Afpersing - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over afpersing

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van afpersing en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is afpersing?

In het Wetboek van Strafrecht staan verschillende artikelen die het wegnemen of het toe eigenen van iemand anders zijn goederen strafbaar stellen. Afpersing, strafbaar gesteld in artikel 317 Wetboek van Strafrecht, is een vorm van diefstal waarbij de dader zich een goed van een ander toe-eigent onder bedreiging van geweld of zelfs door het gebruik van geweld. Bekende voorbeelden van afpersing zijn horecaondernemers die door criminelen worden gedwongen om geld aan hen te betalen in ruil voor zogenaamde bescherming. De horecaondernemers worden bedreigd met geweld om hen zodoende te dwingen te betalen voor de bescherming. Wanneer er niet direct wordt betaald, wordt er soms ook echt geweld toegepast om de betaling alsnog af te dwingen. In dergelijke gevallen is er sprake van afpersing. De ondernemers worden gedwongen tot afgifte van een goed (geld), omdat ze bang zijn voor het geweld waarmee wordt gedreigd als ze niet betalen. Dit is een klassiek voorbeeld van afpersing.


Verdacht van afpersing

Er kunnen verschillen dingen gebeuren nu u verdacht wordt van afpersing.

 1. U heeft een uitnodiging ontvangen voor een verhoor. Hierbij is het van belang dat u een advocaat in de arm neemt, zodat de advocaat advies kan gegeven m.b.t. de verdenking tegen u. Een advocaat kan u adviseren om een verklaring af te leggen of juist te zwijgen.
 2. U heeft een dagvaarding ontvangen. Ook hierbij is het van belang om een advocaat in te schakelen. Op afpersing staan hoge straffen waardoor het verstandig is om u goed te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat.

Welke straf kun je voor afpersing krijgen?

In artikel 317 Wetboek van Strafrecht staat dat de maximale gevangenisstraf voor afpersing negen jaar is. Ook kan een geldboete worden opgelegd van de vijfde categorie. Indien de afpersing met een of meer anderen samen wordt gepleegd, is de maximale gevangenisstraf voor afpersing 12 jaren. In zaken waarin verdachten worden veroordeeld voor afpersing worden vaak (langdurige) gevangenisstraffen opgelegd. 

De hoogte van de straf hangt onder meer af van de vraag of iemand eerder is veroordeeld, de mate van geweld dat is toegepast (of waarmee is gedreigd), of de afpersing in groepsverband heeft plaatsgevonden en hoeveel schade het slachtoffer in financieel en emotioneel opzicht heeft geleden door de afpersing.


Strafverzwarende factoren bij afpersing

Er bestaan omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de maximumstraf wordt verhoogd. Dit worden strafverzwarende omstandigheden genoemd.

 • Afpersing gepleegd met meerdere personen, door middel van inbraak, geleegd in de nacht in een woning, of ter voorbereiding van een terroristisch oogmerk levert een straf van 12 jaar op;
 • Afpersing met de dood tot gevolg levert 15 jaar op.

Poging tot afpersing

Afpersing is ook strafbaar wanneer enkel een poging wordt gedaan en het delict dus nog niet voltooid is. Een voorbeeld hiervan is dat een dader een brief heeft gestuurd met als doel iemand af te persen, maar dat deze brief na het versturen ervan uiteindelijk niet aankomt bij de betreffende persoon. De brief is dus onderschept. Hierbij is er sprake van een poging tot afpersing. 

Het is hier dus van belang dat een persoon al begonnen is met de uitvoering van de afpersing. Om af te zien van een poging tot afpersing is het belangrijk dat dit niet gebeurd door externe factoren. Als iemand uit zichzelf stopt met het doorzetten van de afpersing, is er geen sprake van een poging tot afpersing.


Recidive

Recidive kan de strafmaat beïnvloeden. Er is sprake van recidive als iemand zich meerdere keren schuldig maakt aan afpersing. Van belang hierbij is om te bepalen of de handelingen tot afpersing één voortgezette handeling zijn, of dat dit aparte handelingen zijn. Wanneer er sprake is van aparte handelingen zal de maximumstraf worden verhoogd met 1/3e. Wanneer er sprake is van een voorgezette handeling zal de maximumstraf niet verhoogd worden, maar zal de rechter het gegeven dat de verdachte meerdere keren zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing wel meenemen in de strafmaat.

