Oplichting - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over oplichting  

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van oplichting en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is oplichting? 

Oplichting is een misdrijf waar door bedrog een dader andere geld en goederen afhandig maakt. Op oplichting kan een hoge straf staan. Oplichting vindt de laatste jaren veel online plaats. U kunt hierbij denken aan phishing en spoofing. 

Bij oplichting wordt er gebruik gemaakt van een zogenoemd ‘oplichtingsmiddel’. De wet benoemt er vier:

 1. Het aannemen van een valse naam;
 2. Het aannemen van een valse hoedanigheid;
 3. Listige kunstgrepen;
 4. Een samenweefsel van verdichtsels.

Wat betekenen deze oplichtingsmiddelen?

De verdachte maakt gebruik van een valse naam of hoedanigheid om het slachtoffer op te lichten. De verdachte neemt bijvoorbeeld de hoedanigheid aan van je eigen kind. Op deze manier probeert de verdachte via whatsapp geld afhandig te maken van het slachtoffer, die in de veronderstelling is dat hij tegen zijn of haar kind praat op whatsapp. 

Bij een listige kunstgreep probeert de verdachte door middel van een misleidende feitelijke handeling, waarbij een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen, het slachtoffer op de lichten. Een voorbeeld hiervan is dat de verdachte briefpapier van KPN gebruikt om de bank tot een valse betaalopdracht te bewegen, zodat de bank geld overboekt naar de rekening van de verdacht(en).

Bij een samenweefsel van verdichtsels vertelt de dader leugens aan het slachtoffer, met als doel het slachtoffer op te lichten. Hierbij moet er sprake zijn van leugens van voldoende gewicht, of meerdere duidelijk van elkaar te scheiden leugens. Er moet dus sprake zijn van meer dan een enkele leugenachtige mededeling. Een voorbeeld hiervan is dat de verdachte de investeerders vertelt dat het geïnvesteerde bedrag wordt terugbetaald met hoge rente, terwijl de verdachte helemaal niet de intentie had om deze afspraak na te komen.

De bovengenoemde oplichtingsmiddelen kunnen in de praktijk met elkaar overlappen. Om tot een veroordeling te komen moet er sprake zijn van zo’n oplichtingsmiddel. Als dit niet het geval is zal de verdachte dan ook worden vrijgesproken, aangezien er dan ook geen sprake is van strafbare oplichting.


Wat kan er gebeuren als u verdacht wordt van oplichting? 

Wanneer u verdacht wordt van oplichting kunnen er een aantal dingen gebeuren.

 1. U krijgt een uitnodiging voor verhoor. Het is van belang om voor het verhoor een advocaat te raadplegen, zodat de advocaat u advies kunt geven over wat het verstandigst is om te doen (denk aan zwijgen of juist verklaren tijdens een verhoor).
 2. U heeft een dagvaarding voor een OM-zitting ontvangen. Wanneer u deze uitnodiging ontvangt zal het Openbaar Ministerie van mening zijn voldoende bewijs te hebben tegen u voor een veroordeling. Ook hierbij is het van belang om een advocaat in te schakelen en u goed te laten adviseren.
 3. U krijgt een strafbeschikking. Wanneer u een strafbeschikking ontvangt kan dit bijv. gaan om een geldboete die u zou moeten betalen. U kunt hierin in verzet gaan, of de geldboete betalen. Wanneer er in verzet wordt gegaan wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.

Verdacht van oplichting en het OM gaat over tot vervolging

Wanneer u verdacht wordt van oplichting, moet u zich hiervoor verantwoorden. U krijgt een uitnodiging voor een rechtszitting, waarbij u uw kant van het verhaal met de rechter deelt. Het is aan de rechter om uw verhaal tegenover het verhaal van de officier van justitie te zetten, om op basis hiervan te kijken of voldoende bewezen kan worden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Is daar geen sprake van, dan zal de rechter u vrijspreken. Het geeft aan, dat het feit dat u verdacht wordt van oplichting niet per definitie hoeft te betekenen dat u ook daadwerkelijk veroordeeld wordt. Een (pro deo) advocaat biedt u hulp bij het verdedigen van uw positie en het bewijzen van uw onschuld.

