Belediging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over belediging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van belediging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is belediging? 

Er kan sprake zijn van belediging als u iemands eer of goede naam heeft geschonden. Belediging kan zowel op staat als online plaatsvinden. De hoogte van de op te leggen straf is sterk afhankelijk van de aard van de belediging en de mate waarin deze door de ander als kwetsend is ervaren. 

Beledigingen hebben veelal een sterk subjectief karakter; wat voor de één als beledigend wordt ervaren, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Vaak wordt belediging beschouwd als iets wat niet netjes is en maken veel mensen zich dagelijks schuldig aan (niet strafbare) belediging. Toch kan een belediging strafbaar zijn, er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van een belediging: smaad, laster en een eenvoudige belediging. U wordt niet direct vervolgd bij een belediging, het is een klachtdelict. Dit betekent dat iemand eerst aangifte moet doen, voordat wordt overgegaan tot vervolging. In veel gevallen zal degene tegen wie u de belediging geuit heeft dit niet doen. 


Straf belediging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf (max. 3 maanden), taakstraf of geldboete

De straf voor belediging hangt hoofdzakelijk af van de aard van de belediging en de mate waarin deze als kwetsend is ervaren. Daarnaast speelt bij de strafoplegging een rol of er getuigen zijn geweest van de belediging: is er sprake van een één-op-één situatie, zijn er veel omstanders aanwezig of is de belediging online geuit op een groot platform?  In de laatste gevallen zal de straf in de praktijk veelal hoger uitvallen.

Straffen kunnen worden verhoogd met 33% tot 100%
Bij een veroordeling voor belediging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlener (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100.


Voorkom vervolging na een belediging 

In een opwelling heeft u iemand in uw omgeving of een ambtenaar in functie uitgescholden op straat. Nu wordt u door de rechter uitgenodigd om u te verantwoorden voor hetgeen waarvan u verdacht wordt: belediging. Een veroordeling kan grote consequenties hebben, denk bijvoorbeeld aan het feit dat aan u mogelijk geen VOG meer wordt afgegeven de komende jaren. Het feit dat u zich voor de rechter moet verantwoorden hoeft echter niet te betekenen, dat u veroordeeld wordt. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze kan u voorafgaand aan een rechtszitting meer vertellen over de rechten en plichten die u hierbij heeft.

Voordat een rechter u veroordeelt voor belediging, moet wettig en overtuigend bewezen worden dat u iemands eer of goede naam geschonden heeft. Tijdens de rechtszitting wordt niet alleen gekeken naar het bewijs wat de politie verzameld heeft. U heeft altijd de mogelijkheid uw kant van het verhaal met de rechter te delen. Het maakt dat de zaak mogelijk op een andere manier beoordeeld wordt, waarmee uw straf lager uitvalt of u zelfs vrijgesproken wordt. Een (pro deo) advocaat helpt u uw verdediging vorm te geven wanneer u verdacht wordt van belediging. Mocht een rechter voldoende bewezen achten dat u zich schuldig heeft gemaakt aan belediging, dan helpt de raadsman of raadsvrouw u om de straf zo laag mogelijk uit te laten vallen. Mogelijk gaat de rechter mee in het verzoek van de advocaat om u een voorwaardelijke straf op te leggen als waarschuwing.

Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen bij een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een (pro deo) advocaat kan bij belediging:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van belediging tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van belediging wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Bekostiging advocaatkosten zaak belediging vergoed krijgen 

Kiest u bij een zaak rond een belediging voor de hulp van een pro deo advocaat, dan wordt een deel van de gemaakte kosten mogelijk vergoed door de overheid. We spreken hierbij van pro deo rechtshulp. U betaalt in dit geval slechts een beperkt deel van de advocaatkosten zelf. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij een gratis eerste kennismaking met een pro deo advocaat kan deze u meer over de voorwaarden vertellen. 


Geschikte (pro deo) advocaat vinden met onze zoekmachine als u verdacht wordt van belediging

Wanneer u de hulp van een (pro deo) advocaat inschakelt, wilt u op voorhand weten of deze vaker vergelijkbare belediging zaken heeft behandeld. Op deze manier vergroot u de kans op een vrijspraak, of in ieder geval een minimale straf bij een veroordeling. Maak gebruik van de zoekmachine op deze website om een geschikte raadsman of raadsvrouw in uw regio te vinden. Het expertisegebied van een (pro deo) advocaat zegt iets over diens ervaring. Kies voor een advocaat wiens expertisegebied past bij de zaak die u voor wilt leggen (bij belediging is dat 'Politie en justitie) . Via het profiel van een (pro deo) advocaat kunt u direct een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen en samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek over belediging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over belediging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van belediging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Belediging - Ben ik strafbaar als ik iemand online beledig?

Op een forum heb ik iemand uitgescholden en beledigd. Nu dreigt deze persoon aangifte tegen mij te doen. Kan ik gevonden worden en ben ik dan strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is in Nederland niet toegestaan om mensen in een openbare ruimte te beledigen. Dit staat zo omschreven in artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Ook het internet en daarmee een forum kan als openbare ruimte worden beschouwd. Dit betekent dat een online belediging strafbaar is. U kunt hiervoor een boete krijgen. Zoek een advocaat om te bepalen hoe groot de kans is, dat u ook daadwerkelijk een boete krijgt voor uw digitale belediging. Dit hangt af van de exacte locatie, de situatie en de aard van de belediging. Een advocaat kan u hier meer over vertellen.

Belediging - Ik word verdacht van belediging. Welke straf krijg ik?

Afgelopen week heb ik een brief ontvangen, waarin ik word opgeroepen om mij voor de rechter te melden vanwege een belediging. Welke straf hangt mij boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is niet mogelijk om op voorhand te voorspellen welke straf u krijgt, wanneer u verdacht wordt van een belediging. Zo moet allereerst worden aangetoond dat u iemand opzettelijk beledigd heeft. Onder iemand beledigen verstaan we het aantasten van iemands eer of goede naam. U vindt de exacte definitie onder artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht. Zoek een advocaat om u bij te laten staan bij uw verdediging in de rechtszaal. Zo kunt u uw straf tot een minimum proberen te beperken.

Belediging - Ik heb de koning op sociale media beledigd. Wat nu?

Ik ben het niet eens met het feit dat we een koning hebben in Nederland. Nu heb ik hem beledigd via sociale media. Loop ik het risico op een straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland is het beledigen van de koning verboden, volgens artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om een opzettelijke belediging. Het op sociale media plaatsen van een dergelijke belediging kan onder dit artikel vallen. Rechters kunnen u een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete uit de vierde categorie opleggen. Het kan daarom verstandig zijn om een advocaat te raadplegen, wanneer u voor de rechter moet verschijnen naar aanleiding van dit incident. Een advocaat helpt u bij uw verdediging.

Belediging - Belediging van de koning

Is het beledigen van de koning strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het beledigen van de koning is, ondanks dat er veel discussie over bestaat, nog steeds een strafbaar feit. In artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht is dit strafbaar gesteld, waarin wordt gezegd dat een opzettelijke belediging van de koning kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie. Hierin is te zien dat belediging van de koning nu ook nog wordt gezien als een erger strafbaar feit dan ‘normale’ belediging.Wordt u verdacht van belediging of heeft u vragen over belediging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Belediging - Wanneer is er sprake van belediging?

Ik moet bij de politierechter komen voor belediging. Wanneer is er sprake van belediging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 266 Sr staat dat er sprake is van belediging als iemand in zijn eer of goede naam wordt aangetast. Termen die naar algemeen spraakgebruik als scheldwoorden te kwalificeren zijn zijn daarvoor geschikt. Het uitspreken van in het spraakgebruik erkende scheldwoorden kan leiden tot een veroordeling door de politierechter. U kunt alleen worden vervolgd voor eenvoudige belediging als er sprake is van een klacht (verzoek tot vervolging) van degene die zich beledigd voelde. Deze klacht staat in een proces-verbaal en maakt onderdeel uit van uw strafdossier. Een advocaat kan voor u uw strafdossier opvragen. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Belediging - Belediging van een ambtenaar in functie

Ik heb tegen een politieagent gezegd dat ik hem een hufter vind. Kan ik worden veroordeeld voor belediging van een ambtenaar in functie of heeft een agent een groter incasseringsvermogen? Ik heb daarna nog wel sorry gezegd.

Antwoord Eerste Rechtshulp

De opvatting dat van politieagenten een groter incasseringsvermogen mag worden verwacht ten aanzien van beledigende opmerkingen, vindt geen steun in het recht. Dit is bepaald door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland. Belediging van een ambtenaar in functie wordt zelfs zwaarder gestraft dan de belediging van andere personen. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Belediging - Is belediging op internet strafbaar?

Ik heb in een opwelling van woede een kwetsend bericht achtergelaten op een internetpagina, gericht aan een persoon waar ik ruzie mee heb en die de website beheert. Het was een bericht op een forum, waar ook andere mensen berichten konden achterlaten. Ik heb het bericht alleen als een ‘persoonlijk bericht’ aan hem verstuurd. Nu heb ik een oproep gekregen van de politie om te worden gehoord als verdachte. De reden is dat die persoon waar ik ruzie mee heb aangifte heeft gedaan van belediging. Ik vind dit heel overdreven. Kan ik een straf krijgen als ik iemand op internet beledig?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als een belediging wordt geuit in een openbare ruimte, dan kan dat in principe strafbaar zijn. Dat betekent dat ook een belediging op een openbaar toegankelijk gedeelte van een website strafrechtelijke gevolgen kan hebben. Als iemand zich daadwerkelijk beledigd voelt een aangifte doet, kunt u daarvoor zelfs een boete krijgen. Een advocaat kan voor u onderzoeken of in een bepaald geval een belediging in een openbare ruimte is gedaan of niet. Als een belediging wordt geuit in een niet openbare ruimte, dan is het namelijk niet strafbaar. Neem daarom snel contact op met een van de advocaten van Eerste Rechtshulp indien u wordt verdacht van belediging op internet.