Heling - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over heling 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van heling en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is heling?

Heling is als iemand goederen van een ander zich toe-eigent en deze vervolgens verkoopt. Op heling kan een hoge straf staan. Men spreekt van heling, op het moment dat een verdachte gestolen artikelen koopt, verkoopt of in diens bezit houdt. U pleegt een strafbaar feit, wanneer u bijvoorbeeld (zonder dat u dit weet) een gestolen fiets van iemand anders overkoopt. Dit geldt in het bijzonder, wanneer de fiets voor een veel lagere prijs wordt aangeboden dan marktconform is. U had in zo’n geval kunnen weten dat er iets niet in de haak was. Er zijn verschillende soorten heling die van elkaar worden onderscheiden, te weten:

 • Schuldheling
 • Opzetheling
 • Gewoonteheling

Het is onder meer afhankelijk van het type heling waarvan u verdacht wordt, welke straf hierop staat. Bij opzetheling wist u op voorhand dat het een gestolen product betrof; bij schuldheling kon u dit vermoeden (bijvoorbeeld door een lage prijs). Gewoonteheling betekent dat iemand een gewoonte heeft gemaakt van opzetheling. 


Heling straf 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

De straf voor heling hangt onder meer af van de waarde van de goederen die u heeft geheeld, of teruggave van de goederen mogelijk is en of u eerder bent veroordeeld voor heling (recidive). De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven voor heling hebben wij als voorbeeld uitgewerkt.

Schuldheling
Hiervan is sprake wanneer degene die iets koopt kon vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van maximaal €20.250,-.

Opzetheling
Hiervan is sprake wanneer degene die iets koopt wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Gewoonteheling
Hiervan is sprake wanneer iemand een gewoonte maakt van opzetheling. Als schuldig aan gewoonteheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van maximaal € 81.000,-.


Bij heling wordt u niet per definitie vervolgd 

Heeft de politie u op een gestolen fiets of bijvoorbeeld scooter aangehouden? De kans is groot dat u in dat geval door de rechter wordt uitgenodigd, om u tijdens een rechtszitting te komen verantwoorden. De rechter bepaalt tijdens de rechtszitting of het bewijs wat door de politie is verzameld overtuigend genoeg is, om u te kunnen veroordelen voor heling. Het maakt dat een veroordeling niet vaststaat op voorhand; mogelijk is het bewijs te dun. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, welke u voorafgaand aan een rechtszitting meer kan vertellen over de rechten die u hierbij heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld standaard de mogelijkheid om de rechter te overtuigen van uw onschuld.

Een raadsman of raadsvrouw bereidt u voor op de rechtszitting. Tijdens de rechtszitting helpt deze u, indien mogelijk, om samen te pleiten voor vrijspraak. Mocht voldoende bewezen zijn dat u zich schuldig heeft gemaakt aan heling, dan pleit de (pro deo) advocaat voor een zo gunstig mogelijke strafmaat. Zet in op een geldboete of bijvoorbeeld op een voorwaardelijke taakstraf. Hierbij speelt onder meer mee, of u vaker veroordeeld bent voor heling. Maak gebruik van de zoekmachine om een geschikte (pro deo) advocaat in uw regio te vinden. Op het profiel van de advocaat heeft u de mogelijkheid om een gratis kennismakingsgesprek aanvragen.  


Een (pro deo) advocaat kan bij heling:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Aangeven van welk type heling u wordt verdacht
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van heling tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van heling wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Overheidsvergoeding hulp advocaat bij zaak rond heling 

Wanneer u verdachte bent in een zaak rond heling, doet u er verstandig aan zich te laten bijstaan door een advocaat. Advocaatkosten hoeft u in dit geval niet altijd volledig zelf te betalen. Laat een pro deo advocaat bij een gratis eerste kennismaking voor u uitzoeken, of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Kunt u er een beroep op doen? In dat geval wordt een groot deel van de kosten die u maakt tijdens de behandeling van uw zaak rond heling vergoed door de overheid. 


