OM-zitting - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over OM zitting

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u bent opgeroepen voor een OM zitting en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is een OM zitting?

Bij een OM zitting wordt verhoord door de officier van justitie. Op basis van dit verhoor en uw verdediging zal de officier u een strafvoorstel doen. Dit heet een strafbeschikking. Het is aan u of u hiermee akkoord gaat. De officier van justitie mag u niet schuldig verklaren. Dit kan alléén de rechter doen. 


Procedure OM zitting - Neem een identificatiebewijs mee

Als u een OM zitting oproep heeft ontvangen, dient u zich te melden bij de balie van het gerechtsgebouw op de datum en het tijdstip welke/die in de brief staan vermeld. Neem een identificatiebewijs mee en zorg ervoor dat u op tijd bent. U wordt namelijk voordat u naar binnen mag gecontroleerd. Vervolgens wordt u door de officier van justitie opgeroepen. In de zaal is naast de officier een parketsecretaris of griffier aanwezig. Deze noteert alles wat er tijdens de OM zitting wordt besproken.

De officier zal u verschillende vragen stellen over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Op basis van dit verhoor en uw verdediging zal de officier van justitie u een strafvoorstel doen (strafbeschikking). De officier kan en mag u niet schuldig verklaren. Dit kunnen alléén rechters doen. Vervolgens krijgt u (en uw advocaat) de tijd om buiten op de gang over het strafvoorstel na te denken. Na maximaal 10 minuten wordt u weer binnen geroepen. U bepaalt of u met het strafvoorstel akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat wordt uw zaak op een andere datum voorgelegd aan de rechter. De officier van justitie zal dan proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal uw kant van het verhaal net zo zwaar mee te laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis).

Weeg uw woorden zorgvuldig tijdens de OM zitting
Van het gesprek met officier wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Dit verslag kan later bij de rechter als bewijs (tegen u) worden gebruikt. Weeg uw woorden dus zorgvuldig en raadpleeg een ervaren advocaat bij een oproeping OM zitting.


Vervolging bij een OM zitting kan worden voorkomen

Bij een OM-zitting kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Raadpleeg bij een OM zitting daarom altijd een (pro deo) advocaat.

Rechters en officieren van justitie hanteren namelijk verschillende richtlijnen die de hoogte van de straf bepalen. Het is belangrijk dat u een (pro deo) advocaat raadpleegt die beide richtlijnen kent. De (pro deo) advocaat kan u vertellen of de straf die de officier voorstelt gunstig is of dat u beter naar de rechter kunt gaan. Deze informatie is onmisbaar om een goede beslissing te kunnen nemen ten aanzien van het wel of niet accepteren van het strafvoorstel. Indien mogelijk zal een (pro deo) advocaat altijd een vrijspraak bepleiten.


Een (pro deo) advocaat kan bij een OM zitting:

 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij de OM zitting

Hulp advocaat bij OM zitting vergoed krijgen via overheid 

Wist u dat u in sommige gevallen een groot deel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een OM zitting vergoed kunt krijgen? Men noemt dit pro deo rechtshulp. Het grootste deel van de advocaatkosten wordt vergoed door de overheid; een klein deel van deze kosten betaalt u zelf. Een pro deo advocaat kan u bij een gratis eerste kennismakingsgesprek meer vertellen over de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Zo mag uw bruto jaarinkomen niet boven de 29.600 euro liggen. 


Wat houdt een gratis gesprek over een OM zitting in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met OM zittingen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw oproeping OM-zitting met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u bent opgeroepen voor een OM zitting. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

OM zitting - Wie ondersteunt mij tijdens een OM zitting?

Ik moet mij binnenkort verantwoorden voor het OM, tijdens een OM zitting. Zelf heb ik er geen ervaring mee. Kan ik iemand inschakelen om mij te laten ondersteunen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Tijdens een OM-zitting heeft u het recht, u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat. Dit is wenselijk, wanneer u zeker wilt weten of het OM bijvoorbeeld voldoende bewijs tegen u heeft verzameld. Een (pro deo) advocaat ziet hier op toe en probeert uw straf te minimaliseren, wanneer u tijdens een OM zitting veroordeeld wordt. Ook kijkt een (pro deo) advocaat tijdens de OM zitting of het bewijs tegen u wettig verkregen is. Naast de ondersteuning tijdens een OM zitting, kan een (pro deo) advocaat u op voorhand meer vertellen over hetgeen u van zo’n zitting mag verwachten. 

OM-zitting - Niet verschenen op OM-zitting. Ben ik nu veroordeeld?

Vorige week moest ik bij de officier van justitie komen voor een oproeping OM-zitting. Ik ben niet verschenen. Ben ik nu veroordeeld en heb ik nu een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Nee, bij een oproeping OM-zitting doet de officier van justitie u een voorstel om de zaak af te doen buiten de rechter om. Alleen indien u met het voorstel akkoord gaat bent u schuldig aan het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Nu u niet bent verschenen bij de OM zitting, heeft de officier van justitie u geen voorstel kunnen doen. U bent dus (nog) niet schuldig aan een strafbaar feit. De officier stuurt uw zaak nu door naar de strafrechter. Wij adviseren u om wel naar de zitting van de strafrechter te gaan. De strafrechter kan u namelijk veroordelen buiten uw aanwezigheid. In dat geval raden wij u aan wij u om gratis een strafrechtadvocaat te raadplegen uit onze zoekmachine.

OM-zitting - Niet akkoord met de voorgestelde straf, wat nu?

Ik moet bij de officier van justitie komen voor een oproeping OM-zitting. Als ik niet akkoord ga met de door hem voorgestelde straf, wordt de zaak dan direct behandeld door de rechter? Of heb ik nog gelegenheid om daarna een advocaat te raadplegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien u bij de OM-zitting niet akkoord gaat met het strafvoorstel van de officier, wordt u zaak doorgestuurd naar de strafrechter. De rechter behandelt uw strafzaak niet op dezelfde dag als waarop u het gesprek heeft met de officier (OM-zitting). Het is gebruikelijk dat hier enkele maanden overheen gaan. U heeft dus voldoende gelegenheid om uw strafzaak met een advocaat te bespreken.

OM-zitting - Zitting verzetten in verband met een geplande vakantie?

Ik heb een oproep ontvangen voor een OM-zitting volgende maand. Ik ben dan op vakantie. Ben ik verplicht om te komen, of kan ik de afspraak verzetten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op de datum dat u bent opgeroepen voor een OM-zitting, dan kunt u het OM schriftelijk verzoeken om de OM-zitting op een ander moment te laten plaatsvinden. U dient in deze brief duidelijk aan te geven dat u reeds een vakantie heeft gepland en u om die reden niet bij de OM-zitting aanwezig kunt zijn. Met behulp van onze gratis advocaten zoekmachine kunt u eventueel ook een strafrechtadvocaat benaderen die dit namens u kan verzoeken. Indien u dat wenst kan de advocaat te zijner tijd ook met u mee naar de OM-zitting om uw belangen te behartigen.

OM-zitting - Krijgt een rechter alles te horen wat op een OM-zitting is gezegd?

Ik ben bij een OM-zitting geweest. Ik ben niet akkoord gegaan met de straf die de officier van justitie aan mij wou geven. Nu heb ik per ongeluk wel tegen de officier geroepen dat ik het gedaan heb. Dit kan echter niet bewezen worden en de rechter zal mij dus vrij moeten spreken. Niet zo slim van mij. Maar nu heb ik een dagvaarding gekregen en moet ik volgende week bij de rechter komen. Krijgt de rechter ook te horen wat ik tegen de officier van justitie gezegd heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u goed heeft opgelet tijdens de OM-zitting, dan heeft u misschien gezien dat er naast de officier van justitie iemand zit. Dit is de parketsecretaris. De parketsecretaris maakt aantekeningen van alles wat wordt besproken tussen u en de officier. De aantekeningen van de parketsecretaris worden met uw dossier toegezonden aan de rechter. Grote kans dus dat de rechter leest wat u bij de OM-zitting heeft verklaard.

OM-zitting - Verschillende richtlijnen bij OM-zitting en rechtszitting

Ik heb een OM-zitting volgende week en las dat officieren van justitie en rechters verschillende richtlijnen hanteren die de hoogte van de straf bepalen. Ik heb mijn advocaat hiernaar gevraagd, maar hij kent deze niet. Kan ik deze richtlijnen ergens op internet vinden, zodat ik ze aan mijn advocaat kan geven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Weet u zeker dat uw advocaat voldoende ervaring heeft in het strafrecht? U kunt altijd gratis overstappen naar een andere advocaat. In onze advocatenzoekmachine kunt u kiezen uit advocaten die thuis zijn in het strafrecht. Hieronder treft u de richtlijnen waarom u vraagt. » Richtlijnen officier van justitie » Richtlijnen rechters

OM- Zitting - Kan ik bij de OM-zitting van mijn dochter aanwezig zijn?

Mijn dochter heeft een oproep gekregen voor een OM-zitting in Dordrecht. Kan ik daar bij aanwezig zijn en hoe moet ik dat doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Indien uw dochter minderjarig is dan mag u aanwezig zijn bij de OM-zitting. Indien uw dochter meerderjarig is, dan kan uw dochter aan de officier van justitie verzoeken of u hierbij aanwezig mag zijn. In beginsel wordt dan altijd toestemming gegeven. Wellicht is het raadzaam om een advocaat te raadplegen, welke uw dochter eventueel kan bijstaan bij de behandeling van de strafzaak. In geval uw dochter minderjarig is dan kan de advocaat een verzoek indienen tot vergoeding van de kosten rechtsbijstand en behoeft u daarvoor in het geheel geen kosten te betalen. Wanneer uw dochter inmiddels meerderjarig is, dan kan de advocaat eveneens een verzoek tot vergoeding van de kosten rechtsbijstand indienen bij de overheid. De overheid kijkt dan naar het inkomen van uw dochter. Indien zij niet meer dan ongeveer 20.000 euro bruto op jaarbasis aan inkomsten heeft, dan worden de kosten eveneens vergoed. Zij is behoeft dan enkel een geringe eigen bijdrage te voldoen. Bij Eerste Rechtshulp zijn diverse advocaten aangesloten welke u in een eerste gesprek hierover gratis kunnen informeren.