Openlijke geweldpleging - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over openlijke geweldpleging 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van openlijke geweldpleging en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is openlijke geweldpleging? 

Openlijke geweldpleging is het in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen in het openbaar. De straf voor openlijke geweldpleging kan hoog zijn. Van openlijke geweldpleging kan ook sprake zijn wanneer u zelf geen geweld hebt gebruikt, maar deel heeft uitgemaakt van een groep die gewelddadige handelingen heeft gepleegd. Het doen van aanmoedigingen kan al voldoende zijn voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging.

Op het moment dat u verdacht wordt van het plegen van een openlijke geweldpleging, heeft de politie het recht om een alcohol- en/of drugtest bij u uit te voeren. De resultaten hiervan mogen uitsluitend in het belang van het onderzoek gebruikt worden. Logischerwijs moet de test direct na het plegen van de openlijke geweldpleging worden uitgevoerd. Een alcohol- en/of drugtest mag niet alleen bij een pleger van een openlijke geweldpleging worden uitgevoerd, maar ook bij omstanders. Zoals reeds genoemd is ook het doen van aanmoedigingen door omstanders strafbaar. 


Openlijke geweldpleging straf 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete

De hoogte van de straf voor openlijke geweldpleging hangt hoofdzakelijk af van de gevolgen voor het slachtoffer, of van de omvang van de schade indien het geweld is begaan tegen goederen.

Let op: bij een veroordeling voor openlijke geweldpleging van een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder dan wel professionele hulpverlener (ambulance personeel etc.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, conducteur, trambestuurder) kunnen standaard straffen worden verhoogd met 33% tot 100%.


Veroordeling geen zekerheid bij openlijke geweldpleging 

Bent u eerder door de politie aan- of staande gehouden voor een openlijke geweldpleging? U zal in dat geval worden uitgenodigd voor een rechtszitting, waarbij u zich dient te verantwoorden voor hetgeen waarvan u verdacht wordt. Het feit dat u zich moet verantwoorden betekent echter niet, dat u ook daadwerkelijk veroordeeld zal worden. Bij een openlijke geweldpleging wordt naar verschillende zaken gekeken. Is er bijvoorbeeld sprake geweest van noodweer of een legitieme verdediging? Een (pro deo) advocaat helpt u op voorhand bij het vormgeven van uw verdediging. Tijdens de rechtszitting heeft u de mogelijkheid uw kant van het verhaal te delen, om zo uw onschuld te bewijzen.

Uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is geweest van een strafbare openlijke geweldpleging en zo ja, of daar voldoende bewijs voor verzameld is. Mocht dit bewezen worden, dan helpt de (pro deo) advocaat u de strafmaat zo gunstig mogelijk uit te laten vallen. Wanneer dit de eerste keer is dat u in aanraking komt met justitie, kan de raadsman of raadsvrouw bijvoorbeeld pleiten voor een voorwaardelijke straf of een taakstraf in plaats van een hechtenis.

U kunt direct een gratis kennismakingsgesprek aanvragen met een (pro deo) advocaat, via de profielen binnen de zoekmachine op deze website. 


Een (pro deo) advocaat kan bij openlijke geweldpleging:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van openlijke geweldpleging is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs van openlijke geweldpleging wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Pro deo rechtshulp bij openlijke geweldpleging 

Wanneer u verdacht wordt van openlijke geweldpleging, kan de hulp van een pro deo advocaat zeer wenselijk zijn. Het verstevigt uw positie; de advocaat helpt u uzelf te verdedigen. Bij pro deo rechtshulp wordt een groot deel van de advocaatkosten vergoed door de overheid. U betaalt vaak zelf een kleine eigen bijdrage. Een pro deo advocaat kan u tijdens een gratis kennismakingsgesprek meer informatie geven over de voorwaarden waarmee u rekening dient te houden. 


Op zoek naar een geschikte (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van openlijke geweldpleging

Zoals reeds genoemd werd, doet u er verstandig aan u te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat, wanneer u verdacht wordt van het plegen van een openlijke geweldpleging. Kies in zo’n geval altijd voor een raadsman of raadsvrouw met ervaring in de behandeling van vergelijkbare zaken als de uwe. Op deze manier vergroot u de kans dat u wordt vrijgesproken, of dat u een minimale straf opgelegd krijgt bij een veroordeling. De zoekmachine op deze website helpt u een geschikte (pro deo) advocaat bij uw openlijke geweldpleging zaak te vinden. Kijk niet alleen naar het werkgebied van de advocaat, maar voornamelijk naar diens expertisegebied. Het zegt iets over het type openlijke geweldpleging zaak, wat deze normaliter behandelt. Op het profiel van een (pro deo) advocaat kunt u direct een gratis kennismaking aanvragen. Het biedt u de kans uw zaak rond een openlijke geweldpleging alvast voor te leggen. 


