Afpersing - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over afpersing

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van afpersing en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is afpersing?

In het Wetboek van Strafrecht staan verschillende artikelen die het wegnemen of het toe eigenen van iemand anders zijn goederen strafbaar stellen. Afpersing, strafbaar gesteld in artikel 317 Wetboek van Strafrecht, is een vorm van diefstal waarbij de dader zich een goed van een ander toe-eigent onder bedreiging van geweld of zelfs door het gebruik van geweld. Bekende voorbeelden van afpersing zijn horecaondernemers die door criminelen worden gedwongen om geld aan hen te betalen in ruil voor zogenaamde bescherming. De horecaondernemers worden bedreigd met geweld om hen zodoende te dwingen te betalen voor de bescherming. Wanneer er niet direct wordt betaald, wordt er soms ook echt geweld toegepast om de betaling alsnog af te dwingen. In dergelijke gevallen is er sprake van afpersing. De ondernemers worden gedwongen tot afgifte van een goed (geld), omdat ze bang zijn voor het geweld waarmee wordt gedreigd als ze niet betalen. Dit is een klassiek voorbeeld van afpersing.


Welke straf kun je voor afpersing krijgen?

In artikel 317 Wetboek van Strafrecht staat dat de maximale gevangenisstraf voor afpersing negen jaar is. Ook kan een geldboete worden opgelegd van de vijfde categorie. Indien de afpersing met een of meer anderen samen wordt gepleegd, is de maximale gevangenisstraf voor afpersing 12 jaren. In zaken waarin verdachten worden veroordeeld voor afpersing worden vaak (langdurige) gevangenisstraffen opgelegd. 

De hoogte van de straf hangt onder meer af van de vraag of iemand eerder is veroordeeld, de mate van geweld dat is toegepast (of waarmee is gedreigd), of de afpersing in groepsverband heeft plaatsgevonden en hoeveel schade het slachtoffer in financieel en emotioneel opzicht heeft geleden door de afpersing.


Vervolging bij afpersing kan worden voorkomen

Op afpersing staan zware (gevangenis)straffen. Wordt u verdacht van een afpersing, denkt u dan goed na over uw processtrategie. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag of en zo ja, welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor afpersing. Veelal is het van groot belang om al in een vroeg stadium een inhoudelijke verklaring af te leggen over wat er precies is gebeurd of wat er juist niet is gebeurd.

Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 


Een (pro deo) advocaat kan bij afpersing:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van de afpersing tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van afpersing wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Pro deo rechtshulp bij zaak rond afpersing 

Bij een zaak rond afpersing betaalt u de gemaakte advocaatkosten niet altijd zelf. U komt mogelijk in aanmerking voor pro deo ondersteuning van een advocaat. Het geldt onder meer voor mensen met een beperkt eigen vermogen en een bruto jaarinkomen van maximaal 29.400 euro. Een pro deo advocaat kan u tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden die hierbij gelden. 


Wat houdt een gratis gesprek over afpersing in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over afpersing gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van afpersing. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Bedreiging   
Belediging   
Dagvaarding   
Diefstal   
Dood door schuld   
Doodslag   
Drugsbezit   
Drugshandel   
Heling   
Hennepkwekerij   
Huiselijk geweld   
In beslag genomen goederen terugkrijgen   
Mishandeling   
OM-zitting   
Ontvoering   
Openlijke geweldpleging   
Oplichting   
Oproep na verzet ontvangen   
Politieverhoor   
Stalking   
Strafrecht   
Taakstraf omgezet naar hechtenis   
Verduistering   
Vernieling   
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf   
Wapenbezit   
Winkeldiefstal


Vraag en antwoord

Afpersing - Mijn man heeft het misschien wel allemaal gezegd, maar hij meende het niet

Mijn vriend wordt verdacht van afpersing, maar ik denk dat ze geen zaak hebben tegen hem. Klopt dat? Mijn vriend is lid van een motorclub, 1%, die inmiddels is verboden in Nederland. Iemand uit ons dorp heeft hier een blog over geschreven en daarbij een oude foto van mijn vriend geplaatst terwijl hij met zijn colours op de motor zit. Dit heeft tot gezeik geleid op zijn werk. Ook mijn ouders wisten niet dat mijn vriend lid was van de MC. Mijn vriend was op zijn zachtst gezegd niet blij met de blog en heeft de beste man s avonds thuis opgezocht. Hij heeft hem tijdens dat gesprek gezegd dat hij hem voor straf nu 10.000 euro schadevergoeding moet betalen. Ook heeft mijn man gezegd dat als hij niet betaalt, hij zijn nieuwe auto in de fik steek. Nu heeft deze beste man aangifte gedaan van afpersing en claimt het hele gesprek te hebben opgenomen. Mijn man heeft het misschien wel allemaal gezegd, maar hij meende het niet. Bovendien is er uiteindelijk niets betaald. Gelet op het voorgaande, dan is er toch helemaal geen sprake van afpersing? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

In uw situatie is er inderdaad geen sprake van voltooide afpersing. Maar uit uw vraag maak ik op dat er juridisch gezien waarschijnlijk wel sprake is van een poging tot afpersing. Ook een poging tot afpersing is strafbaar. Uw man heeft gedreigd met geweld (tegen de auto) als de 10.000 euro schadevergoeding niet zou worden betaald. Ofwel, uw man heeft geprobeerd om de blogger te dwingen tot een betaling onder bedreiging van geweld. Dit terwijl er geen legitieme grondslag bestond voor de betaling die uw man wilde ontvangen. Omdat de blogger niet kon weten dat uw man het niet meende, dient u er rekening mee te houden dat, indien het bovenstaande kan worden bewezen, uw man kan worden veroordeeld voor poging tot afpersing. 

Afpersing - Buurman wil gratis melk anders gaat hij mijn koeien vergiftigen

Ik heb een boerderij met ongeveer 300 melkkoeien en heb sinds kort een groot probleem met mijn nieuwe buurman. Inmiddels is het zo uit de hand gelopen dat ik het gevoel heb dat ik wordt afgeperst door hem. Mijn vraag is of dat klopt en of ik aangifte moet doen van afpersing tegen hem? Ik heb mijn boerderij al bijna 22 jaar. Afgelopen zomer zijn er nieuwe bewoners ingetrokken in de woning van een aangrenzend perceel. Toen zij er nog geen week woonde, begon de nieuwe buurman te klagen over de koeien. Ze maken teveel lawaai en bovendien zorgen ze volgens hem voor stankoverlast. Gister stond hij weer briesend in de stallen tekeer te gaan. Ook zei hij dat als ik hem niet iedere dag gratis melk geef als compensatie voor het lawaai en de stank, hij mijn koeien gaat vergiftigen. Voor iedere dag dat hij geen melk krijgt, dreigt hij een van mijn koeien te vermoorden. Ik ben bang dat hij dit ook echt gaat doen en daarom heb ik hem maar een paar liter melk gegeven. Wat moet ik nu doen, kan ik aangifte doen van afpersing? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Afpersing is een vorm van diefstal waarbij de dader zich een goed van een ander toe-eigent onder bedreiging van geweld of zelfs door het gebruik van geweld. In uw situatie dwingt de buurman u om hem melk te geven. Doet u dat niet dan dreigt hij een van uw koeien dood te maken. Dit is een klassiek voorbeeld van afpersing. Wij adviseren u dan ook uw buurman duidelijk te maken dat hij zich schuldig maakt aan een strafbaar feit en daarmee moet stoppen. Doet hij dat niet, dan kunt u zich tot de politie wenden en aangifte doen van afpersing.