Ook is er sprake van recidive wanneer iemand eerder is veroordeeld voor afpersing en zich daarna opnieuw maakt aan hetzelfde strafbare feit. De rechter zal in dit geval rekening houden met het feit dat de verdachte al eens eerder is veroordeeld is voor afpersing. Het is aannemelijk dat de verdachte een hogere straf zal krijgen. 

Wanneer recidive plaatsvindt binnen vijf jaar wordt de maximumstraf met 1/3e verhoogd.


Vervolging bij afpersing kan worden voorkomen

Op afpersing staan zware (gevangenis)straffen. Wordt u verdacht van een afpersing, denkt u dan goed na over uw processtrategie. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag of en zo ja, welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor afpersing. Veelal is het van groot belang om al in een vroeg stadium een inhoudelijke verklaring af te leggen over wat er precies is gebeurd of wat er juist niet is gebeurd.

Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 


Een (pro deo) advocaat kan bij afpersing:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van de afpersing tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van afpersing wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Pro deo rechtshulp bij zaak rond afpersing 

Bij een zaak rond afpersing betaalt u de gemaakte advocaatkosten niet altijd zelf. U komt mogelijk in aanmerking voor pro deo ondersteuning van een advocaat. Het geldt onder meer voor mensen met een beperkt eigen vermogen en een bruto jaarinkomen van maximaal 29.600 euro. Een pro deo advocaat kan u tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden die hierbij gelden. 


Wat houdt een gratis gesprek over afpersing in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over afpersing gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van afpersing. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Afpersing - Mijn man heeft het misschien wel allemaal gezegd, maar hij meende het niet

Mijn vriend wordt verdacht van afpersing, maar ik denk dat ze geen zaak hebben tegen hem. Klopt dat? Mijn vriend is lid van een motorclub, 1%, die inmiddels is verboden in Nederland. Iemand uit ons dorp heeft hier een blog over geschreven en daarbij een oude foto van mijn vriend geplaatst terwijl hij met zijn colours op de motor zit. Dit heeft tot gezeik geleid op zijn werk. Ook mijn ouders wisten niet dat mijn vriend lid was van de MC. Mijn vriend was op zijn zachtst gezegd niet blij met de blog en heeft de beste man s avonds thuis opgezocht. Hij heeft hem tijdens dat gesprek gezegd dat hij hem voor straf nu 10.000 euro schadevergoeding moet betalen. Ook heeft mijn man gezegd dat als hij niet betaalt, hij zijn nieuwe auto in de fik steek. Nu heeft deze beste man aangifte gedaan van afpersing en claimt het hele gesprek te hebben opgenomen. Mijn man heeft het misschien wel allemaal gezegd, maar hij meende het niet. Bovendien is er uiteindelijk niets betaald. Gelet op het voorgaande, dan is er toch helemaal geen sprake van afpersing? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

In uw situatie is er inderdaad geen sprake van voltooide afpersing. Maar uit uw vraag maak ik op dat er juridisch gezien waarschijnlijk wel sprake is van een poging tot afpersing. Ook een poging tot afpersing is strafbaar. Uw man heeft gedreigd met geweld (tegen de auto) als de 10.000 euro schadevergoeding niet zou worden betaald. Ofwel, uw man heeft geprobeerd om de blogger te dwingen tot een betaling onder bedreiging van geweld. Dit terwijl er geen legitieme grondslag bestond voor de betaling die uw man wilde ontvangen. Omdat de blogger niet kon weten dat uw man het niet meende, dient u er rekening mee te houden dat, indien het bovenstaande kan worden bewezen, uw man kan worden veroordeeld voor poging tot afpersing. 