Wat houdt een gratis gesprek over openlijke geweldpleging in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over openlijke geweldpleging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van openlijke geweldpleging. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Openlijke geweldpleging - In een dronken bui tegen een lantaarnpaal getrapt, is dit strafbaar?

Na een feestje met vrienden heb ik een glaasje te veel gedronken. Als gevolg hiervan heb ik tegen een lantaarnpaal getrapt. Is dit een vorm van openlijke geweldpleging en dus strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U geeft aan dat u goederen in het openbaar, in dit geval een lantaarnpaal, heeft proberen te beschadigen. Er is sprake van een strafbaar feit, namelijk van openlijke geweldpleging. Of er in uw situatie een juridisch proces zal volgen is van verschillende factoren afhankelijk. Zo moet er zijn vastgelegd dat u de persoon was die tegen de lantaarnpaal trapte en moet hiervan melding worden gemaakt bij de politie. Wordt u opgeroepen om u te komen verantwoorden voor uw daad? Schakel in dat geval altijd juridische ondersteuning in; een (pro deo) advocaat kan u helpen. Het helpt u een hoge straf te voorkomen.

Openlijke geweldpleging - Met vrienden een bushokje vernield, wat zijn de consequenties?

In een dronken bui zijn mijn vrienden en ik zo dom geweest om een steen tegen een bushokje aan te gooien. Deze is hiermee vernield. Welk risico lopen we nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U beschrijft een situatie waarin er sprake lijkt te zijn van openlijke geweldpleging. U heeft in groepsverband opzettelijk schade toegebracht aan andermans objecten. Dit is een strafbaar feit; u loopt het risico hiervoor vervolgd te worden. Voordat overgegaan wordt tot vervolging moet er aangifte worden gedaan door een getuige of de organisatie die eigenaar is van het bushokje. Wanneer kan worden aangetoond dat u de schade veroorzaakt heeft, zult u zich voor de rechter moeten verantwoorden. Neem een (pro deo) advocaat in de arm om u hierbij te laten ondersteunen. De (pro deo) advocaat verdedigt uw positie ten overstaan van de rechter.

Openlijke geweldpleging - Niet geslagen, maar wel betrokken bij openlijke geweldpleging. Wat nu?

Samen met een aantal vrienden ben ik in een ruzie beland tijdens een avond stappen. Nu heb ik zelf niet geslagen, maar een vriend wel. Loop ik het risico veroordeeld te worden voor openlijke geweldpleging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het feit dat u bij een openlijke geweldpleging zelf niet geslagen heeft, hoeft niet per definitie te betekenen dat u hiervoor niet zal worden veroordeeld. Mogelijk beoordeelt de rechter dat u als groep schuldig bent aan de openlijke geweldpleging, waarbij de strafmaat vervolgens per persoon wordt bekeken. Iemand die geslagen heeft zal hierbij normaliter een hogere straf opgelegd krijgen, dan iemand die slechts stond toe te kijken. Wanneer u zich voor de rechter moet verantwoorden na een openlijke geweldpleging, kunt u een (pro deo) advocaat inschakelen. Deze zal u bijstaan en u helpen uw positie te verdedigen om de strafmaat zo laag mogelijk uit te laten vallen bij een vervolging.

Openlijke geweldpleging - Is een aanmoediging bij een openlijke geweldpleging strafbaar?

Ik ben recent betrokken geweest bij een openlijke geweldpleging van een vriend. Deze vriend heb ik hierbij aangemoedigd. Loopt ik het risico om zelf ook veroordeeld te worden?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor een veroordeling voor een openlijke geweldpleging hoeft u zelf geen geweld te hebben gebruikt. Ook wanneer u betrokken bent geweest bij een geweldpleging door iemand in uw omgeving kunt u hiervoor veroordeeld worden. U beschrijft dat u de dader van de openlijke geweldpleging heeft aangemoedigd. Dit kan strafbaar zijn. Moet u zich voor de rechter verantwoorden voor uw daden? Neem in dat geval een (pro deo) advocaat in de arm om u te laten ondersteunen bij uw verdediging. De strafmaat voor openlijke geweldpleging valt zo mogelijk lager uit.

Openlijke geweldpleging - Is een openlijke geweldpleging altijd gericht tegen personen?

