Verduistering - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over verduistering

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van verduistering en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is verduistering?

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Verduistering is het anders dan door een misdrijf, opzettelijk toe-eigenen van goederen die van een ander zijn. waarover je legaal mocht beschikken opzettelijk voor jezelf te gaan houden als eigenaar. Een voorbeeld van verduistering is het niet terugbrengen van een huurauto naar de garage. In beginsel is de auto gehuurd en mag de huurder de auto gebruiken en mee naar huis nemen. Maar indien de huurder besluit de auto niet meer terug te brengen naar de garage en in plaats daarvan deze voor zichzelf te gaan houden, is er sprake van verduistering. Voor verduistering is van belang dat er sprake is van opzet op het houden voor zichzelf / toe eigenen. Er is geen sprake van verduistering als iemand helemaal is vergeten om de auto terug te brengen. In dat geval ontbrak de opzet op het verduisteren van de auto.


Welke straf kun je voor verduistering krijgen?

In artikel 321 Wetboek van Strafrecht staat dat de maximale gevangenisstraf voor verduistering drie jaar is. Ook kan een geldboete worden opgelegd van de vijfde categorie. De praktijk wijst uit dat rechters vaak een werkstraf en/of een geldboete opleggen wanneer iemand voor verduistering wordt veroordeeld. De hoogte van de straf hangt onder meer af van de vraag of iemand eerder is veroordeeld voor verduistering en/of andere vermogensdelicten. Daarnaast is de (financiële of emotionele) waarde van het verduisterde goed van belang bij het bepalen van de hoogte van de straf. 


Vervolging bij verduistering kan worden voorkomen

Voor een veroordeling van verduistering is vereist dat wordt bewezen dat een goed opzettelijk is verduisterd. Een rechter kan iemand veroordelen voor verduistering indien kan worden bewezen dat diegene het goed opzettelijk voor zichzelf is gaan houden en niet van plan was deze terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Vaak is het van groot belang voor een verdachte al in een vroeg stadium inhoudelijk te verklaren wat er precies is gebeurd en waarom van verduistering geen sprake is. 

Wordt u verdacht van verduistering? Dan is het van belang om duidelijk te maken aan justitie en politie dat er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van het opzettelijk toe eigenen van het goed waarop de vermeende verduistering ziet. Bijvoorbeeld omdat er sprake is geweest van een bijzondere situatie als gevolg waarvan het goed niet (tijdig) is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Uw verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag of en zo ja, welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor verduistering. Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. 


Een (pro deo) advocaat kan bij verduistering:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van verduistering is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van verduistering wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Advocaatkosten vergoed krijgen bij zaak rond verduistering 

Schakelt u een advocaat in bij een zaak rond verduistering? Kijk in dat geval vooraf of u in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. Het betekent dat u maar een klein deel van de kosten die u maakt voor de hulp van een advocaat zelf hoeft te betalen. Het overige deel wordt vergoed door de overheid. Op deze wijze is rechtshulp voor iedere burger toegankelijk. Een pro deo advocaat kan u bij een gratis eerste kennismaking meer vertellen over de voorwaarden die gelden voor het gebruik van pro deo rechtshulp. 


Wat houdt een gratis gesprek over verduistering in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over verduistering gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van verduistering. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugsbezit 
Drugshandel 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
In beslag genomen goederen terugkrijgen 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Oproep na verzet ontvangen 
Politieverhoor 
Stalking 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal


Vraag en antwoord

Verduistering - Vergeten huurauto terug te brengen naar verhuurbedrijf

Ik heb een die gaat vraag over verduistering. Ik heb een auto gehuurd voor de periode van 5 tot 28 maart jl. Vanwege onvoorziene familieomstandigheden moest ik onverwacht naar het buitenland. Ik ben vergeten het verhuurbedrijf daarvan op de hoogte te brengen. Na 28 maart heeft het verhuurbedrijf – zowel telefonisch als per e-mail – geprobeerd om mij te bereiken. Kennelijk heeft het verhuurbedrijf verzocht de auto per direct te retourneren. Ook is een medewerker bij mijn woonadres van de geweest en deze heeft daar de auto zien staan. Ik heb daar allemaal niets van meegekregen. Begin april, toen ik weer in Nederland was, ben ik met de auto naar het bedrijf gereden om de deze terug te brengen en mijn excuses aan te bieden. Voor de ingang van het verhuurbedrijf ben ik door de politie aangehouden. Het bedrijf heeft aangifte gedaan tegen mij van verduistering en nu moet ik hiervoor voorkomen. Dit kan toch niet zomaar? Ik voel mij helemaal niet schuldig aan verduistering, het is nooit mijn bedoeling geweest de auto niet terug te brengen. 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uit uitspraken van verschillende rechtbanken en gerechtshoven blijkt dat enkel het niet op tijd terugbrengen van een gehuurde auto niet automatisch verduistering oplevert in de zin van artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dit anders zijn. Als het juist is wat u schrijft, wordt u waarschijnlijk vrijgesproken van verduistering. In uw zaak is er geen sprake van omstandigheden die erop wijzen dat u de auto opzettelijk niet op tijd naar de verhuurder heeft teruggebracht. In het bijzonder nu u de auto relatief kort onder u heeft gehouden na het verstrijken van de huurtermijn. Gelet op het feit dat u bovendien (vermoedelijk) kunt onderbouwen waarom u onverwacht naar het buitenland moest, alsmede gelet op het feit dat u de huurauto begin april alsnog zelf heeft teruggebracht, moet u worden vrijgesproken. In uw situatie kan niet worden bewezen dat u zich de door u gehuurde auto opzettelijk wederrechtelijk heeft toegeëigend. U moet door de rechter van de tenlastegelegde verduistering worden vrijgesproken.

Verduistering - Wel of niet teruggeven van hond buurvrouw

Mijn buurvrouw heeft vorig jaar een hondje gekocht. Ik heb met haar afgesproken dat ik daarvoor zorg als zij niet thuis is. Mijn buurvrouw is nu ruim drie maanden voor haar werk in het buitenland. Ik vind dat zij de hond door haar vele afwezigheid verwaarloosd en wil de hond eigenlijk niet meer aan haar teruggeven. Ik weet ook zeker dat de hond liever bij mij blijft als de buurvrouw weer thuis thuis komt. Een vriendin zei tegen mij dat ik de hond wel moet teruggeven aan mijn buurvrouw als ze weer terug is, omdat ik anders schuldig ben aan verduistering. Dat kan toch niet kloppen? Als de hond ook liever bij mij woont dan bij mijn buurvrouw, dan moet daar toch naar worden gekeken en kan ik toch geen straf krijgen voor verduistering als ik besluit de hond niet terug te geven?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Ik ben bang dat uw vriendin gelijk heeft en u mogelijk zou kunnen worden vervolgd voor verduistering als u besluit om de hond te houden en niet terug te geven. Wanneer u besluit om de hond, zonder toestemming van de buurvrouw voor uzelf te gaan houden, is er sprake van verduistering. Omdat de hond 'eigendom' is van de buurvrouw, maakt het daarbij niet uit of de hond liever bij u is dan bij de buurvrouw. Het is dan ook verstandiger om hierover met uw buurvrouw in gesprek te gaan, dan dat uzelf en zonder overleg besluit om de hond toe te eigenen. In dat geval loopt u inderdaad en zoals uw vriendin aangaf het risico dat u wordt vervolgd en bestraft voor verduistering.