Afpersing - Buurman wil gratis melk anders gaat hij mijn koeien vergiftigen

Ik heb een boerderij met ongeveer 300 melkkoeien en heb sinds kort een groot probleem met mijn nieuwe buurman. Inmiddels is het zo uit de hand gelopen dat ik het gevoel heb dat ik wordt afgeperst door hem. Mijn vraag is of dat klopt en of ik aangifte moet doen van afpersing tegen hem? Ik heb mijn boerderij al bijna 22 jaar. Afgelopen zomer zijn er nieuwe bewoners ingetrokken in de woning van een aangrenzend perceel. Toen zij er nog geen week woonde, begon de nieuwe buurman te klagen over de koeien. Ze maken teveel lawaai en bovendien zorgen ze volgens hem voor stankoverlast. Gister stond hij weer briesend in de stallen tekeer te gaan. Ook zei hij dat als ik hem niet iedere dag gratis melk geef als compensatie voor het lawaai en de stank, hij mijn koeien gaat vergiftigen. Voor iedere dag dat hij geen melk krijgt, dreigt hij een van mijn koeien te vermoorden. Ik ben bang dat hij dit ook echt gaat doen en daarom heb ik hem maar een paar liter melk gegeven. Wat moet ik nu doen, kan ik aangifte doen van afpersing? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afpersing is een vorm van diefstal waarbij de dader zich een goed van een ander toe-eigent onder bedreiging van geweld of zelfs door het gebruik van geweld. In uw situatie dwingt de buurman u om hem melk te geven. Doet u dat niet dan dreigt hij een van uw koeien dood te maken. Dit is een klassiek voorbeeld van afpersing. Wij adviseren u dan ook uw buurman duidelijk te maken dat hij zich schuldig maakt aan een strafbaar feit en daarmee moet stoppen. Doet hij dat niet, dan kunt u zich tot de politie wenden en aangifte doen van afpersing. 

Afpersing - Geheim delen

Ik heb een geheim verteld aan een vriendin, maar nu dreigt ze om het geheim te vertellen aan iedereen. Ik wil dit natuurlijk niet, maar ze zegt dat ze het geheim níet gaat vertellen als ik haar 100 euro betaal. Is hier nu sprake van afpersing?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Hierbij maakt uw vriendin zich schuldig aan afdreiging, ook wel chantage genoemd. Dit is een soort afpersing. Bij afpersing moet er sprake zijn van het dreigen of gebruiken van geweld. Bij afdreiging is hier geen sprake van. Wel wordt u in beiden gevallen gedwongen om iets te doen. Wanneer u aangifte doet kan er worden overgegaan op vervolging, waarbij de maximumstraf van afdreiging ligt op 4 jaar of een geldboete van de 5e categorie.

Afpersing - Onbekende wil geld van mij, anders publiceert hij een gevoelige foto. Wat nu?

Ik krijg al enkele weken e-mails van een onbekende, die aangeeft geld te willen zien. Stort ik dat niet, dan zal deze een gevoelige foto publiceren. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u omschrijft is er mogelijk sprake van afpersing, dit is een strafbaar feit. U kunt juridische stappen zetten om de persoon die u afperst aan te laten klagen. Het is verstandig om in deze situatie zo snel mogelijk juridische ondersteuning in te schakelen. Dit kan via een (pro deo) advocaat. Deze zal u meer vertellen over uw rechten en kan advies geven over de te nemen stappen om erger te voorkomen. Het is onverstandig om een betaling over te maken naar deze persoon. Zorg er daarnaast voor dat bewijsmateriaal wordt vastgelegd, in plaats van verwijderd.

Afpersing - Ik heb gedreigd iemand te slaan als deze geen geld zou geven, is dit strafbaar?

Ik ben zo dom geweest om iemand voor de grap te bedreigen, zodat deze mij een paar euro zou geven. Deze persoon heeft het serieus opgevat. Loop ik het risico vervolgd te worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Van afpersing is juridisch gezien sprake op het moment dat u geweld gebruikt of hiermee dreigt, om iemand anders zaken aan u te doen laten overdragen. In de situatie die u beschrijft heeft u gedreigd met geweld, om het slachtoffer geld aan u te laten geven; hier lijkt sprake te zijn van afpersing. Ook als dit bedoeld was als grap, kan de rechter overgaan tot vervolging. In het bijzonder wanneer er daadwerkelijk geld is overgedragen door het slachtoffer. Het is verstandig om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in te schakelen, die u kan adviseren over hetgeen in deze situatie het meest verstandig is.

Afpersing - Is afpersing hetzelfde als een chantage juridisch gezien?

