Gratis gesprek advocaat over bedreiging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van bedreiging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is bedreiging? 

Volgens de wet (artikel 285) is bedreiging het bedreigen van een ander met fysiek geweld of de dood. Er staan hoge straffen op. Een bedreiging kan mondeling, maar ook schriftelijk. In het laatste geval kunt u denken aan het sturen van een bedreigende sms, maar ook het achterlaten van doodsbedreigingen op sociale media valt hieronder.

Er kan sprake zijn van bedreiging door volwassenen, maar ook minderjarigen kunnen zich hieraan schuldig maken. Het Openbaar Ministerie bepaalt in overleg met de politie of een uiting als bedreiging in de zin van art 285 wordt opgevat en daar een zaak van wordt gemaakt. Afhankelijk van de ernst wordt er in dat geval een strafbeschikking opgesteld of wordt de zaak bij de (politie)rechter aangebracht.


Straf voor bedreiging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

De straf voor bedreiging hangt hoofdzakelijk af van de vraag waarmee u heeft gedreigd, wie de persoon is die u heeft bedreigd en of u eerder bent veroordeeld (recidive). De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven hebben wij als voorbeeld uitgewerkt. Over het algemeen geldt dat voor bedreiging (de eerste keer) een geldboete of taakstraf wordt opgelegd. Wanneer de bedreiging plaatsvindt met een vuurwapen of een voertuig (inrijden op een persoon), gelden forse gevangenisstraffen als uitgangspunt. De wetgever heeft in artikel 285 de volgende strafbaarstellingen opgenomen.

Verbale bedreiging
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Schriftelijke bedreiging
Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Bedreiging met terroristisch oogmerk
Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van maximaal € 81.000.

Let op: bij een veroordeling voor bedreiging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlenen (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.


Vervolging bij bedreiging kan worden voorkomen   

Wanneer u verdacht wordt van bedreiging, is het verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze vertelt u meer over de rechten en plichten die u heeft bij het vervolg, evenals dat deze u meer kan vertellen over de consequenties van een mogelijke vervolging. Om een voorbeeld te noemen: na een veroordeling krijgt u mogelijk geen VOG meer.

Het staat op voorhand niet vast, dat u veroordeeld wordt. Een rechter zal toetsen of voldoende bewezen kan worden, dat u zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Specifiek geldt daarbij, dat bij een ander redelijkerwijs de vrees heeft kunnen ontstaan dat u de bedreiging zou waarmaken. In de praktijk blijkt dat aan die laatste eis vaak relatief snel wordt voldaan.

Door voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen, verstevigt u uw positie bij een juridisch vervolg. De raadsman of raadsvrouw helpt u te toetsen of het verkregen bewijs rechtsgeldig en voldoende is om u te vervolgen voor bedreiging. Zelfs wanneer voldoende bewijs verzameld is door de politie, kan hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. In dit geval helpt de advocaat u uw staf zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld te pleiten voor een voorwaardelijke geldboete, werkstraf of gevangenisstraf. Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van bedreiging tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van bedreiging wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Kies voor overheidsvergoeding bij hulp advocaat rond bedreiging 

Wanneer u bij een zaak rond een bedreiging kiest voor pro deo rechtshulp, zal de overheid een groot deel van de advocaatkosten die u maakt vergoeden. Let op, kosteloos is deze vorm van rechtshulp niet; u betaalt vrijwel zeker een deel van de kosten zelf. Dit deel is echter beperkt; het houdt rechtshulp voor iedere burger toegankelijk. Om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp mag uw bruto jaarinkomen niet boven de 29.600 euro uitkomen. 


Geschikte (pro deo) advocaat in de arm nemen als u verdacht wordt van bedreiging

Als u verdacht wordt van bedreiging en wanneer u voor de hulp van een (pro deo) advocaat kiest, wilt u er zeker van zijn dat deze vaker vergelijkbare zaken behandeld heeft. Het vergroot de kans op vrijspraak, of een minimale straf op het moment dat u toch veroordeeld wordt. Gebruik de zoekmachine op deze pagina om een geschikte raadsman of raadsvrouw te vinden. Let hierbij niet alleen op het werkgebied van een (pro deo) advocaat, maar kijk ook naar het expertisegebied hiervan (bij bedreiging is dat het expertisegebied Politie en Justitie). Het expertisegebied van een (pro deo) advocaat zegt iets over het type zaak waarin deze professional veel ervaring heeft. Op het profiel van een (pro deo) advocaat leest u er meer over. Tevens kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen en samen te kijken welke vervolgstap voor u interessant is. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over bedreiging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van bedreiging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Is de mogelijke straf bij een schriftelijke bedreiging net zo hoog als bij een verbale bedreiging?

