Wapenbezit - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over wapenbezit 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van wapenbezit en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is verboden wapenbezit?

De Wet Wapens en Munitie regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) wapenbezit en wapenhandel. Het is deels legaal om een wapen te hebben, maar daarbij gaat het wel over wapens van de lichtste categorie. Het gaat dan niet om vuurwapens, maar om wapens als bijvoorbeeld een sierzwaard. Dit is dan legaal vanaf 18 jaar of ouder. Een wapen mag in bezit zijn, maar niet gedragen worden in openbare ruimtes.


Straf verboden wapenbezit 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete

Voor wapenbezit en/of handel wordt de hoogte van de straf sterk bepaald door de zwaarte van het wapen. Zo worden voor het in bezit hebben van pepperspray of een imitatiewapen aanzienlijk lagere straffen opgelegd dan voor het in bezit hebben van een vuurwapen.

De maximumstraffen bij illegaal wapenbezit en wapenhandel:

 • Voorhanden hebben van stiletto: 9 maanden gevangenisstraf of €4.500 boete.
 • Voorhanden hebben van geweer: 4 jaar gevangenisstraf of €45.000 boete.
 • Handelen in pistolen (beroepsmatig): 8 jaar gevangenisstraf of €45.000 boete.

Voorkom een veroordeling bij wapenbezit 

Treft u de politie u aan met een wapen, of wordt u ervan verdacht wapens voor handen te hebben gehad? In dat geval moet u zich hiervoor verantwoorden voor de rechter. Wapenbezit is een strafbaar feit in Nederland, wanneer u hier niet de juiste vergunningen voor heeft. Het bij u dragen van een wapen in het openbaar is in geen geval toegestaan. Dat u zich moet verantwoorden voor wapenbezit hoeft echter niet te betekenen, dat u ook daadwerkelijk veroordeeld wordt. Mogelijk gaat het om een wapen uit de lichtste categorie, die u niet bij u mag dragen maar wel in uw bezit mag hebben vanaf 18 jaar.

Het is verstandig u bij een dergelijke zaak bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Een advocaat vertelt u op voorhand meer over de rechten die u heeft bij een rechtszitting. Ook kan deze u helpen bij uw verdediging en u meer vertellen over de mogelijke consequenties van een veroordeling. Zo kan het voorkomen, dat u enige tijd geen VOG meer krijgt. Mocht de rechter voldoende bewezen achten dat u een strafbaar feit gepleegd heeft, dan zal de (pro deo) advocaat namens u pleiten voor een zo laag mogelijke straf.

U vindt een geschikte (pro deo) advocaat middels de zoekmachine op deze website. Via het profiel van de gevonden advocaat kunt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. 


Een (pro deo) advocaat kan bij wapenbezit:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van wapenbezit is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van wapenbezit wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Overheidsvergoeding advocaatkosten bij wapenbezit 

Tijdens een zaak rond verboden wapenbezit wilt u zich laten bijstaan door een advocaat. Laat u hierbij niet afschrikken door de hoge advocaatkosten die dit met zich mee kan brengen; mogelijk heeft u recht op pro deo ondersteuning. Een groot deel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat wordt in dit geval vergoed door de overheid. Helemaal kosteloos is de ondersteuning van een advocaat niet; u betaalt standaard een kleine eigen bijdrage. 


Wat houdt een gratis gesprek over wapenbezit in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over wapenbezit gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van wapenbezit. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Wapenbezit - Ziet men pepperspray als een wapen?

Standaard geef ik mijn kind een busje pepperspray mee, wanneer deze tot laat uitgaat. Nu vertelde iemand mij dat dit helemaal niet mag. Wordt pepperspray inderdaad gezien als een wapen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Pepperspray valt onder de Wet Wapens en Munitie, wat betekent dat het dragen ervan strafbaar is. Zou u in het openbaar betrapt worden met het busje pepperspray, dan pleegt u een strafbaar feit en kunt u hiervoor veroordeeld worden. De politieagent of BOA zal de pepperspray daarnaast in beslag nemen. Ook wanneer u het gevoel heeft dat uw kind niet veilig is op straat tijdens het uitgaan, mag u hem of haar geen pepperspray meegeven. Raadpleeg een (pro deo) advocaat wanneer u momenteel verdacht wordt van het bij u dragen van een busje met pepperspray.

