Gratis gesprek advocaat over ontvoering

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van ontvoering en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is ontvoering?

Ontvoering is strafbaar gesteld in artikel 282 en 282a van het Wetboek van Strafrecht. In het artikel is strafbaar gesteld iemand tegen zijn wil opzettelijk en in strijd met de wet van zijn vrijheid te beroven. Eenvoudig gezegd, ontvoering is het vasthouden of opsluiten van iemand tegen zijn wil. Een van de meest bekende voorbeelden van ontvoering is de ontvoering van Heineken. Vaak wordt er bij een ontvoering om losgeld gevraagd, maar soms worden mensen ook ontvoerd en tegen hun wil vastgehouden om ze angst aan te jagen of ergens toe te dwingen. Ook ouders kunnen zich schuldig maken aan ontvoering. U kunt daarbij denken aan de ouder die geen gezag (meer) heeft over het minderjarige kind, maar deze meeneemt van school en/of zelfs vertrekt naar het buitenland. Omdat ontvoering een ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een ander, kunnen er hoge straffen worden opgelegd voor ontvoering. 


Straf voor ontvoering

Ontvoering is een ernstig delict. De maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd voor ontvoering is acht tot vijftien jaar. Het is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval welke straf voor ontvoering wordt opgelegd. De intentie van de dader tijdens de ontvoering is daarbij van groot belang. Het maakt uit of de dader een ander alleen tijdelijk heeft vastgehouden tegen zijn wil, of dat de dader de ander daarbij ook heeft gedwongen tot het betalen bijvoorbeeld van geld of het ondertekenen van een overeenkomst. Ook de mate en hoeveelheid geweld die zijn uitgeoefend zijn van belang voor de straf die bij ontvoering wordt opgelegd. 


Voorkom een hoge straf bij ontvoering 

Wordt u op dit moment beschuldigd van een ontvoering? In dat geval loopt u het risico een hoge straf opgelegd te krijgen. Het blijkt uit de strafoplegging bij eerdere ontvoeringszaken. Het feit dat u verdacht wordt van ontvoering betekent echter niet per definitie, dat de rechter u tijdens een rechtszitting schuldig zal bevinden. Er moet voldoende overtuigend bewijs zijn, om over te gaan tot vervolging. Dat u wordt uitgenodigd om uzelf te verantwoorden voor de rechter betekent zodoende niet, dat u direct vervolgd wordt. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, is het verstandig voor de hulp van een (pro deo) advocaat te kiezen. Deze vertelt u meer over uw rechten en plichten.

Bij een zaak rond een ontvoering is het aan de rechter te bepalen of een (tijdelijke) vrijheidsberoving kan worden beoordeeld als een ontvoering. Dit is niet altijd zo; omstandigheden kunnen maken dat een vrijheidsberoving niet als ontvoering wordt aangemerkt. Belangrijk hierbij is dat u op heldere wijze beschrijft, wat uw rol en intentie is geweest bij deze vrijheidsberoving. U heeft het recht uw kant van het verhaal te vertellen, om een rechter zo te overtuigen van uw onschuld. Een (pro deo) advocaat helpt u hierbij. Niet alleen tijdens de rechtszitting, maar ook daarvoor al bij een verhoor door de politie.

Om snel en gemakkelijk een geschikte (pro deo) advocaat te vinden, kunt u de zoekmachine op deze website gebruiken. Op het profiel van de gevonden raadsman of raadsvrouw vraagt u een gratis kennismakingsgesprek aan. 


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van ontvoering  is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van ontvoering wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Advocaatkosten vergoed krijgen bij zaak rondom een ontvoering 

Heeft u al eens gehoord van pro deo rechtshulp? Bij deze vorm van gesubsidieerde juridische ondersteuning wordt het merendeel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat bij een zaak rond een ontvoering vergoed door de overheid. Kosteloos is de juridische ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw niet; u betaalt u een kleine eigen bijdrage in de meeste gevallen. Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp bij een zaak rond een ontvoering is van verschillende factoren afhankelijk. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over ontvoering gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van ontvoering. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Per ongeluk mijn moeder in onze stacaravan opgesloten op het kamp