Voorafgaand aan een rechtszitting, maar bijvoorbeeld ook aan een verhoor op het politiebureau, vertelt de raadsman of raadsvrouw u meer over uw rechten en plichten. Ook kan deze u meer vertellen over de mogelijke consequenties van een veroordeling. Denk aan het feit, dat u mogelijk enige tijd geen VOG kunt krijgen. Tijdens de rechtszitting helpt de (pro deo) advocaat u bij uw verdediging. Mocht voldoende bewezen zijn dat u zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, dan helpt de (pro deo) advocaat u door te pleiten voor een zo laag mogelijke straf. Deze zal inzetten op een geldboete of taakstraf in plaats van een gevangenisstraf.

Op het profiel van de (pro deo) advocaat die u met de zoekmachine gevonden heeft, kunt u meteen een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. 


Welke straf kan worden opgelegd?

Op het misdrijf ‘oplichting’ staat een maximale straf van vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie. De hoogte van de straf wordt bepaald door middel van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de persoon van de verdachte, de omstandigheden van het plegen van het delict en de grootte van het geldbedrag dat afhandig is gemaakt van het slachtoffer.


Een (pro deo) advocaat kan bij oplichting:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van oplichting is tegen u 
 • Beoordelen of het bewijs van oplichting wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Vergoeding advocaatkosten door overheid bij zaak rond oplichting 

Bij een zaak rond oplichting komt het voor dat u de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat niet volledig zelf betaalt. Wellicht heeft u op basis van uw bruto jaarinkomen en eigen vermogen recht op pro deo ondersteuning. In dit geval wordt een groot deel van de kosten vergoed door de overheid. Let op, u betaalt ook bij deze vorm van juridische hulp een eigen bijdrage in de meeste gevallen. Niet iedere advocaat biedt pro deo rechtshulp aan; vink de optie “PRO DEO” aan bij het gebruik van de zoekmachine op deze website. 


Wat houdt een gratis gesprek over oplichting in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over oplichting gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van oplichting. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Oplichting - Ik ben opgelicht door een online verkoper, wat nu?

Ik heb onlangs voor een product betaald, maar heb deze nog altijd niet geleverd gekregen. Wat kan ik nu het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Online oplichting komt steeds vaker, onder meer via handelsplaatsen waar particulieren producten aan elkaar aanbieden. Groot nadeel van online oplichting is dat lang niet altijd aan te tonen is, dat er sprake is van oplichting. Zorg er altijd voor, dat u bij het overmaken van uw betaling in de omschrijving vermeldt waarvoor deze betaling bedoeld is. Dit verstevigt uw positie bij een rechtszitting. Laat u adviseren door een (pro deo) advocaat, wanneer u vermoedt slachtoffer te zijn geworden van oplichting. Een advocaat bespreekt samen met u welke vervolgstappen u kunt zetten. 

Oplichting - Teruggedraaide kilometerteller

Ik verkoop al jaren mooie auto’s. Mijn geheim is dat ik de kilometerteller van de auto’s die ik binnen krijg omlaag zet, en deze vervolgens verkoop voor te hoge prijs. Kan ik hierdoor vervolg worden voor oplichting?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Deze handeling zorgt ervoor dat u zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. U heeft het oogmerk gehad om de kilometerteller te verlagen om de auto vervolgens voor een te hoge prijs verder te verkopen. Hierdoor heeft u de consument misleid tot het kopen van deze auto. Al eerder heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld dat het te koop aanbieden van auto’s met een teruggedraaide kilometerstand oplichting oplevert. Het slachtoffer heeft een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid gekregen over deze auto, namelijk de teruggedraaide kilometerstand en daarmee de waarde van de auto. Hierdoor heeft het slachtoffer een te hoog bedrag betaald voor de auto. U maakt zich schuldig aan oplichting. Wij adviseren u dan ook om hier zo snel mogelijk mee op te houden.

