Bedreiging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over bedreiging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van bedreiging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is bedreiging? 

Volgens de wet (artikel 285) is bedreiging het bedreigen van een ander met fysiek geweld of de dood. Er staan hoge straffen op bedreiging. Een bedreiging kan mondeling, maar ook schriftelijk. In het laatste geval kunt u denken aan het sturen van een bedreigende sms, maar ook het achterlaten van doodsbedreigingen op sociale media valt hieronder.

Er kan sprake zijn van bedreiging door volwassenen, maar ook minderjarigen kunnen zich schuldig maken aan bedreiging. Het Openbaar Ministerie bepaalt in overleg met de politie of een uiting als bedreiging in de zin van art 285 wordt opgevat en daar een zaak van wordt gemaakt. Afhankelijk van de ernst van de bedreiging wordt er in dat geval een strafbeschikking opgesteld of wordt de zaak bij de (politie)rechter aangebracht.


Straf bedreiging 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

De straf voor bedreiging hangt hoofdzakelijk af van de vraag waarmee u heeft gedreigd, wie de persoon is die u heeft bedreigd en of u eerder bent veroordeeld voor bedreiging (recidive). De rechter bepaalt de straf. De maximale straffen die de rechter u kan geven voor bedreiging hebben wij als voorbeeld uitgewerkt. Over het algemeen geldt dat voor bedreiging (de eerste keer) een geldboete of taakstraf wordt opgelegd. Wanneer de bedreiging plaatsvindt met een vuurwapen of een voertuig (inrijden op een persoon), gelden forse gevangenisstraffen als uitgangspunt. De wetgever heeft in artikel 285 de volgende strafbaarstellingen opgenomen.

Verbale bedreiging
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Schriftelijke bedreiging
Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van maximaal €20.250,-.

Bedreiging met terroristisch oogmerk
Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van maximaal € 81.000.

Let op: bij een veroordeling voor bedreiging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlenen (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.


Vervolging bij bedreiging kan worden voorkomen   

Wanneer u verdacht wordt van bedreiging, is het verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze vertelt u meer over de rechten en plichten die u heeft bij het vervolg, evenals dat deze u meer kan vertellen over de consequenties van een mogelijke vervolging. Om een voorbeeld te noemen: na een veroordeling krijgt u mogelijk geen VOG meer.

Het staat op voorhand niet vast, dat u veroordeeld wordt voor bedreiging. Een rechter zal toetsen of voldoende bewezen kan worden, dat u zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Specifiek voor een bedreiging geldt daarbij, dat bij een ander redelijkerwijs de vrees heeft kunnen ontstaan dat u de bedreiging zou waarmaken. In de praktijk blijkt dat aan die laatste eis vaak relatief snel wordt voldaan.

Door voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen, verstevigt u uw positie bij een juridisch vervolg. De raadsman of raadsvrouw helpt u te toetsen of het verkregen bewijs rechtsgeldig en voldoende is om u te vervolgen voor bedreiging. Zelfs wanneer voldoende bewijs verzameld is door de politie, kan hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. In dit geval helpt de advocaat u uw staf zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld te pleiten voor een voorwaardelijke geldboete, werkstraf of gevangenisstraf. Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio. 


Een (pro deo) advocaat kan bij bedreiging:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van bedreiging tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van bedreiging wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Kies voor overheidsvergoeding bij hulp advocaat rond bedreiging 

Wanneer u bij een zaak rond een bedreiging kiest voor pro deo rechtshulp, zal de overheid een groot deel van de advocaatkosten die u maakt vergoeden. Let op, kosteloos is deze vorm van rechtshulp niet; u betaalt vrijwel zeker een deel van de kosten zelf. Dit deel is echter beperkt; het houdt rechtshulp voor iedere burger toegankelijk. Om in aanmerking te komen voor pro deo rechtshulp mag uw bruto jaarinkomen niet boven de 29.600 euro uitkomen. 


