Vernieling - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over vernieling

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van vernieling en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is vernieling?

Bij vernieling wordt iets dat aan een ander toebehoort opzettelijk beschadigd, onbruikbaar of weggemaakt. Op vernieling staat een hoge straf. Als u iets per ongeluk (niet opzettelijk) iets kapot, onbruikbaar of wegmaakt is er geen sprake van vernieling en bent u niet strafbaar.


Straffen bij opzettelijke vernieling 

Het is aan het Openbaar Ministerie om vast te stellen of er sprake is van een opzettelijke vernieling of een ongeluk. In het eerste geval kunt u hier een straf voor opgelegd krijgen. De maximum gevangenisstraf bij vernieling ligt op twee jaar. In veel gevallen zal de rechter besluiten u een geldboete op te leggen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard van de vernieling. Mocht u al vaker veroordeeld zijn voor het plegen van een opzettelijke vernieling, dan zal de rechter kiezen voor een werkstraf. Dat geldt ook voor een vernieling met relatief veel schade tot gevolg. Bovenop de geldboete, werkstraf en gevangenisstraf bent u verplicht de veroorzaakte schade te vergoeden. 


Veroordeling staat niet vast bij vernieling 

Bent u verdachte in een zaak rond vernieling? Mogelijk ontvangt u in dat geval een uitnodiging om u te komen verantwoorden voor de rechter. Dat u wordt uitgenodigd om uw verhaal te doen wil niet per definitie zeggen, dat u ook daadwerkelijk veroordeeld wordt voor vernieling. Mogelijk doet uw verklaring de rechter anders naar de zaak kijken, waardoor u wordt vrijgesproken of uw straf lager uitvalt. Om uw verdediging kracht bij te zetten tijdens een rechtszitting, kan de hulp van een (pro deo) advocaat wenselijk zijn. Deze staat u niet alleen bij tijdens de rechtszitting, maar indien gewenst ook voorafgaand daaraan bij een verhoor door de politie. De raadsman of raadsvrouw vertelt u welke rechten en plichten u hierbij heeft.

Tijdens een rechtszitting is het aan de rechter om te beoordelen of het bewijs aangeleverd door de officier van justitie voldoende is om u te kunnen vervolgen. De rechter legt deze bewijsstukken naast uw verklaring om tot een oordeel te komen. Wanneer bewezen wordt dat u inderdaad goederen vernield heeft, probeert een (pro deo) advocaat de strafmaat zo laag mogelijk uit te laten vallen. Wellicht is dit pas de eerste keer dat u in aanraking komt met justitie. Het kan een reden zijn om in te zetten op een voorwaardelijke straf in combinatie met een geldboete, of bijvoorbeeld een taakstraf.

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan met een (pro deo) advocaat via het profiel hiervan binnen onze zoekmachine.


Een (pro deo) advocaat kan bij vernieling:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van vernieling is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van de vernieling wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Kosten advocaat via overheid vergoed krijgen bij vernieling 

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een vernieling en een advocaat inschakelt om u bij te laten staan, loont het om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. In het bijzonder, wanneer uw bruto jaarinkomen onder de 29.600 euro ligt. Het is een van de voorwaarden die gesteld wordt bij pro deo rechtshulp. Het voordeel van deze vorm van juridische ondersteuning is het gegeven, dat een groot deel van de advocaatkosten vergoed wordt door de overheid. U betaalt een klein deel van de kosten zelf. 


Zoekmachine helpt geschikte (pro deo) advocaat te vinden 

Op het moment dat u verdacht wordt van vernieling en hier een (pro deo) advocaat voor in de arm neemt, wilt u er zeker van zijn dat deze ervaring heeft met vergelijkbare vernieling zaken. Deze website biedt u een praktische zoekmachine, die u helpt een geschikte (pro deo) advocaat te vinden. Let op het expertisegebied van de raadsman of raadsvrouw; het zegt iets over de ervaring die deze professional heeft. Op het profiel van een (pro deo) advocaat in uw regio leest u meer over diens ervaring. Ook heeft u hier de mogelijkheid direct een gratis kennismaking aan te vragen. Het biedt u de kans uw zaak alvast voor te leggen, om vervolgens samen te kijken hoe u aan kunt tonen dat u onschuldig bent inzake de vernieling waarvan u verdacht wordt. 


Wat houdt een gratis gesprek over vernieling in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over vernieling gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van vernieling. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Vernieling - Tijdens een val een hekje vernield, is dit strafbaar?

Nadat ik meerdere glazen alcohol gedronken had, ben ik ’s nachts gevallen. Hierbij heb ik een hekje in een voortuin vernield. Loop ik het risico vervolgd te worden voor vernieling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Dat u tijdens een valpartij een object vernield heeft, wil niet zeggen dat dit door een rechter zal worden aangemerkt als een vernieling. Er moet hiervoor sprake zijn van opzet. U doet er verstandig aan om in uw situatie contact te zoeken met de eigenaar van het hekwerk, om de vernieling te bespreken. Mogelijk bent u verzekerd, waarmee de kosten voor het herstel van de schade vergoed worden. Dreigt de eigenaar van het hekje melding bij de politie te maken van de vernieling? Een (pro deo) advocaat staat u in dat geval juridisch bij om uw positie te verdedigen.

Vernieling - Steen tegen bushokje gegooid, welk risico loop ik nu?