Zorg dat u voor een ervaren (pro deo) advocaat kiest als u verdacht wordt van heling

Wanneer u voor de hulp van een (pro deo) advocaat kiest omdat u verdacht wordt van heling, wilt u ervan verzekerd zijn dat deze vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. Het vergroot de kans dat u door de rechter wordt vrijgesproken, of dat deze u bij een veroordeling een minimale straf oplegt. Gebruik de zoekmachine op deze pagina om een geschikte (pro deo) advocaat te vinden. Het expertisegebied op basis waarvan u de verschillende (pro deo) advocaten kunt filteren, zegt iets over hun ervaring. U leest hier meer over op de profielen van de advocaten binnen uw regio. Via het profiel kunt u tevens een gratis kennismaking aanvragen, waarbij u uw heling zaak alvast voor kunt leggen. Samen bekijkt u hoe stevig uw juridische positie is en welke vervolgstappen voor u interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek over heling in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over heling gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van heling. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Heling - Gekochte fiets blijkt gestolen te zijn, kan ik deze nog verkopen?

Ik heb een paar maanden terug een fiets gekocht als tijdelijke oplossing voor mijn eigen fiets. Nu blijkt deze fiets gestolen te zijn. Kan ik deze nog wel verkopen? Ik wist dit niet toen ik de fiets kocht.

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een gestolen product verkoopt is er sprake van heling; datzelfde geldt voor het kopen van zo’n product. U hoeft er hierbij niet van op de hoogte te zijn dan het om een gestolen product gaat; de rechter zal het alsnog aanmerken als een vorm van heling. U geeft aan dat u inmiddels achterhaald heeft, dat het om een gestolen fiets gaat in uw situatie. Om vervolging te voorkomen doet u er verstandig aan de fiets in te leveren bij de politie en uw situatie te beschrijven. Kijk ook nog eens bij wie u de fiets gekocht heeft. Een (pro deo) advocaat kan u voorafgaand aan uw bezoek aan de politie adviseren.

Heling - Wanneer spreekt men van opzetheling?

Iemand vertelde mij dat opzetheling weer net iets anders gedefinieerd wordt als heling. Kunt u mij het verschil uitleggen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Men spreekt van opzetheling op het moment dat de koper van een product op voorhand weet dat het product door een misdrijf verkregen is door een verkopende partij. Denk aan een verkoper die aangeeft een fiets te hebben gestolen, om deze vervolgens voor een lage prijs aan u te verkopen. U bent in zo’n geval strafbaar. Naast opzetheling bestaat er ook schuldheling; in dit geval had een koper kunnen vermoeden dat het om een product ging dat middels een misdrijf verkregen is. Wordt u verdacht van heling? Raadpleeg in dat geval een (pro deo) advocaat voor advies.

Heling - Wat zijn de vormen van heling die onderscheiden worden?

Ik heb vernomen dat men verschillende vormen van heling onderscheidt. Welke vormen van heling zijn dit precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw gedachte dat men onderscheid maakt tussen verschillende vormen van heling is juist. Zo onderscheidt men opzetheling, gewoonteheling en schuldhelding. In het geval van opzetheling moet kunnen worden aangetoond dat een dader vooraf wist dat het voorwerp van diefstal afkomstig was. In het geval van schuldheling had de dader kunnen vermoeden dat dit laatste het geval was. Het is de meest voorkomende vorm van heling. Bij gewoonteheling is er sprake van een dader die in korte tijd meermaals veroordeeld is voor heling. Moet u zich verantwoorden voor heling? Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Heling - Kluis gevonden in bosjes