Geschikte (pro deo) advocaat in de arm nemen als u verdacht wordt van bedreiging

Als u verdacht wordt van bedreiging en wanneer u voor de hulp van een (pro deo) advocaat kiest, wilt u er zeker van zijn dat deze vaker vergelijkbare bedreiging zaken behandeld heeft. Het vergroot de kans op vrijspraak, of een minimale straf op het moment dat u toch veroordeeld wordt. Gebruik de zoekmachine op deze pagina om een geschikte raadsman of raadsvrouw te vinden. Let hierbij niet alleen op het werkgebied van een (pro deo) advocaat, maar kijk ook naar het expertisegebied hiervan (bij bedreiging is dat het expertisegebied Politie en Justitie). Het expertisegebied van een (pro deo) advocaat zegt iets over het type zaak waarin deze professional veel ervaring heeft. Op het profiel van een (pro deo) advocaat leest u er meer over. Tevens kunt u hier direct een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen en samen te kijken welke vervolgstap voor u interessant is. 


Wat houdt een gratis gesprek over bedreiging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over bedreiging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van bedreiging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Bedreiging - Hoe kan vervolging voorkomen worden?

Ik heb iemand bedreigd en ben bang dat ik nu vervolgd wordt. Hoe kan ik dit voorkomen? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u verdacht wordt van bedreiging, is het verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze vertelt u meer over de rechten en plichten die u heeft bij het vervolg, evenals dat deze u meer kan vertellen over de consequenties van een mogelijke vervolging. Om een voorbeeld te noemen: na een veroordeling krijgt u mogelijk geen VOG meer. Het staat op voorhand niet vast, dat u veroordeeld wordt voor bedreiging. Een rechter zal toetsen of voldoende bewezen kan worden, dat u zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Specifiek voor een bedreiging geldt daarbij, dat bij een ander redelijkerwijs de vrees heeft kunnen ontstaan dat u de bedreiging zou waarmaken. In de praktijk blijkt dat aan die laatste eis vaak relatief snel wordt voldaan. Door voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen, verstevigt u uw positie bij een juridisch vervolg. De raadsman of raadsvrouw helpt u te toetsen of het verkregen bewijs rechtsgeldig en voldoende is om u te vervolgen voor bedreiging. Zelfs wanneer voldoende bewijs verzameld is door de politie, kan hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. In dit geval helpt de advocaat u uw staf zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld te pleiten voor een voorwaardelijke geldboete, werkstraf of gevangenisstraf. Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan met een (pro deo) advocaat in uw regio.  

Bedreiging - Ik heb gezegd iemands huis in de brand te steken, wat nu?

In mijn woede heb ik iemand gezegd diens woning in brand te zullen steken. Nu heeft deze persoon aangifte tegen mij gedaan. Wat hangt mij nu boven het hoofd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer er sprake is van bedreiging, staat niet op voorhand vast dat u hiervoor veroordeeld zal worden. Zo kijkt een rechter naar de ernst van de bedreiging en probeert deze te toetsen of een slachtoffer de vrees kan hebben gehad, dat u uw bedreiging ook daadwerkelijk kracht zou hebben bijgezet. Het is verstandig de hulp van een (pro deo) advocaat in te schakelen, welke u bij een dergelijke rechtszaak bij kan staan. Deze helpt de rechter ervan te overtuigen, dat uw bedreiging niet kon leiden tot een redelijke vrees. Mocht u toch vervolgd worden, dan helpt de (pro deo) advocaat u uw straf zo laag mogelijk te houden.

Bedreiging - Word ik na het plaatsen van een dreigende tweet direct vervolgd?

Onlangs heb ik negatief laten gaan op Twitter, door een dreigende tweet de wereld in te sturen. Hierin gaf ik aan het huis van een voormalig vriend te zullen beschadigen. Word ik hier direct voor vervolgd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het hangt van verschillende factoren af, of u het risico loopt vervolgd te worden naar aanleiding van het bericht wat u verstuurd heeft. De rechter zal bij een eventuele rechtszaak proberen vast te stellen, of op basis van het bericht mocht worden aangenomen dat u ook daadwerkelijk daad bij het woord zou voegen. Vervolgens is het afhankelijk van de aard van bedreiging welke straf u mogelijk krijgt. Het is verstandig om u te laten adviseren door een (pro deo) advocaat, wanneer een vervolging dreigt bij het uiten van een bedreiging.

Bedreiging - Is de mogelijke straf bij een schriftelijke bedreiging net zo hoog als bij een verbale bedreiging?