Ik heb vorige week per ongeluk mijn moeder in onze stacaravan opgesloten op het kamp. Ik dacht dat ik alleen was, maar zij was kennelijk in de badkamer. Omdat ik de caravan van buiten op slot heb gedraaid en de enige sleutel had meegenomen, kon mijn moeder en niet meer uit. Ze heeft vervolgens 112 gebeld waarna de brandweer de deur eruit heeft gezaagd. Nu zei een vriend van mij dat ik nu kan worden vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, een vorm van ontvoering. Klopt dat?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Eenvoudig gezegd is ontvoering het vasthouden of opsluiten van iemand tegen zijn wil. Maar dat is niet voldoende. Iemand is pas schuldig aan ontvoering, indien diegene ook de intentie en de bedoeling heeft gehad iemand daadwerkelijk van zijn vrijheid te beroven. Opzet heet dat in het strafrecht. In jouw situatie wist je niet dat je moeder nog in de caravan aanwezig was. Je hebt haar dus niet met opzet opgesloten. Nu er geen sprake was van enige opzet, kun je niet veroordeeld worden voor ontvoering. 

Eigen kinderen zonder toestemming van ex meegenomen op vakantie?

Mijn ex vrouw en ik zijn met veel problemen uit elkaar. Zij doet er alles aan om mij het leven zuur te maken. In het bijzonder met betrekking tot mijn rechten en omgang met de kinderen doet ze erg moeilijk. Nu wil ik de kinderen dit voorjaar graag verrassen en meenemen naar de camping in Italië waar wij vroeger als gezin ieder jaar naar toe gingen. Mijn ex heeft gedreigd dat als ik de kinderen meeneem naar Italië, ze aangifte doet van ontvoering. Mijn vraag is, kan dat zomaar? Kan ik worden vervolgd voor ontvoering als ik mijn eigen kinderen meeneem op vakantie?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een gezaghebbende ouder heeft toestemming nodig van de andere ouder om met een kind jonger dan zestien jaar naar het buitenland te reizen. Daartoe moet een formulier worden ingevuld en ondertekend. Indien de ouder de kinderen toch meeneemt naar het buitenland zonder dat de andere ouder daar toestemming voor heeft gegeven, dan is sprake van ontvoering. Of beter gezegd, internationale kinderontvoering. Hiervan kan uw ex vrouw inderdaad aangifte doen, met alle gevolgen van dien. Wij adviseren u dan ook te proberen uw vrouw ertoe te bewegen dat zij toestemming geeft voor de vakantie, dit om te voorkomen dat u kunt worden vervolgd voor ontvoering. 

Kind opgesloten op z’n kamer, is dit ontvoering?

Mijn kind heeft per ongeluk een middag op z’n kamer opgesloten gezeten; ik heb de deur op slot gedraaid, zonder te weten dat hij er nog zat. Is dit een vorm van ontvoering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Bij een ontvoering moet er sprake zijn van een opzettelijke vrijheidsberoving, vaak van tijdelijke aard. Dit betekent niet dat men iemand bij een ontvoering mee moet nemen naar een andere locatie, waar vaak wel direct aan wordt gedacht bij een ontvoering. In de door u beschreven situatie is zeer waarschijnlijk geen sprake van een ontvoering; de vrijheidsberoving is niet met opzet uitgevoerd. Mocht u om welke reden ook toch worden aangeklaagd voor een ontvoering, dan is het sterk aan te bevelen om een (pro deo) advocaat in te schakelen. Deze kan u juridisch bijstaan in zo’n situatie.

Meegenomen naar een onbekende plek, is dit een ontvoering?

Ik ben in een bizarre situatie beland, waarin een onbekende mij in de auto heeft meegenomen naar een onbekende plek. Hier is verder niets gebeurd. Is dit alsnog een ontvoering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De situatie die u beschrijft heeft veel weg van een ontvoering. Men spreekt van ontvoering wanneer er sprake is van een opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving. Tegen uw zin in bent u meegenomen naar een andere locatie, waarbij u tussentijds geen mogelijkheid heeft gehad om u aan deze vrijheidsberoving te onttrekken. Dit is strafbaar; u moet er melding van maken bij de politie. Laat u hierbij bijstaan door een (pro deo) advocaat, die u meer kan vertellen over het proces dat volgt. Een ontvoering is een ernstig delict.