Ik had een paar glazen te veel gedronken, waarna ik een steen tegen een bushokje heb gegooid. De ruit sneuvelde als gevolg hiervan. Welk risico loop ik na dit incident?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarbij u opzettelijk schade heeft toegebracht aan andermans bezittingen. Dit deed u in uw eentje. Er is sprake van een strafbaar feit, namelijk vernieling. Het is afhankelijk van verschillende factoren of u daadwerkelijk vervolgd zal worden. Zo moet voldoende kunnen worden aangetoond dat u de persoon was die de schade heeft toegebracht aan het bushokje. Moet u zich binnenkort verantwoorden voor uw daad? Laat u in dat geval altijd bijstaan door een (pro deo) advocaat. Een raadsman of raadsvrouw helpt u uzelf te verdedigen ten overstaan van de rechter. De kans op vervolging en daarmee een hoge straf neemt hierdoor af.

Vernieling - Auto beschadigd bij val van fiets, is er sprake van vernieling?

Recent ben ik van mijn fiets gevallen na een avondje uit, waarbij ik een auto beschadigd heb. Loop ik nu het risico om veroordeeld te worden voor vernieling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor vernieling moet er sprake zijn van opzet. U heeft expres goederen van anderen vernield. Het kan gaan om het aanbrengen van een kras, maar bijvoorbeeld ook om het ingooien van een ruit of het van de auto slaan van een spiegel. In de situatie die u beschrijft lijkt er geen sprake te zijn van opzet. Wel was u mogelijk onder invloed van alcohol. Dit is verboden in Nederland en kan ertoe leiden dat u de ontstane schade zelf moet vergoeden. Neem een (pro deo) advocaat in de arm om u te laten adviseren over hetgeen u in uw situatie het beste kunt doen.

Vernieling - Vriendengroep vernielt bushokje, ben ik ook strafbaar?

Na een avondje uit heeft mijn vriendengroep een bushokje vernield. Ik was er wel bij, maar heb geen aandeel gehad in de vernieling zelf. Ben ik strafbaar in dit geval?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het is aan een rechter om te bepalen wat uw precieze rol geweest is bij de vernieling van het bushokje door uw vriendengroep. Mogelijk heeft u andere betrokkenen aangespoord tot deze vernieling, wat u medeplichtig kan maken aan het strafbaar feit. Of hiervan in uw geval sprake is moet blijken uit het onderzoek van de politie. Om uw onschuld te bepleiten en de strafmaat daarmee zo laag mogelijk uit te laten vallen, doet u er goed aan een (pro deo) advocaat in te schakelen voorafgaand aan een verhoor of zitting. Deze helpt u in uw verdediging.

Vernieling - Zijn de straffen voor vernieling hoog?

Ik word verdacht van vernieling. In een dronken bui heb ik inderdaad schade toegebracht aan een hekwerk van omwonenden. Zijn de straffen hoog, als ik veroordeeld word?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De straf die u opgelegd kunt krijgen bij een veroordeling voor vernieling is van verschillende factoren afhankelijk. Zo speelt mee wat de schade is van deze vernieling en of u eerder veroordeeld bent voor dit strafbaar feit. Standaard geldt dat u de aangerichte schade moet vergoeden. Evenals dat u een geldboete opgelegd krijgt. Bij een recidive kan worden besloten een taak- en/of gevangenisstraf op te leggen. Schakel een (pro deo) advocaat in, wanneer u zich moet verantwoorden voor uw daden.

Vernieling - Welke straf kan je krijgen voor vernieling?

Ik wordt verdacht van vernieling van een auto. Welke straf hangt mij boven het hoofd mocht ik worden veroordeeld voor vernieling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 350 Wetboek van Strafrecht is vernieling strafbaar gesteld. In dit artikel staat dat hier gevangenisstraf voor gegeven kan worden van maximaal twee jaren of een geldboete van de vierde categorie. Echter, voor vernieling bestaan ook LOVS richtlijnen. Hierin is te zien dat wanneer er sprake is van een geringe schade er doorgaans een taakstraf van 20 uur opgelegd zal worden (of eventueel een boete van € 100,-). Wanneer sprake is van aanzienlijke schade dan zal er doorgaans een taakstraf vanaf 30 uur worden opgelegd.Wordt u verdacht van vernieling of heeft u vragen over vernieling die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Vernieling – Per ongeluk iets kapotmaken?

Ik heb laatst per ongeluk de telefoon van een kennis kapotgemaakt doordat ik hem uit mijn handen liet vallen. Die kennis is heel boos geworden en heeft aangifte gedaan van vernieling. Mijn vraag is of ik nu kan worden veroordeeld voor vernieling?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 350 Wetboek van Strafrecht is vernieling strafbaar gesteld. Hierin staat dat vernieling het opzettelijk en wederechtelijk vernielen is van een goed dat geheel of ten dele aan iemand anders toebehoort. Hierin is te lezen dat voor de kwalificatie van vernieling er sprake moet zijn van een opzettelijke gedraging. Wanneer een gedraging per ongeluk plaatsvindt is er geen sprake van een opzettelijke vernieling. Wanneer u per ongeluk iemands telefoon kapot hebt gemaakt zal dit waarschijnlijk niet worden gekwalificeerd als een strafbare vernieling.Wordt u verdacht van vernieling of heeft u vragen over vernieling die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.