreekt men van een hennepkwekerij en is altijd verboden?

Wanneer spreekt men eigenlijk van een hennepkwekerij en is het hebben daarvan per definitie verboden? Het is voor mij onduidelijk, kunt u mij er meer over vertellen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Juridisch gezien wordt van een hennepkwekerij gesproken, wanneer men op een plek hennep teelt. Dit betekent dat ook een woning met daarbinnen slechts enkele hennepplanten als hennepkwekerij kan worden aangemerkt. Hoewel een hennepkwekerij in beginsel verboden is, wordt het gedoogd wanneer u slechts enkele planten in uw bezit heeft. In die zin dat de planten moeten worden afgestaan bij een inval door de politie, maar dat hier geen zaak van zal worden gemaakt. Een (pro deo) advocaat kan u er meer informatie over geven.

Wat moet ik doen bij een vermoeden van hennepkwekerij?

Ik heb het vage vermoeden dat men een paar huizen verderop een hennepkwekerij in huis heeft. Regelmatig zie ik er mensen naar binnen gaan, waarna het vervolgens donker blijft. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw vermoedens delen met de politie. Een hennepkwekerij kan een grote impact hebben op de wijk. Het ontmantelen hiervan is daarom belangrijk. Wilt u uw melding liever anoniem doen, uit angst voor eventuele represailles van de eigenaar van de hennepkwekerij of woning? In dat geval kan het wenselijk zijn om voor het indienen van uw melding met een (pro deo) advocaat te spreken. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u uw verhaal anoniem kunt doen. Ook kan deze u adviseren over de manier waarop u mogelijk bewijs kunt verzamelen voor uw vermoedens.

Hoe kan ik een hennepkwekerij in mijn straat herkennen?

Ik heb vermoedens van de aanwezigheid van een hennepkwekerij bij een woning een paar huizen verderop. Nu wil ik de politie niet direct inschakelen. Zijn er signalen waaraan je een hennepkwekerij herkent?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er zijn verschillende manieren waarop u een hennepkwekerij kunt herkennen. Zo hangt er rond dergelijke kwekerijen vaak een sterke hennepgeur. Ook worden in de periode voor de aanleg hiervan tal van voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het is in die periode druk rond de woning, waarbij er veel getimmerd wordt. Mogelijk is niet duidelijk waar het timmerwerk in de woning wordt uitgevoerd. Dit kan duiden op de aanleg van een hennepkwekerij. Een derde signaal van een hennepkwekerij: de woning lijkt niet bewoond te zijn, maar er komt wel vaak iemand langs.

Tijdens een festival is mijn zakje wiet ingenomen. Krijg ik een straf?

Bij een festival werd ik gefouilleerd door bewakers, die mijn zakje wiet vonden en in beslag namen. Loop ik nu het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het niet toegestaan om wiet op zak te hebben. Dit valt echter onder het gedoogbeleid, wat betekent dat u in de basis geen straf krijgt voor het bezit van drugs. Houd er hierbij rekening mee, dat een hoeveelheid van maximaal 5 gram hennep gedoogd wordt door het Openbaar Ministerie. Had u tijdens het festival een grotere hoeveelheid hennep bij u? In dat geval loopt u alsnog het risico dat u hier een straf voor krijgt. Dat geldt ook wanneer u de hennep heeft aangeboden aan anderen. Een advocaat raadplegen kan verstandig zijn, wanneer u opgeroepen wordt om u voor de rechter te melden.

Hoeveel wietplanten mag je thuis hebben?

Ik heb in mijn woonkamer voor het raam (waar veel zonlicht is) 4 wietplantjes staan. Ze groeien vrij goed en hebben al behoorlijk wat bladeren. Het is puur voor eigen gebruik. Maar ik twijfel een beetje hoeveel planten ik eigenlijk mag hebben en of ik misschien problemen zal krijgen. Hoeveel wietplantjes mag je eigenlijk in je huis hebben?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het bezit van hard- en softdrugs is in Nederland strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik ‘gedoogd’. Het telen van wietplanten of hennepplanten is dus ook verboden, maar zolang u alleen voor eigen gebruik en maximaal 5 planten teelt zult u niet worden vervolgd. Het moet wel duidelijk zijn dat de teelt slechts voor eigen gebruik is bestemd. Een professionele installatie (bijvoorbeeld met speciale, dure, lampen) kan de indruk wekken dat er sprake is van beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen. In dat geval zult u wel degelijk met het strafrecht in aanraking kunnen komen. Neem gratis contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u vragen heeft over het telen van wietplanten en het gedoogbeleid.

Politie is binnengevallen vanwege 4 wietplanten

De politie is bij mij binnengevallen vanwege softdrugsbezit. Op mijn zolder stonden maar een paar (4) wietplanten. Krijg ik hier nog problemen mee?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het kweken van hasj en wiet (ook wel aangeduid als marihuana of cannabis) is altijd strafbaar. Er bestaat alleen geen actief opsporingsbeleid bij het kweken van maximaal vijf planten. In geval van teelt van niet meer dan vijf planten wordt namelijk aangenomen dat er sprake is van uitsluitend eigen gebruik. U krijgt bij ontdekking een politiesepot met afstand. Bij ontdekking door de politie worden uw planten altijd in beslag genomen. Let op! Soms wordt ook de kweek van vijf planten gezien als bedrijfsmatige teelt. De politie kijkt namelijk niet alleen naar het aantal planten, maar ook naar de mate van professionaliteit. Als u tot 30 gram softdrugs verkoopt, bijvoorbeeld cannabis (marihuana), kunt u veroordeeld worden tot een maand gevangenisstraf of een geldboete. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

OM-zitting

Ik ben aangehouden in verband met een hennepkwekerij in mijn schuur en door de politie verhoord. Daarna ben ik heengezonden van het politiebureau. Ik heb nu een oproep ontvangen voor een OM-zitting. Moet ik hier aan meewerken en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een OM-zitting is een besloten zitting waarbij de officier van justitie u een straf aanbiedt in plaats van dat een onafhankelijke rechter over uw zaak oordeelt. Op een OM-zitting kan een officier van justitie u een taakstraf (werkstraf of leerstraf), een geldboete of een combinatie hiervan aanbieden. Als u hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt u alsnog gedagvaard voor de rechter. Akkoord gaan met de aangeboden straf op een OM-zitting kan verregaande gevolgen hebben. Het kan immers best zijn dat de aangeboden straf te hoog is of dat de zaak voor de rechter tot een vrijspraak zou leiden. Door de officier van justitie kan immers worden gekozen om een zwakke zaak die bij de rechter mogelijk tot vrijspraak kan leiden met een boete of taakstraf af proberen te handelen. Als u een straf accepteert van de officier van justitie bij de OM-zitting komt dit op uw justitiële documentatie ofwel strafblad te staan en heeft dit gevolgen voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als u wordt opgeroepen voor een OM-zitting is het dan ook van belang bijstand van een advocaat te vragen die samen met u de opties overweegt. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Politie heeft mijn 88 hennepplantjes in beslag genomen

Bij een inval in mijn woning heeft politie in totaal 88 hennepplantjes in beslag genomen en vernietigd. Er is aan mij medegedeeld dat ik wordt gedagvaard voor de strafrechter. Ik heb van een goede vriend van mij gehoord dat rechters gebruik maken van standaard afspraken over welke straf bij het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid hennepplanten wordt opgelegd. Klopt dat en zo ja, welke straf kan ik verwachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is juist dat gerechtshoven en rechtbanken onderling afspraken hebben gemaakt om zodoende te komen tot een uniform consistent landelijk straftoemetingssysteem. Dit zijn de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Het oriëntatiepunt voor het kweken van 50 tot 100 hennepplanten is een geldboete van Euro 1.000,-. Het oriëntatiepunt gaat uit van het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet in het kader van een georganiseerd verband handelt. Indien u daadwerkelijk wordt gedagvaard voor hennepteelt is het van belang deskundige bijstand van een advocaat te verkrijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Pand verhuurd en daar is een hennepkwekerij in aangetroffen

Ik heb een pand verhuurd en daar is een hennepkwekerij in aangetroffen door de politie. De personen aan wie ik het had verhuurd blijken niet meer te traceren. Nu wordt ik aansprakelijk gehouden en ben ik gedagvaard voor hennepteelt en diefstal van elektriciteit, maar ik ben onschuldig. Wat kan ik doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u als verhuurder ten onrechte bent gedagvaard voor hennepteelt loopt u groot risico dat de strafrechtelijke gevolgen voor uw rekening komen. U zal actief aan moeten tonen niet aansprakelijk te zijn voor het aanwezig zijn van een hennepkwekerij in het door u verhuurde pand. U zal moeten aantonen niets te hebben geweten van de activiteiten die in het verhuurde pand hebben plaatsgevonden. U moet bewijzen dat de hennepkwekerij (bijna) niet van buitenaf te ontdekken was of dat u het verhuurde pand meerdere keren heeft bezocht of gecontroleerd, zonder dat u hierbij behoefde op te merken dat er hennepteelt plaatsvond. Daarbij moet u aannemelijk maken dat het pand ook daadwerkelijk verhuurd is geweest. Dit kan door een schriftelijke huurovereenkomst voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder te overleggen. Ook kunt u uw onschuld aantonen door bewijzen van huurbetaling via overschrijvingen te overleggen. Als u als verhuurder bent gedagvaard voor hennepteelt is het van belang deskundige bijstand van een advocaat te verkrijgen die u kan helpen uw onschuld op overtuigende wijze aan te tonen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Woning doorzoeken bij verdenking hennepplantage

Vandaag kwam de politie bij mij langs om een kijkje te nemen omdat ze een melding hadden gekregen dat er hennepkwekerij hier zou kunnen zijn. Ik vond het raar maar heb ze wel binnengelaten. Achteraf roept dit vragen bij mij op, kan dit zomaar? En wat als ze weer een melding krijgen? Ze zeiden ook dat ze het recht hebben om een deur te barricaderen als er niet open wordt gedaan.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De politie is kennelijk bij u gekomen naar aanleiding van een melding dat er een hennepkwekerij in uw woning aanwezig is. Dit kan betekenen dat iemand iets over u heeft gemeld bij de politie, maar het kan ook informatie zijn afkomstig uit een ander onderzoek van de politie. De politie mag uw woning niet zomaar betreden zonder uw toestemming. Alleen als er een concreet onderbouwd vermoeden is dat er een hennepplantage in uw woning is, mag de politie zonder uw toestemming binnentreden. Hiervoor moet de officier van justitie vooraf toestemming hebben gegeven. De politie moet u dit bevel tonen als u hier om vraagt, pas hierna bent u verplicht om u de politie binnen te laten. Indien de politie u nogmaals benadert dan kunt u gratis een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat raadplegen via de website van Eerste Rechtshulp. De advocaat kan u meer informatie geven over uw rechten en plichten als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een hennepplantage.