Iemand grapte laatst dat je beter een verbale bedreiging kunt uiten dan een schriftelijke, omdat de maximale straf bij een verbale bedreiging lager ligt. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In het geval van een ernstige verbale bedreiging kunt u volgens artikel 285 maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen, of een geldboete van maximaal €20.250,. Bij een schriftelijke bedreiging ligt de maximale straf op vier jaar gevangenisstraf of, in lijn met de boete bij een verbale bedreiging een geldboete van ten hoogste €20.250. De aanname dat men bij een verbale bedreiging een lagere maximale straf kan krijgen bij een schriftelijke bedreiging is dus correct. Neem een (pro deo) advocaat in de arm, wanneer u verdacht wordt van een bedreiging. Deze helpt u een hoge straf zo goed mogelijk te ontlopen.

Bedreiging - Welke straf krijg ik als ik met een aanslag dreig?

Het is niet mijn plan, maar ik ben er wel benieuwd naar: wat voor straf krijgt iemand die op het internet dreigt een aanslag te zullen plegen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op voorhand valt niet te zeggen wat de straf is, die iemand krijgt die op het internet aangeeft een aanslag te zullen plegen. Er zijn hierbij verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de straf die door een rechter wordt opgelegd. In beginsel geldt dat men voor het dreigen met een terroristisch misdrijf een gevangenisstraf opgelegd kan krijgen van maximaal zes jaar. In plaats van een gevangenisstraf kan ook worden gekozen voor een geldboete, waarvan het maximum op 81.000 euro ligt. Iemand die verdacht wordt van het plegen van dit misdrijf doet er goed aan een (pro deo) advocaat in te schakelen, om hem of haar bij te laten staan bij de juridische procedure die volgt. 

Bedreiging - Welke straf staat er op het sturen van een brief met een bedreiging?

Ik heb het zo gehad met mijn ex-partner, dat ik deze een brief heb gestuurd waarin ik aangaf haar woning in brand te zullen steken. Welke straf kan ik nu krijgen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op een schriftelijke bedreiging staat een hogere maximale straf dan op een verbale bedreiging: een maximale gevangenisstraf van respectievelijk vier en twee jaar. Alternatief is in beide gevallen een geldboete met een maximum van 20.250 euro. Dat u een bedreigende brief naar uw ex-partner gestuurd heeft, betekent niet per definitie dat u deze straf opgelegd zal krijgen. Bij een eerste keer zal vaak een geldboete of taakstraf worden opgelegd, afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit. Daarbij moet duidelijk zijn dat de kans reëel is, dat u deze bedreiging in praktijk zou hebben gebracht. Laat u bijstaan door een (pro deo) advocaat, welke u verdedigt als u zich moet verantwoorden voor de rechter.

Bedreiging - Straf bij een enkelvoudige bedreiging

Ik ben al eens een keer veroordeeld voor bedreiging en wordt nu verdacht voor een enkelvoudige bedreiging. Mijn vraag is welke straf er boven mijn hoofd hangt voor een bedreiging.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht is bedreiging strafbaar gesteld. In dit artikel staat dat bedreiging kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaren of een geldboete uit de vierde categorie (€ 20.500,-). In lid 2 en 3 van dit artikel zijn strafverzwarende omstandigheden opgenomen voor bedreiging. Wanneer de bedreiging schriftelijk geschiedt en onder bepaalde voorwaarde, dan kan de bedreiging worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van de vierde categorie. Wanneer de bedreiging ziet op het plegen van een terroristisch misdrijf, dan wordt de bedreiging bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 82.000,-). In de LOVS richtlijnen is neergelegd dat voor een enkelvoudige bedreiging een geldboete van € 250,- zal worden gegeven. Verschillende omstandigheden kunnen deze straf doen verhogen, zoals het tonen van een wapen, wanneer de bedreiging is gericht tegen een politieagent enz. Wordt u verdacht van bedreiging of heeft u vragen over bedreiging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de (pro deo) advocaten van Eersterechtshulp.nl voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Bedreiging - Strafverzwarende omstandigheden

Ik wordt verdacht van een bedreiging tegen een politieagent. Vormt deze vorm van bedreiging een strafverzwarende omstandigheid.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de LOVS-richtlijnen is uiteengezet welke straffen doorgaans bij een bedreiging worden opgelegd. In deze richtlijnen is te lezen dat een straf voor bedreiging kan worden verhoogd met 33% tot 100% als de bedreiging is begaan tegen een politieagent. Bedreiging tegen een politieagent is dus een strafverzwarende omstandigheid. Daarnaast worden in de richtlijnen nog een aantal andere personen genoemd die voor een strafverzwarende omstandigheid kunnen zorgen wanneer tegen hen een bedreiging worden begaan. Onder deze categorie personen vallen buitengewone opsporingsambtenaren, professionele hulpverleners of functionarissen in het openbaar vervoer. Wordt u verdacht van bedreiging of heeft u vragen over bedreiging die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de (pro deo) advocaten van Eersterechtshulp.nl voor gratis en een vrijblijvend adviesgesprek.