Goedemiddag, kunnen jullie mij helpen met een vraag over heling? Mijn vriend liet mij een kluis zien in zijn schuur, die hij de avond daarvoor zou hebben gevonden in de bosjes. Ik wist van tevoren van niks. Plots kwam de politie binnen in zijn schuur en werd ik aangehouden voor heling. Ik heb die kluis nog nooit eerder gezien, hoe kan ik dan verdacht worden van heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij heling is de feitelijke beschikkingsmacht erg belangrijk voor een bewezenverklaring. Er moet worden aangetoond dat u kon beschikken over de kluis. Vaak is alleen aanwezigheid met een gestolen goed niet voldoende maar dat hangt af van de overige omstandigheden van de situatie. Het is daarom belangrijk u te laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Deze advocaat kan u reeds voor uw eerste verhoor adviseren, zodat u weet waar u rekening mee moet houden als u wordt verdacht van heling.

Heling - gestolen goederen aangetroffen in onderverhuurd huis

Ik heb een dringende vraag die gaat over de strafbaarheid van heling. Sinds afgelopen winter verhuur ik mijn huis onder aan een kennis van mij. Hij had een woning nodig en ik zat wat krap bij kas, dus ik trok bij mijn ouders in. Hij betaalde netjes de huur aan mij en er waren geen problemen. Totdat ik plots gebeld door een vriend die zei dat er politieauto’s voor mijn verhuurde huis stonden. Bij aankomst werd ik aangehouden door de politie voor heling. Wat bleek, er waren allerlei gestolen goederen aangetroffen in dat huis. Hoe kan ik daarvan beschuldigd worden als ik daar niet eens woonde?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt schuldig verklaard worden aan heling als u goederen, die van diefstal afkomstig zijn, in bezit heeft gehad. Met bezit wordt hier bedoelde dat u ‘feitelijke beschikkingsmacht’ moet hebben gehad over de gestolen spullen. Van belang is dat de rechter gaat beoordelen of u had kunnen weten of had moeten weten dat er zich in uw huis gestolen goederen bevonden. Omdat het van kleine details kan afhangen of u uiteindelijk wel of niet kunt worden veroordeeld, is het beslist raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat met ervaring in het strafrecht. Neem daarom gratis contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u wordt verdacht van heling.

Heling - Telefoon via marktplaats gekocht

Ik heb een telefoon via marktplaats gekocht die gestolen blijkt te zijn. Kan ik worden veroordeeld voor heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het ligt aan de omstandigheden van het geval of u kunt worden veroordeeld voor heling. Hoeveel heeft u voor de telefoon betaald? Van wie heeft u deze gekocht? Heeft u de telefoon bijvoorbeeld heel goedkoop gekocht op een parkeerplaats en heeft u geen aankoopbon gekregen. Mogelijk bent u dan schuldig aan heling. U wordt veroordeeld voor heling als de rechter het bewezen acht dat u wist of kon vermoeden dat de telefoon mogelijk van een ander misdrijf afkomstig was toen u deze kocht. Het gaat bij heling dus om het kopen of verkopen van goederen waarvan je weet of had moeten vermoeden dat ze gestolen zijn. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Heling - Fiets voor €50,- gekocht van een junk op straat

Ik heb een fiets voor €50,- gekocht van een junk op straat. Kan ik nu worden veroordeeld voor heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U vraagt of u kunt worden veroordeeld voor heling. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Het hangt bijvoorbeeld er vanaf of de politie erachter komt dat u de fiets hebt gekocht van een junk. Als de politie u staande houdt kunnen ze het framenummer natrekken van de fiets en als die gesignaleerd staat als gestolen, kunt u worden verdacht van diefstal of heling. Als ze erachter komen dat u de fiets van een junk heeft gekocht, zult u worden verdacht van heling, omdat u dan eventueel redelijkerwijs had behoren te weten dat dat de fiets van een junk gestolen was. Of u dit redelijkerwijs had behoren te weten hangt daarnaast ook af van de prijs die u voor de fiets heeft betaald, hoe de fiets eruit ziet etc. Mocht u een dagvaarding of boete krijgen hiervoor dan kan een advocaat het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Heling - Schuldig aan heling na kopen op internet?

Twee jaar geleden heb ik een computer en een tv gekocht van iemand op een internetveilingsite. Na verloop van tijd werd ik benaderd door de politie en ben ik verhoord als verdachte. Nu heb ik een dagvaarding ontvangen, waarop staat dat ik mij schuldig zou hebben gemaakt aan heling en bij de rechter moet komen? Ik wist niet dat er iets mis was met die spullen. Moet ik contact opnemen met een advocaat omdat ik word verdacht van heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Veel mensen kopen (tweedehands) spullen via internet. De waarschuwing die daarbij altijd geldt, is “als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook”. Soms blijkt dan achteraf bijvoorbeeld dat een product dat op internet is aangeboden van diefstal afkomstig blijkt te zijn. Als u wordt verdacht van heling, dan beoordeelt de rechter of u wist of had moeten weten dat de producten die u kocht van misdrijf afkomstig waren. Als u geen reden had om te vermoeden dat dit zo was, moet de rechter u vrijspreken. Een advocaat kan u in dit soort zaken goed bijstaan. Neem daarom contact op met een advocaat van Eerste Rechtshulp om u bij te laten staan als u wordt verdacht van heling na het kopen van producten op internet.

Heling - Televisie gekocht van een persoon op internet

Ik heb een tijd geleden een televisie gekocht van een persoon die op internet adverteerde onder een bedrijfsnaam. Ik vertrouwde het wel, omdat er meerdere advertenties onder deze naam stonden en ik bij aankoop een bonnetje kreeg. De prijs voor het toestel (een behoorlijk nieuw model) was wel erg voordelig. Thuis aangekomen begon ik daarom al een beetje te twijfelen. Gisteren hoorde ik dat de persoon waarvan ik de tv heb gekocht is aangehouden door de politie. In een magazijn zouden veel gestolen spullen zijn gevonden. Nu ben ik heel erg bang dat ik hier problemen mee ga krijgen. Zou het nu kunnen dat ik word vervolgd (en misschien wel veroordeeld) voor heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien het zo ver zou komen dat de rechter moet bepalen of u zich schuldig heeft gemaakt aan heling, dan zal hij daarbij rekening houden met alle feiten en omstandigheden van uw situatie. Van belang is of u wist of had kunnen weten dat de tv die u gekocht heeft van diefstal afkomstig was (indien dit inderdaad zo is). Omdat het van kleine details kan afhangen of u uiteindelijk wel of niet kunt worden veroordeeld, is het beslist raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat met ervaring in het strafrecht. Neem daarom gratis contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u wordt verdacht van heling.

Heling - Via marktplaats vijf mooie horloges gekocht

Ik heb via marktplaats vijf mooie horloges gekocht. Ze waren goedkoop, maar ook weer niet zo goedkoop dat ik meteen onraad rook. Toen ik ze eenmaal in mijn bezit had, begon ik wel te twijfelen, maar ik heb het maar gelaten voor wat het was. Nu heb ik een uitnodiging gekregen van de politie voor een verhoor. Ze hebben mij verteld dat het met heling te maken heeft. Ik weet zeker dat het met die horloges te maken heeft. Hoe groot is de kans dat ik nu een strafblad krijg vanwege heling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt door de rechter schuldig worden bevonden aan heling als u goederen heeft gekocht waarvan u wist of had moeten weten dat zij van misdrijf afkomstig konden zijn. Dit kan het geval zijn indien de goederen een dermate lage prijs hadden dat u redelijkerwijs had kunnen weten dat er iets niet in orde was. Een veroordeling voor heling wordt vermeld op uw justitiële documentatie (strafblad). Het is daarom belangrijk u te laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Deze advocaat kan u reeds voor uw eerste verhoor adviseren, zodat u weet waar u rekening mee moet houden. Neem contact op met een van de advocaten op de profielenpagina van Eerste Rechtshulp als u wordt verdacht van heling.