Iemand grapte laatst dat je beter een verbale bedreiging kunt uiten dan een schriftelijke, omdat de maximale straf lager ligt. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval van een ernstige verbale bedreiging kunt u volgens artikel 285 maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen, of een geldboete van maximaal €20.250,. Bij een schriftelijke bedreiging ligt de maximale straf op vier jaar gevangenisstraf of ook een geldboete van ten hoogste €20.250. Het klopt dus.

Welke straf krijg ik als ik met een aanslag dreig?

Het is niet mijn plan, maar ik ben er wel benieuwd naar: wat voor straf krijgt iemand die op het internet dreigt een aanslag te zullen plegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op voorhand valt niet te zeggen wat de straf is, die iemand krijgt die op het internet aangeeft een aanslag te zullen plegen. Er zijn hierbij verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de straf die door een rechter wordt opgelegd. In beginsel geldt dat men voor het dreigen met een terroristisch misdrijf een gevangenisstraf opgelegd kan krijgen van maximaal zes jaar. In plaats van een gevangenisstraf kan ook worden gekozen voor een geldboete, waarvan het maximum op €81.000 ligt.

Wordt een bericht op Whatsapp gezien als bedreiging?

Ik heb via Whatsapp naar iemand gestuurd dat ik diens woning in brand zou steken komend weekend. Deze doet nu aangifte. Loop ik het risico veroordeeld te worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Of er sprake is van bedreiging in uw situatie, hangt van verschillende factoren af. Het maakt hierbij niet uit op welke manier u een bedreiging uit; via Whatsapp, mondeling of bijvoorbeeld via een brief. Het is bij een juridisch vervolg van de zaak aan de rechter om te beoordelen of het slachtoffer redelijkerwijs de vrees zou kunnen hebben gehad, dat u daadwerkelijk de woning in de brand zou steken. In zo’n situatie, bij een zitting voor de rechter of bijvoorbeeld een verhoor door de politie, doet u er verstandig aan een (pro deo) advocaat in de arm te nemen.

Kan een e-mail worden aangemerkt als een bedreiging?

Per e-mail heb ik een ander persoon laten weten dat ik hem in elkaar zou slaan als hij mij tegen zou komen. Kan dit worden aangemerkt als een vorm van bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bedreigingen kunnen op verschillende manieren worden geuit, bijvoorbeeld mondeling en schriftelijk. In de situatie die u omschrijft is er sprake van een schriftelijke bedreiging, dit kan strafbaar zijn. U doet er verstandig aan om een (pro deo) advocaat om advies te vragen. In het bijzonder wanneer de tegenpartij melding van het incident maakt bij de politie. Dat uw e-mailbericht als bedreiging wordt aangemerkt hoeft overigens nog niet te betekenen dat u ook vervolgd zal worden. Zo moet door de rechter worden vastgesteld dat het aannemelijk was dat u hetgeen ook daadwerkelijk in de praktijk zou brengen.

Wordt “ik ga je slaan” gezien als een bedreiging?

Onlangs was ik erg boos op iemand in mijn omgeving. Via Whatsapp heb ik gezegd dat ik deze persoon zou slaan. Wordt dit juridisch gezien als een bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op de vraag die u stelt valt geen eenduidig antwoord te geven. In beginsel is het aan een rechter, bij vervolging, om vast te stellen of uw opmerking kan worden gezien als een strafbaar feit. Vaak geldt dat dit bij een eenvoudige bedreiging, waarvan sprake kan zijn in uw voorbeeld, niet het geval is. Het gaat om een bedreiging zonder zwaar lichamelijk letsel. Kiest u voor een bewoording als “ik sla je zo hard dat je in het ziekenhuis komt te liggen”, dan ligt dit anders. In dit geval is er mogelijk wel sprake van bedreiging, daar u dreigt met zwaar lichamelijk letsel. Moet u zich verantwoorden voor de rechter? Laat u in dat geval bijstaan door een (pro deo) advocaat.

Dreigende woorden geuit op basis van mijn emotie, is dit strafbaar?

In een opwelling heb ik een paar dreigende woorden geuit richting een ander persoon. Dit deed ik als gevolg van mijn emoties. Loop ik nu het risico om vervolgd te worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het uiten van dreigende taal hoeft niet per definitie strafbaar te zijn. Er zijn verschillende factoren om hierbij rekening mee te houden. Emotie is een van deze factoren. Een rechter zal naar de context kijken waarin u deze dreigende woorden geuit heeft. Voldoende moet worden vastgesteld dat het slachtoffer zich binnen de geschetste context bedreigd zou kunnen hebben gevoeld na uw uiting van dreigende woorden. Moet u zich voor de rechter verantwoorden voor uw daad? Laat u in dat geval altijd bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uzelf te beschermen en aan te geven dat uw woorden in de context van het voorval niet voldoende dreigend waren voor vervolging voor bedreiging.

