Gratis gesprek advocaat over belediging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van belediging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is belediging? 

Er kan sprake zijn van belediging als u iemands eer of goede naam heeft geschonden. De hoogte van de op te leggen straf is sterk afhankelijk van de aard van de belediging en de mate waarin deze door de ander als kwetsend is ervaren. 

Beledigingen hebben veelal een sterk subjectief karakter; wat voor de één als beledigend wordt ervaren, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Vaak wordt het beschouwd als iets wat niet netjes is en maken veel mensen zich dagelijks hier schuldig aan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen: smaad, laster en een eenvoudige belediging. U wordt niet direct vervolgd, het is een klachtdelict. Dit betekent dat iemand eerst aangifte moet doen, voordat wordt overgegaan tot vervolging. 


Straf voor belediging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf (max. 3 maanden), taakstraf of geldboete

De straf hangt hoofdzakelijk af van de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend is ervaren. Daarnaast speelt bij de strafoplegging een rol of er getuigen zijn geweest: is er sprake van een één-op-één situatie, zijn er veel omstanders aanwezig of is deze online geuit op een groot platform?  In de laatste gevallen zal de straf in de praktijk veelal hoger uitvallen.

Straffen kunnen worden verhoogd met 33% tot 100%
Bij een veroordeling voor belediging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlener (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100.


Voorkom vervolging na een belediging 

In een opwelling heeft u iemand in uw omgeving of een ambtenaar in functie uitgescholden op straat. Nu wordt u door de rechter uitgenodigd om u te verantwoorden voor hetgeen waarvan u verdacht wordt: belediging. Een veroordeling kan grote consequenties hebben, denk bijvoorbeeld aan het feit dat aan u mogelijk geen VOG meer wordt afgegeven de komende jaren. Het feit dat u zich voor de rechter moet verantwoorden hoeft echter niet te betekenen, dat u veroordeeld wordt. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze kan u voorafgaand aan een rechtszitting meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft.

Voordat een rechter u veroordeelt, moet wettig en overtuigend bewezen worden dat u iemands eer of goede naam geschonden heeft. Tijdens de rechtszitting wordt niet alleen gekeken naar het bewijs wat de politie verzameld heeft. U heeft altijd de mogelijkheid uw kant van het verhaal met de rechter te delen. Het maakt dat de zaak mogelijk op een andere manier beoordeeld wordt, waarmee uw straf lager uitvalt of u zelfs vrijgesproken wordt. Een (pro deo) advocaat helpt u uw verdediging vorm te geven. Mocht een rechter voldoende bewezen achten dat u zich schuldig heeft gemaakt aan belediging, dan helpt de raadsman of raadsvrouw u om de straf zo laag mogelijk uit te laten vallen. Mogelijk gaat de rechter mee in het verzoek van de advocaat om u een voorwaardelijke straf op te leggen als waarschuwing.

Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen bij een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van belediging tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van belediging wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Bekostiging advocaatkosten vergoed krijgen 

Kiest u bij een zaak rond een belediging voor de hulp van een pro deo advocaat, dan wordt een deel van de gemaakte kosten mogelijk vergoed door de overheid. We spreken hierbij van pro deo rechtshulp. U betaalt in dit geval slechts een beperkt deel van de advocaatkosten zelf. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij een gratis eerste kennismaking met een pro deo advocaat kan deze u meer over de voorwaarden vertellen. 


Geschikte (pro deo) advocaat vinden met onze zoekmachine als u verdacht wordt van belediging

Wanneer u de hulp van een (pro deo) advocaat inschakelt, wilt u op voorhand weten of deze vaker vergelijkbare zaken heeft behandeld. Op deze manier vergroot u de kans op een vrijspraak, of in ieder geval een minimale straf bij een veroordeling. Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een geschikte raadsman of raadsvrouw in uw regio te vinden. Het expertisegebied van een (pro deo) advocaat zegt iets over diens ervaring. Kies voor een advocaat wiens expertisegebied past bij de zaak die u voor wilt leggen (bij belediging is dat 'Politie en justitie) . Via het profiel van een (pro deo) advocaat kunt u direct een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen en samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over belediging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van belediging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Ex-vrouw op straat uitgescholden, ze wil me nu aanklagen. Hoe te handelen?

Mijn ex-vrouw en ik hebben recent een flinke ruzie gehad op straat. Ik heb haar toen in het bijzijn van anderen uitgescholden voor “hoer”. Is dit strafbaar en loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Men spreekt van een belediging wanneer iemands goede naam geschonden is door uw handelen. Het is vervolgens afhankelijk van de aard van een belediging, welke straf een rechter u mogelijk oplegt. In de situatie die u beschrijft doet u er verstandig aan om een (pro deo) advocaat in de arm te nemen. Mocht de situatie uitmonden in een rechtszaak, dan zal deze u juridisch bijstaan. Daarbij kan een (pro deo) advocaat op voorhand advies geven over de wijze waarop u uw juridische positie kunt verstevigen. Leg bijvoorbeeld vast wie er bij het incident aanwezig waren.

Is het opsteken van een middelvinger een vorm van belediging?

Afgelopen nacht stak ik mijn middelvinger op naar een BOA. Vervolgens ben ik er snel vandoor gegaan. Loop ik het risico vervolgd te worden voor belediging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een belediging kan in verschillende vormen geuit worden. Het opsteken van uw middelvinger is daar één van. In veel gevallen zult u hier echter niet voor vervolgd worden; een slachtoffer maakt zelden melding van zo’n incident bij de politie. In de situatie die u beschrijft ligt dit anders, daar u een BOA beledigd heeft. In dit geval kan wel worden overgegaan tot vervolging, wanneer de betrokken BOA het incident registreert; het beledigen van een ambtenaar in functie werkt strafverzwarend. Bent u herkend en moet u zich voor de politie of rechter verantwoorden? Een (pro deo) advocaat kan u in zo’n geval bijstaan.

Kan het beledigen van mijn familie worden aangemerkt als een strafbaar feit?

Ik ben zo dom geweest om de goede naam van een tante te beschadigen door haar (online) publiekelijk neer te zetten als een vrouw van lichte zeden. Is dit strafbaar in Nederland?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u de goede naam van een persoon of organisatie schaadt, ongeacht uw relatie met deze persoon of organisatie, kan dit door een rechter worden aangemerkt als een strafbaar feit. Er is in deze situatie sprake van belediging volgens het Wetboek van Strafrecht, zoals vastgelegd in artikel 266. U kunt uw tante benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Juridische vervolging kan zo mogelijk voorkomen worden. Maakt uw tante melding van het incident bij de politie? Schakel in dat geval zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in om u bij te laten staan bij het mogelijk juridische vervolg.

Is ergens vastgelegd bij welke woorden er sprake is van belediging?

Ik vind het lastig om te bepalen wanneer er sprake is van belediging. Iemand beweert dat ik hem beledigd heb en wil daar nu melding van maken bij de politie. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er is nergens vastgelegd of een specifiek woord als belediging kan worden aangemerkt. Het is aan een rechter om per casus te bekijken of de gebruikte woorden daadwerkelijk als beledigend kunnen worden geïnterpreteerd en daarmee strafbaar zijn. Wanneer u zich moet melden, kunt u een (pro deo) advocaat in de arm nemen. Deze zal u meer vertellen over de juridische definitie hiervan en u adviseren over de wijze waarop u uzelf kunt verdedigen.

Verhoor over mogelijke belediging, heb ik een advocaat nodig?

Binnenkort word ik verhoord door de politie. Zij verdenken mij van het uiten van een belediging richting een ambtenaar in functie. Is het slim om een advocaat in te schakelen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is verstandig om een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze zal u vooraf adviseren over de wijze waarop u zich het beste kunt verweren tegen de aantijgingen aan uw adres. Niet alleen bij het verhoor rond de belediging staat een (pro deo) advocaat u bij. Deze helpt u ook bij een eventuele zitting voor de rechter.

Word ik direct ontslagen als ik mijn manager beledig?

Na een ruzie op de werkvloer ben ik zo dom geweest om mijn manager te beledigen. Nu ben ik bang dat ik ontslagen zal worden. Hoe groot is die kans?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Alleen bij een grove belediging kan een werkgever overgaan tot het ontslaan van haar medewerkers. U heeft hierbij altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen zo’n besluit. Het is verstandig om een (pro deo) advocaat in te schakelen, wanneer u zich in een situatie bevindt waarbij uw werkgever u dreigt te ontslaan. Deze adviseert u over de wijze waarop u zou moeten handelen in deze casus.

Ben ik strafbaar als ik iemand online beledig?

Op een forum heb ik iemand uitgescholden en beledigd. Nu dreigt deze persoon aangifte tegen mij te doen. Kan ik gevonden worden en ben ik dan strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland niet toegestaan om mensen in een openbare ruimte te beledigen. Dit staat zo omschreven in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Ook het internet en daarmee een forum kan als openbare ruimte worden beschouwd. Dit betekent dat een online belediging strafbaar is. U kunt hiervoor een boete krijgen.

Ik word verdacht van belediging. Welke straf krijg ik?

Afgelopen week heb ik een brief ontvangen, waarin ik word opgeroepen om mij voor de rechter te melden vanwege een belediging. Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om op voorhand te voorspellen welke straf u krijgt. Zo moet allereerst worden aangetoond dat u iemand opzettelijk beledigd heeft. Zoek een advocaat om u bij te laten staan bij uw verdediging in de rechtszaal. Zo kunt u uw straf tot een minimum proberen te beperken.

Ik heb de koning op sociale media beledigd. Wat nu?

Ik ben het niet eens met het feit dat we een koning hebben in Nederland. Nu heb ik hem beledigd via sociale media. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het beledigen van de koning verboden, volgens artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht. Het op sociale media plaatsen van een dergelijke belediging kan onder dit artikel vallen. Rechters kunnen u een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete uit de vierde categorie opleggen. Het kan daarom verstandig zijn om een advocaat te raadplegen, wanneer u voor de rechter moet verschijnen naar aanleiding van dit incident.

Belediging van een ambtenaar in functie

Ik heb tegen een politieagent gezegd dat ik hem een hufter vind. Kan ik worden veroordeeld voor belediging van een ambtenaar in functie of heeft een agent een groter incasseringsvermogen? Ik heb daarna nog wel sorry gezegd.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De opvatting dat van politieagenten een groter incasseringsvermogen mag worden verwacht ten aanzien van beledigende opmerkingen, vindt geen steun in het recht. Dit is bepaald door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland. Belediging van een ambtenaar in functie wordt zelfs zwaarder gestraft dan van andere personen. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is.

Is belediging op internet strafbaar?

Ik heb in een opwelling van woede een kwetsend bericht achtergelaten op een internetpagina, gericht aan een persoon waar ik ruzie mee heb en die de website beheert. Het was een bericht op een forum, waar ook andere mensen berichten konden achterlaten. Ik heb het bericht alleen als een ‘persoonlijk bericht’ aan hem verstuurd. Nu heb ik een oproep gekregen van de politie om te worden gehoord als verdachte. De reden is dat die persoon waar ik ruzie mee heb aangifte heeft gedaan van belediging. Ik vind dit heel overdreven. Kan ik een straf krijgen als ik iemand op internet beledig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als een belediging wordt geuit op een openbaar toegankelijk gedeelte van een website, dan kan dat in principe strafbaar zijn. U geeft aan dat u het bericht alleen naar de persoon zelf heeft gestuurd. Dat is een niet openbare ruimte en daarom niet strafbaar.