Wat voor vormen van ontvoering bestaan er?

Voor mij is niet helemaal duidelijk wanneer men juridisch gezien spreekt van een ontvoering. Zijn er verschillende vormen die onder deze categorie vallen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ontvoering wordt als term niet in het Wetboek van Strafrecht genoemd. Er zijn verschillende vormen van ontvoering die men onderscheidt. Zo kan er sprake zijn van gijzeling, waarbij een persoon beroofd wordt van diens vrijheid om deze vervolgens ergens toe te forceren. Ook spreekt men bij ontvoering soms over schaking. Dit is een strafbaar feit waarbij een vrouw ontvoerd wordt, met de intentie om met haar te trouwen. Een derde vorm van ontvoering is een opzettelijke vrijheidsberoving, een van de meest voorkomende gevallen van een ontvoering.

Kind meegenomen naar Nederland, wat nu te doen?

Mijn kind is vanuit Turkije meegenomen naar Nederland, er is sprake van ontvoering. Ik heb hier nooit toestemming voor gegeven en mijn kind is minderjarig. Wat nu te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Op het moment dat uw kind tegen zijn of haar wil is meegenomen naar Nederland kunt u contact zoeken met de Centrale autoriteit (Ca) in uw eigen land. Zij ondersteunen u bij het beëindigen van de ontvoering en helpen u het kind terug te krijgen. Wanneer uw eigen land geen Centrale autoriteit heeft, kunt u de Ca van Nederland benaderen. De Ca bepaalt vervolgens of voldoende kan worden vastgesteld of er sprake is van een internationale ontvoering van het kind. Wanneer dat het geval is begeleidt de Ca in Nederland u bij het vervolg.

Is een ontvoering juridisch gezien hetzelfde als een gijzeling?

Regelmatig zie ik dat de termen ontvoering en gijzeling door of naast elkaar worden gebruikt. Zit er een verschil in beide vormen van vrijheidsberoving?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Men spreekt juridisch gezien van een ontvoering, wanneer een persoon tegen diens wil in vervoerd wordt. Men noemt dit ook wel kidnapping. In het geval van een gijzeling wordt een persoon gevangen gehouden. Het doel van een gijzeling is het dwingen van anderen om een bepaalde handeling uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een betaling zijn aan de gijzelnemers. Bent u of iemand in uw omgeving betrokken (geweest) bij een ontvoering? Raadpleeg in dat geval zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat om te kijken welke stappen u hierbij kunt zetten.

Ik kom de term ontvoering niet tegen in het Wetboek van Strafrecht, hoe zit dat?

Onlangs verdiepte ik mij in het Wetboek van Strafrecht. De term “ontvoering” kwam ik hierbij niet tegen. Wat verstaat men juridisch gezien onder een ontvoering?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is correct dat de term “ontvoering” niet is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De term wordt echter wel veelvuldig gebruikt in het dagelijks taalgebruik. Juridisch gezien is een ontvoering een verzamelterm voor zowel een wederrechtelijke vrijheidsberoving, als voor een gijzeling. Tussen beide vormen van een ontvoering zitten verschillen. Bij een wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt iemand tegen zijn of haar wil vastgehouden. In het geval van een gijzeling wordt geprobeerd iemand aan te zetten tot het uitvoeren van een handeling. Het betalen van losgeld is daar een voorbeeld van. Een (pro deo) advocaat kan u meer vertellen over hetgeen er onder een ontvoering valt.

Iemand opgesloten in de kast, is dat strafbaar?

Als grapje heb ik op de voetbalclub iemand opgesloten in een bezemkast. Nu dreigt deze persoon hiervan melding te maken bij de politie. Is mijn handelen strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer men uitsluitend naar de gedeelde feiten kijkt, kan uw casus worden beoordeeld als een vorm van vrijheidsberoving. Vrijheidsberoving is in beginsel strafbaar. In deze kwestie is er echter geen sprake van ontvoering. In dat geval zou de betrokkene tegen diens wil in moeten zijn meegenomen. Of vervolging dreigt valt op voorhand niet te zeggen. U doet er verstandig aan om zo snel mogelijk een (pro deo) advocaat in te schakelen, wanneer de betrokkene daadwerkelijk melding maakt van het incident bij de politie.