Het is voor mij onduidelijk of afpersing hetzelfde is als een chantage. Zijn dit twee termen die juridisch gezien op hetzelfde neerkomen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Juridisch gezien is afpersing niet hetzelfde als chantage. Bij afpersing probeert een dader met geweld een slachtoffer aan te zetten tot het delen van informatie of bijvoorbeeld het afstaan van goederen. Ook wanneer gedreigd wordt met geweld zonder dit daadwerkelijk te gebruiken, is er sprake van afpersing. In het geval van chantage wordt er niet gedreigd met geweld, wordt dit noch gebruikt. Heeft u te maken gehad met afpersing of wordt u hiervan verdacht? Een (pro deo) advocaat helpt u uw positie te verdedigen ten overstaan van een rechter.

Afpersing - Kan men mij ook vervolgen bij een poging tot afpersing?

Ik heb geprobeerd iemand af te persen, om deze een handeling uit te laten voeren. Deze persoon heeft dat niet gedaan, maar wil wel melding maken bij de politie. Is mijn handelen strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ook bij een poging tot afpersing loopt u het risico vervolgd te worden, wanneer de rechter voldoende bewezen acht dat u iemand tegen diens wil in heeft aangezet tot het uitvoeren van een handeling. Of er in uw situatie sprake is van voldoende bewijs, hangt van diverse factoren af. Een (pro deo) advocaat kan u van ondersteuning voorzien en u helpen uzelf te verdedigen, wanneer u zich moet verantwoorden voor de rechter. De strafmaat valt als gevolg van de ondersteuning van een (pro deo) advocaat mogelijk lager uit bij een veroordeling voor afpersing.

Afpersing - Wordt een afpersing gezien als een zwaar misdrijf?

Ik heb gedreigd iemand te slaan, wanneer deze mij geen geld geeft. Loop ik nu het risico op een hoge gevangenisstraf? Is er sprake van afpersing?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afpersing wordt beschouwd als een zwaar misdrijf. Dit betekent dat de maximale straf bij afpersing hoog is. U kunt een gevangenisstraf van negen jaar opgelegd krijgen. De casus die u beschrijft is een voorbeeld van afpersing. U dreigt met geweld om een ander persoon een handeling uit te laten voeren, in dit geval het afstaan van geld. Moet u zich voor deze casus verantwoorden op het politiebureau of voor de rechter? In dat geval is het heel verstandig om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze helpt u uw positie te verdedigen.

Afpersing - Moet ik de gevangenis in bij een veroordeling voor afpersing?

Een tijdje terug heb ik iemand gedreigd wat aan te doen, als deze mij geen vijftig euro zou geven. Nu ben ik bang dat ik de gevangenis in moet. Hoe groot is het risico hierop bij afpersing?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Allereerst staat in de casus die u voorlegt niet vast, dat u daadwerkelijk veroordeeld zal worden. Zo moet voldoende kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van afpersing. Heeft het slachtoffer u de vijftig euro gegeven? In dat geval is het risico groot dat afpersing bewezen kan worden. Bij een veroordeling voor afpersing kunt u zowel een (voorwaardelijk) gevangenisstraf krijgen, als een geldboete uit de vijfde categorie. De gevangenisstraf loopt op tot maximaal negen jaar. Neem een (pro deo) advocaat in de arm, wanneer u zich moet melden voor een verhoor door de politie.

Afpersing - Kan ik tien jaar na een afpersing alsnog veroordeeld worden?

In het verleden ben ik betrokken geweest bij een afpersing. Dat is inmiddels meer dan tien jaar geleden. Kan ik hier alsnog voor veroordeeld worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw vraag heeft betrekking op de verjaringstermijn van strafbare feiten. Deze verjaringstermijn wisselt en geldt niet altijd; zeer ernstige strafbare feiten zullen in geen geval verjaren. Voor afpersing kunt u tot twintig jaar na het moment dat u dit strafbare feit pleegde worden veroordeeld. Dat geldt voor alle incidenten waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer voor staat. Wordt u momenteel verdacht van een in het verleden gepleegde afpersing? Laat u in dat geval juridisch ondersteunen door een (pro deo) advocaat.