Wapenbezit - Aangehouden met een stiletto op zak, welke straf krijg ik?

Onderweg naar huis ben ik door de politie staande gehouden. Zij vonden een stiletto in mijn rugzak en hebben mij direct aangehouden. Welke straf kan ik krijgen voor wapenbezit?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland niet toegestaan om een wapen op zak te dragen. Een stiletto is daar een voorbeeld van. Niet alle wapens zijn verboden: wapens uit de lichtste categorie mogen gehouden worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een sierzwaard. Let wel, u moet 18 jaar of ouder zijn om zo’n wapen in uw bezit te mogen hebben. In de situatie die u schetst loopt u het risico op een strafrechtelijke vervolging. U kunt hierbij een maximale gevangenisstraf van 9 maanden krijgen, of een geldboete met een hoogte van maximaal 4.500 euro. Schakel een (pro deo) advocaat in met ervaring in zaken gerelateerd aan verboden wapenbezit.

Verboden wapenbezit - Is een katapult een verboden wapen?

Ik heb een vraag die gaat over de wet wapens en munitie. Mijn neefje was jarig en ik heb als souvenir voor hem een katapult meegenomen van vakantie. Op Schiphol werd dit gevonden in mijn tas en werd mij verteld door de Marechaussee ter plekke dat het een verboden wapen is. Ben ik dan strafbaar voor verboden wapenbezit en mogen zij mijn cadeau zomaar innemen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Katapulten vallen onder categorie I van de Wet Wapens en Munitie. Het bezit van deze wapens is strafbaar evenals het vervoeren, importeren of het overdragen daarvan aan je neefje (artikel 13 Wet Wapens en Munitie). Een verboden wapen mag in beslag worden genomen. Vaak wordt er gevraagd of u daarvan afstand wilt doen. Wanneer u een dagvaarding of boete krijgt wegens verboden wapenbezit, is het van belang tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek

Wapenbezit - Is het in bezit hebben van munitie ook strafbaar?

Ik weet dat wapenbezit strafbaar is, maar het is mij niet bekend of het in bezit hebben van munitie net als wapenbezit ook strafbaar is. Mijn vraag is dus of het in bezit hebben van munitie zonder dat je een wapen hebt ook strafbaar is.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het wapenbezit en het bezit van munitie wordt geregeld in de Wet Wapens en Munitie. In deze wet zijn de wapens en munitie in vier categorieën opgedeeld. Onder munitie vallen bijvoorbeeld kogels, patronen en bommen. In de Wet Wapens en Munitie is niet alleen het wapenbezit strafbaar gesteld, maar ook het bezit van munitie is hier strafbaar. Het is voor de strafbaarheid niet relevant of u ook in het bezit bent van een wapen. Het in bezit hebben van munitie is een losstaand feit en is op zichzelf dus al strafbaar. Wordt u verdacht van wapen-/munitiebezit of heeft u vragen over wapen/-munitiebezit die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Wapenbezit - Twee nepspistolen gevonden van mijn zoon die echt lijken

Bij het opruimen van de kamer van mijn zoon heb ik twee balletjespistolen gevonden. Ik schrok toen ik ze vond, omdat ze net echt lijken. Gelukkig zijn het geen echte vuurwapens. Is het strafbaar om deze “namaakpistolen” in bezit te hebben en zo ja, wat voor straf kan mijn zoon krijgen als hij hiermee wordt gepakt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland verboden om (vuur)wapens voor handen te hebben en/of over te dragen. Dit is strafbaar gesteld in de Wet Wapens en Munitie. Voor het in bezit hebben van een speelgoedpistool of revolver wordt als uitgangspunt standaard een geldboete opgelegd van € 550. Daarnaast krijgt uw zoon een aantekening op zijn strafblad wanneer hij met het namaakpistool wordt aangehouden.