Kan ik een bericht op Facebook zien als een bedreiging?

Iemand heeft mij op Facebook een dreigend bericht gestuurd, waarin deze aangeeft mij aan te zullen vallen. Kan ik zo’n bericht juridisch gezien aanmerken als een bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat iemand aangeeft u te willen aanvallen hoeft niet per definitie te betekenen, dat de rechter zo’n bericht zal aanmerken als bedreiging. Er moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. Leg de casus voor aan een (pro deo) advocaat, om gezamenlijk te beoordelen welke stappen u in uw situatie kunt zetten. Kent u de persoon die het bericht gestuurd heeft? Kunt u een inschatting maken van de kans dat deze persoon hetgeen in het bericht stond daadwerkelijk in praktijk zal brengen? Gezamenlijk bepaalt u de volgende stap in deze situatie.

Strafverzwaring bij bedreiging om seksuele oriëntatie?

Iemand vertelde mij dat je een hogere straf krijgt, wanneer er sprake is van een bedreiging om de seksuele oriëntatie van een slachtoffer. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u of iemand anders een slachtoffer bedreigt vanwege diens seksuele oriëntatie of bijvoorbeeld afkomst, is er sprake van een hate crime. De straffen op een hate crime zijn over het algemeen zwaarder dan die bij een bedreiging los van iemands afkomst, seksuele oriëntatie of bijvoorbeeld geloof. Logischerwijs moet voldoende kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van een hate crime.

Kan ik ontslagen worden na bedreigen van een collega?

Ik ben zo dom geweest om mijn collega in een opwelling te bedreigen. Nu ben ik op non-actief gesteld. Kan dit leiden tot mijn ontslag?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een bedreiging uit naar uw collega’s of bijvoorbeeld leidinggevende, kan dit voor uw werkgever een reden zijn om u te ontslaan. Men spreekt dan van een zogenaamd strafontslag of een disciplinair ontslag. Niet alleen een bedreiging leidt daartoe; hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het daadwerkelijk aanvallen van een collega. Neem een (pro deo) advocaat in de arm. Deze kan u meer vertellen over uw rechten in zo’n geval en de opties die u heeft om in beroep te gaan tegen zo’n besluit.

Hoe om te gaan met een bedreiging?

Deze week ontving ik een bericht van iemand in mijn omgeving, die aangaf mij in elkaar te zullen slaan als we elkaar ergens tegenkomen. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een bedreiging, zoals in de casus die u aanhaalt het geval is, kan een grote impact hebben op uw dagelijks leven. Het is niet fijn voortdurend het idee te hebben om u heen te moeten kijken om anderen te ontlopen. U kunt hiervan melding maken bij de politie. Het is aan de politie om een inschatting te maken van de kans dat een bedreiging ook daadwerkelijk resulteert in geweld tegen uw persoon.

Strafverzwarende omstandigheden

Ik wordt verdacht van een bedreiging tegen een politieagent. Krijg ik nu een zwaardere straf?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De straf kan worden verhoogd met 33% tot 100% als de bedreiging is begaan tegen een politieagent. Daarnaast worden in de richtlijnen nog een aantal andere personen genoemd die voor een strafverzwarende omstandigheid kunnen zorgen. Onder deze categorie personen vallen buitengewone opsporingsambtenaren, professionele hulpverleners of functionarissen in het openbaar vervoer. 

Ik heb iemand bedreigd, kan ik nu vervolgd worden?

Onlangs ben ik zeer boos geworden op een vage kennis. Ik heb aangegeven dat ik zijn huis wist te vinden. Nu doet hij aangifte van bedreiging. Welk risico loop ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer iemand aangifte doet, hoeft dat niet direct te betekenen dat u voor de rechter moet verschijnen. Dit geldt alleen voor een zeer ernstige vorm van bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan een bedreiging met zwaar lichamelijk letsel. Krijgt u toch een oproep om voor een politierechter te verschijnen? In dat geval kan een advocaat raadplegen een slimme keuze zijn. Een advocaat kan u helpen bij uw verdediging om de kans op een straf te minimaliseren. In de basis zal een bedreiging als “ik weet je huis te vinden” niet snel leiden tot een zware straf.

Is het zeggen van ‘ik weet jou en je familie te vinden’ een bedreiging?

Ik heb tegen iemand gezegd ‘ik weet jou en je familie te vinden’ en deze persoon heeft daar aangifte van gedaan. Kan ik door de politierechter worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De context waarin de uitlatingen gedaan zijn is voor de rechtspraak van belang voor de bepaling of een persoon zich ook daadwerkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. De woorden ‘ik weet jou en je familie te vinden’ zullen niet gauw als een bedreiging worden aangemerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan kan een advocaat het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter.