Taakstraf - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat als taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als uw taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat gebeurt er als een taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis? 

Als iemand een taakstraf niet goed uitvoert en zich niet aan de regels van de reclassering houdt, moet die persoon naar de gevangenis. Voor iedere twee uren taakstraf die de veroordeelde niet naar behoren heeft verricht, moet de veroordeelde een dag naar de gevangenis. 


Bezwaarschrift indienen bij het gerecht als uw taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis

De rechter kan een verdachte veroordelen tot het verrichten van een taakstraf. De taakstraf moet binnen een bepaalde periode worden verricht. De veroordeelde moet zich daarnaast ook houden aan de strenge regels die gelden tijdens het uitvoeren van de taakstraf.

Indien de taakstraf niet tijdig wordt verricht, of de reclassering vindt dat de veroordeelde zich niet aan de regels heeft gehouden ontstaat er een probleem. kan de officier van justitie besluiten om de taakstraf om te zetten naar een vervangende hechtenis. De veroordeelde krijgt dan schriftelijk bericht van dit besluit tot omzetting van de taakstraf naar een vervangende hechtenis. Vanaf het moment dat de veroordeelde de brief ontvangt waarin staat dat de opgelegde taakstraf niet naar behoren is verricht, kan deze worden aangehouden en naar de gevangenis worden gebracht. 


Waarom een advocaat raadplegen als uw taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis

Een (pro deo) advocaat kan tegen de omzetting van de taakstraf een bezwaarschrift indienen bij het gerecht dat de taakstraf heeft opgelegd. Het bezwaarschrift dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de brief van de officier van justitie te worden ingediend. Indien niet binnen 14 dagen een bezwaarschrift wordt ingediend, is de omzetting van de taakstraf naar vervangende hechtenis een feit.

Indien uw bezwaar tegen de omzetting wordt behandeld door de rechter, kan deze bepalen dat u alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om de taakstraf te verrichten. De (pro deo) advocaat kan tijdens de zitting aan de rechter uitleggen waarom u niet in staat was om de taakstraf (volledig) te verrichten.


Overheidsvergoeding advocaatkosten taakstraf omgezet naar hechtenis 

Kies voor de hulp van een advocaat, wanneer een taakstraf omgezet wordt naar een hechtenis. Een advocaat kan uw belangen verdedigen. De kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat hoeft u niet altijd volledig zelf te betalen. Kijk of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp; de raadsman of raadsvrouw kan u hierbij helpen. Om een voorbeeld van een voorwaarde te noemen: uw inkomen mag niet hoger zijn dan 29.600 euro bruto op jaarbasis. 


Wat houdt een gratis gesprek over een omgezette taakstraf in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met taakstraffen die worden omgezet naar vervangende hechtenis. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als uw taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Taakstraf - Ik heb verzaakt in het uitvoeren van mijn taakstraf, wat zijn de gevolgen?

De rechter heeft mij eerder een taakstraf opgelegd, maar ik wil deze niet uitvoeren. Nu ben ik een aantal keer niet geweest. Wat zullen de consequenties zijn? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat de rechter u veroordeelt voor het plegen van een strafbaar feit, bent u (eventueel na een hoger beroep) verplicht uw straf uit te voeren of uit te zitten. Kiest u ervoor de taakstraf niet of niet correct uit te voeren, dan wordt deze taakstraf automatisch omgezet naar een vervangende hechtenis. Vaak wordt vooraf al door de rechter medegedeeld, om hoeveel dagen vervangende hechtenis dit gaat. In de basis worden iedere twee uren die niet zijn uitgevoerd omgezet naar een dag in hechtenis. Mogelijk zijn er duidelijke redenen waarom u de taakstraf niet heeft kunnen uitvoeren. Een (pro deo) advocaat kan dit helder maken aan de reclassering. 

Taakstraf - Mijn taakstraf wordt omgezet naar vervangende hechtenis

Ik heb een oude taakstraf waarin ik niet de volledige uren heb kunnen werken. Op dit moment zit ik in een straf uit van een andere zaak. Plots kreeg ik gisteren een melding dat het restant van mijn oude taakstraf is omgezet in vervangende hechtenis. Hierdoor moet ik twintig dagen langer zitten. Kan dit zomaar en kan ik hier nog bezwaar tegen maken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een taakstraf moeten alle opgelegde uren worden gewerkt. Indien de taakstraf niet naar behoren of niet volledig is gedaan, kan de officier van justitie de uren van uw taakstraf die u nog moet volbrengen omzetten naar vervangende hechtenis. U kunt tegen deze omzetting binnen 2 weken bezwaar maken. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de kennisgeving van deze omzetting aan u is betekend. In dit geval raden we ten zeerste aan contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Indien het bezwaarschrift ontvankelijk wordt verklaard en er goede redenen zijn waarom de taakstraf niet (volledig) is gedaan, kan de rechter u de kans geven om uw taakstraf alsnog te volbrengen zonder vervangende hechtenis. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek

Taakstraf - Taakstraf omgezet naar vervangende hechtenis door persoonlijke omstandigheden

Ik heb een taakstraf opgelegd gekregen. Ik heb deze voor de helft voldaan. Door persoonlijke omstandigheden heb ik niet alle uren kunnen werken die ik had opgelegd gekregen. Nu heb ik een brief gekregen dat mijn opgelegde taakstraf wordt omgezet naar een vervangende hechtenis. Ik wil niet de gevangenis in, kan ik iets doen zodat ik in plaats van vervangende hechtenis alsnog mijn taakstraf kan afmaken?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u een taakstraf opgelegd heeft gekregen, bent u verplicht deze helemaal uit te voeren. Als u dit niet doet, mag de officier van justitie de uren van uw taakstraf die u nog moet volbrengen omzetten naar vervangende hechtenis. Daarbij wordt 2 uur werken gelijkgesteld aan 1 dag hechtenis. U kunt tegen deze omzetting binnen 2 weken bezwaar maken. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een advocaat. Als uw bezwaarschrift goede gronden bevat, is het mogelijk dat de rechter u de kans geeft uw taakstraf alsnog te volbrengen zonder dat u vervangende hechtenis hoeft te ondergaan. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.