Bedreiging - Ik heb iemand bedreigd, kan ik nu vervolgd worden?

Onlangs ben ik zeer boos geworden op een vage kennis. Ik heb aangegeven dat ik zijn huis wist te vinden. Nu doet hij aangifte van bedreiging. Welk risico loop ik?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer iemand aangifte van bedreiging doet, hoeft dat niet direct te betekenen dat u voor de rechter moet verschijnen. Dit geldt alleen voor een zeer ernstige vorm van bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan een bedreiging met zwaar lichamelijk letsel. Krijgt u toch een oproep om voor een politierechter te verschijnen? In dat geval kan een advocaat raadplegen een slimme keuze zijn. Een advocaat kan u helpen bij uw verdediging om de kans op een straf te minimaliseren. In de basis zal een bedreiging als “ik weet je huis te vinden” niet snel leiden tot een zware straf.

Bedreiging - Kan ik worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Ik heb tegen iemand gezegd dat ‘ik weet waar hij woont’ en deze persoon heeft daar aangifte van gedaan. Kan ik worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling, moet worden bewezen dat art. 285 Sr: “de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, respectievelijk dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen.” Uit de rechtspraak volgt dat de context waarin de uitlatingen zijn gedaan van belang is voor de vraag of een persoon zich ook daadwerkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. De woorden ‘Ik weet jou en je familie te vinden’ zullen niet gauw als een bedreiging worden aangemerkt. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Bedreiging - Is het zeggen van ‘ik weet jou en je familie te vinden’ een bedreiging?

Ik heb tegen iemand gezegd ‘ik weet jou en je familie te vinden’ en deze persoon heeft daar aangifte van gedaan. Kan ik door de politierechter worden veroordeeld worden voor bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt slechts veroordeeld worden voor bedreiging als u gedreigd heeft met een bepaald gevolg: zware mishandeling, de dood, brandstichting etc. Voor een veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling moet worden bewezen dat art. 285 Sr: “de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, respectievelijk dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen.” De context waarin de uitlatingen gedaan zijn is voor de rechtspraak van belang voor de bepaling of een persoon zich ook daadwerkelijk bedreigd kan hebben gevoeld. De woorden ‘ik weet jou en je familie te vinden’ zullen niet gauw als een bedreiging worden aangemerkt. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt verdacht van bedreiging. Op de website van Eersterechtshulp.nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Bedreiging - In ruzie gezegd "als het niet verboden was, zou ik je keel doorsnijden"

Ik heb laatst ruzie gemaakt met de barman van een café waar ik vaak kom. Ik heb wat scheldwoorden geroepen en ik heb geloof ik iets gezegd van “als het niet verboden was, zou ik je keel doorsnijden”. Er waren veel mensen in het café die avond die hebben gehoord wat ik heb gezegd. De volgende dag zag ik de barman weer en toen zei hij dat ik niet meer welkom was in het café en dat hij er nog over zou nadenken of hij aangifte tegen mij zou doen wegens bedreiging. Ik maak me nu zorgen dat hij dit misschien echt doet. Ik bedoelde het helemaal niet serieus, daarom zei ik het juist op die manier. Moet ik misschien voor de rechter verschijnen vanwege bedreiging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij de vraag of er sprake is van strafbare bedreiging, wordt altijd gekeken of iemand werkelijk reden kon hebben om zich bedreigd te voelen. De context waarbinnen u de opmerking heeft gemaakt, is van belang bij de beantwoording van de vraag of er sprake was van bedreiging. In het geval er aangifte tegen u gedaan zou worden, is het raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in strafrecht. De advocaat kan het dossier voor u bestuderen en beoordelen of er in deze situatie sprake kan zijn geweest van bedreiging. Mocht u daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen, dan kan de advocaat u bijstaan. Indien u, ondanks het bovenstaande, nog vragen heeft over strafbare bedreiging, kunt u gratis contact opnemen met de gespecialiseerde advocaten van Eersterechtshulp.nl.