Oplichting - Product geleverd, koper verdenkt mij van oplichting. Wat nu?

Ik heb na betaling van de koper een product verstuurd. Het product is echter nooit aangekomen; nu word ik verdacht van oplichting door de koper. Wat te doen in deze situatie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Er doet zich een vervelende situatie voor, wanneer u van mening bent naar goede trouw te hebben gehandeld en toch verdacht wordt van oplichting door een koper. In de door u beschreven situatie is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, die aantonen dat u het product daadwerkelijk geleverd heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verzendbewijs, het aankoopbewijs voor het versturen van een pakket, etc. Ook kunt u een (pro deo) advocaat in de arm nemen om u te laten adviseren. Wat kunt u in uw situatie het beste doen?

Oplichting - Onterecht verdacht van oplichting door koper, wat nu?

Ik heb als particulier een product verkocht en deze inmiddels ook verzonden. De koper heeft het product nooit ontvangen geeft deze aan en verdenkt mij nu van oplichting. Wat te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat u door een koper verdacht wordt van oplichting hoeft logischerwijs niet te betekenen, dat een rechter u hier ook daadwerkelijk voor zal vervolgen. Het is aan u om uw onschuld te bewijzen. Om uw juridische positie te verdedigen is het verstandig om advies in te winnen bij een (pro deo) advocaat. Deze vertelt u meer over de wijze waarop u bewijs verzamelt, waarmee u aantoont te goeder trouw te hebben gehandeld richting de koper. Heeft u het verzendbewijs bijvoorbeeld nog? Door dergelijke bewijsstukken te verzamelen verkleint u het risico op een vervolging voor oplichting aanzienlijk.

Oplichting - Straf voor oplichting

Ik word vervolgd voor oplichting. Welke straf kan ik hiervoor krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel staat dat de maximale straf voor oplichting een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren is of een geldboete van de vijfde categorie (€ 74.000,-). Welke straf uiteindelijk gegeven zal worden is afhankelijk van de ernst van de oplichting. Bij een grotere schade zal de straf voor oplichting dan ook hoger uitpakken dan bij een geringe schade. Wordt u verdacht van oplichting of heeft u vragen over oplichting die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Oplichting - Online product verkocht en verstuurd maar nooit aangekomen

Ik heb via een website een mobiel verkocht. Toen ik het geld had ontvangen heb ik de mobiele telefoon verzonden naar het adres dat mij door de koper is gegeven. Nu blijkt dat het pakketje nooit is aangekomen en wordt ik door de koper beschuldigd van oplichting. Mijn vraag is of ik nu veroordeeld ga worden voor oplichting?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin wordt oplichting gekwalificeerd als het ‘met een oogmerk wederrechtelijk bevoordelen’ door iemand te bewegen in afgifte van een goed. Dit betekent dus dat er sprake kan zijn van oplichting wanneer u iets te koop aanbiedt op internet vervolgens hiervoor geld krijgt, maar u zelf nooit het product levert. Wanneer u dit opzettelijk doet is het oplichting. Als u wel het product hebt verzonden naar het adres dat door de koper is gegeven zal dus niet zo snel sprake zijn van oplichting. Belangrijk is wel dat u het bewijs dat het pakketje is verzonden goed bewaard. Wordt u verdacht van oplichting of heeft u vragen over oplichting die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Oplichting - Beschuldigd van oplichting

Ik heb een product verkocht aan iemand via marktplaats maar de koper geeft na een week aan dat het product niet is wat hij had verwacht van het product en beschuldigd mij van oplichting en dreigt met aangifte. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De gemakkelijkste optie is dat u het product terugneemt en het betaalde bedrag terugstort op de rekening van de koper. Indien u dit niet rechtvaardig vindt raden wij u aan om gratis een advocaat te raadplegen. Deze kan kijken naar uw communicatie met de koper en hetgeen door beide partijen is afgesproken bij de verkoop. Het is belangrijk dat u deze correspondentie goed bewaard. Als de koper daadwerkelijk aangifte doet van oplichting zult u deze stukken nodig hebben.