Wapenbezit - Wapen in mijn woning ter bescherming van mijn gezin

Ik heb een wapen in mijn woning gehad ter bescherming van mijn gezin. Plotseling stond de politie in mijn huis en gingen ze zoeken naar dat wapen. Zie riepen alleen maar: ‘Waar is dat wapen?! Waar is dat wapen?!’. Uiteindelijk hebben ze het gevonden. Ik vroeg me af of de politie zomaar je huis in kan lopen en de deur openbreken? Ik had ze ook gewoon binnen kunnen laten.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alleen als er voldoende redelijke vermoedens zijn bij de politie dat er een wapen in de woning aanwezig is, mag de politie zonder toestemming van de bewoner de woning binnentreden en ook doorzoeken. Normaal gesproken is hier een machtiging van de (hulp)officier van justitie of de rechter-commissaris voor nodig, maar ten aanzien van het binnentreden van de woning vanwege wapenbezit is dit op basis van de Wet Wapens en Munitie niet noodzakelijk. Wanneer u een dagvaarding of boete krijgt wegens verboden wapenbezit, is het van belang tijdig bijstand van een advocaat te krijgen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Wapenbezit - Uitnodiging voor politieverhoor n.a.v. busje pepperspray in tas

Ik ben de afgelopen maanden meerdere keren lastiggevallen door mannen bij mij in de stad. Om die reden heb ik toch maar op aanraden van een goede vriendin van me een busje pepperspray aangeschaft. Toen ik een keer bij een feest was, is mijn tas gecontroleerd en vonden ze mijn busje pepperspray en hebben ze de politie ingeschakeld. Ik heb nu een uitnodiging voor verhoor bij de politie. Is het hebben van pepperspray strafbaar? Ik had het toch om mezelf te verdedigen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ja, pepperspray is een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie en het aanwezig hebben daarvan is daarmee strafbaar. De vraag is wel of de pepperspray op een rechtmatige wijze bij u is aangetroffen. Het is mede daarom van groot belang u goed te laten adviseren door een strafrechtspecialist voorafgaand aan uw verhoor bij de politie. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Wapenbezit - Mag ik een sierzwaard in huis hebben?

Ik heb laatst op een beurs een sierwapen gekocht. Het is een groot zwaard dat ik in mijn huis aan de muur wil hangen. Iemand waarschuwde mij dat het strafbaar kan zijn om zo’n wapen in je huis te hebben. Maar waarom zou je die wapens dan mogen kopen? Is het strafbaar om sierzwaarden te bezitten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Sierzwaarden (en bepaalde andere wapens) vallen onder categorie IV van de Wet Wapens en Munitie. Het bezit van wapens die onder categorie IV vallen is niet strafbaar. Het is echter wel strafbaar om een dergelijk wapen bij je te dragen (artikel 27 lid 1 Wet Wapens en Munitie).U maakt zich dus niet schuldig aan een strafbaar feit indien u het wapen thuis bewaart. Indien u vragen heeft over het bezit van (sier)wapens, de Wet Wapens en Munitie en eventuele straffen voor wapenbezit, kunt u gratis contact opnemen met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp.

Wapenbezit - Mes gevonden bij preventief fouilleren

Onlangs liep ik met een vriend in de buurt van het centraal station in Amsterdam. We wilden gaan koken bij hem thuis. Ik had daarom mijn grote koksmes meegenomen in mijn rugzak. Plotseling werden we door politieagenten tegengehouden die ons vertelden dat er een preventieve fouillering plaatsvond in het gebied rond het station. Tijdens de fouillering is in mijn tas gekeken en werd mijn mes in beslag genomen. De agenten zeiden tegen mij dat ik ook een proces-verbaal zou krijgen. Ben ik nu echt strafbaar omdat ik een koksmes bij me had?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op grond van de Wet Wapens en Munitie is het in Nederland verboden verschillende soorten wapens bij je te dragen. In principe vallen messen of gereedschappen die voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn hier niet onder. In veel steden zijn bepaalde plekken in de stad echter door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester kan ook bepalen dat het verbod om wapens te dragen zich ook uitstrekt tot andere voorwerpen dan in de Wet Wapens en Munitie staan. In het veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie vervolgens voor telkens maximaal 12 uur toestemming geven om iedereen te fouilleren en bagage en auto’s te doorzoeken.Wanneer iemand in een veiligheidsrisicogebied wordt gefouilleerd en er wordt een wapen of daarmee gelijk te stellen voorwerp aangetroffen, dan kan er inderdaad sprake zijn van een strafbaar feit. Laat u adviseren door een van de bij Eerste Rechtshulp aangesloten strafrechtadvocaten als u met de politie in aanraking bent gekomen, dan wel wordt vervolgd voor verboden wapenbezit.