Mij is niet helemaal duidelijk wanneer men spreekt van een openlijke geweldpleging. Is zo’n geweldpleging altijd gericht tegen personen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een openlijke geweldpleging hoeft niet altijd gericht te zijn tegen personen. Er kan ook sprake zijn van een geweldpleging tegen goederen. Denk bijvoorbeeld aan het vernielen van een verkeersbord, van een hekwerk of andere bezittingen van personen. Betrokkenheid bij een openbare geweldpleging is strafbaar, in sommige gevallen ook wanneer u de vernieling niet zelf heeft aangebracht. Neem een (pro deo) advocaat in de arm, wanneer u zich moet verantwoorden voor een openlijke geweldpleging.

Openlijke geweldpleging - Openbare dronkenschap en openlijk geweld tegen personen

Afgelopen weekend ging ik met vrienden de stad in, mijn vraag is of er sprake is geweest van openlijk geweld. Na een gezellig avond stappen liepen we terug naar huis en zongen we vrolijk door op straat. In een jolige bui hebben we onderweg iemand met een liedje behoorlijk voor schut gezet. Een agent hield ons staande voor openbare dronkenschap. De agent zei tevens dat we waren aangehouden voor openlijk geweld. Kan dat en kun je je schuldig maken aan openlijk geweld door alleen een liedje te zingen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Voor openlijk geweld tegen personen is meer nodig dan met luide keel iemand door het zingen van een liedje voor schut te zetten. Wat betreft de openbare dronkenschap ligt dit anders. Strafbaar is hij die ‘zich in staat van dronkenschap, in het openbaar het verkeer belemmert, de orde verstoort, de veiligheid bedreigt of handelingen verricht waarbij, tot voorkoming van gevaar voor het leven of gezondheid van derden, voorzorgen worden vereist’. Hierop staat hechtenis of een geldboete. In dit soort zaken is het van belang dat u goede bijstand krijgt van een advocaat. Neem gratis contact op met een van de bij Eerste Rechtshulp aangesloten pro deo advocaten voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Openlijke geweldpleging - Spullen van mijn ex vriendin vernield

Ik heb spullen van mijn ex vriendin vernield. Nu word ik aangeklaagd voor openlijke geweldpleging ex art. 141 Sr, kan dit wel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Openlijke geweldpleging gaat zowel over geweld tegen personen als tegen goederen, artikel 141 Wetboek van Strafrecht. Ook bij vandalisme, geweld tegen goederen, is er dus sprake van openlijke geweldpleging. Een belangrijk vereiste is wel dat het geweld in vereniging gepleegd is. Dit houdt in dat het geweld door twee of meer mensen samen gepleegd moet zijn. Ieder van de verdachten moet minimaal een significante bijdrage aan het geweld hebben geleverd. In dit soort zaken is het van belang dat u goede bijstand krijgt van een advocaat. Neem gratis contact op met een van onze advocaten van Eerste Rechtshulp voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Openlijke geweldpleging - Tussen gestaan en alleen maar geschreeuwd?

Kan ik worden veroordeeld voor openlijke geweldpleging als ik tussen het geweld het gestaan, maar zelf alleen maar heb geschreeuwd?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als u door te schreeuwen een bijdrage heeft geleverd aan het geweld, dan kunt u voor openlijke geweldpleging worden veroordeeld. Dit staat in artikel 141 Sr. Voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging dient u een “voldoende significante of wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan het geweld”. Daarvan kan al sprake zijn wanneer u een of meer van de vechtende partijen heeft aangemoedigd. Het enkele feit dat u deel uitmaakt van de groep en zodoende de groep getalsmatig versterkt is echter niet voldoende voor het leveren van een ‘significante of wezenlijke bijdrage’ aan het openlijke geweld. Daarvoor kunt u niet veroordeeld worden. Door verruiming van het artikel is het gemakkelijker om personen te vervolgen voor openlijke geweldpleging omdat zij niet zelf een gewelddadige handeling hoeven te hebben begaan. Een goede rechtsbijstand is van groot belang, zeker omdat bij een veroordeling alle schade op u kan worden verhaald, die door de groep of anderen is veroorzaakt. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als dat nodig is. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

Openlijke geweldpleging - Verschil mishandeling en openlijke geweldpleging?

Wat is het verschil tussen mishandeling en openlijke geweldpleging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Beide strafbare feiten hebben te maken met geweld, maar er is duidelijk verschil tussen beide feiten. Openlijke geweldpleging gaat over in vereniging gepleegd geweld tegen personen of goederen. Er moeten dus twee of meer personen samen geweld gepleegd hebben. Voor mishandeling geldt dit vereiste niet. Ook is het niet mogelijk om goederen te mishandelen. Dit zou namelijk vernieling zijn. Daarnaast moet er bij openlijke geweldpleging sprake zijn van geweld in de openbare ruimte. Terwijl mishandeling ook thuis kan plaatsvinden. Heeft u een dagvaarding ontvangen voor mishandeling of openlijke geweldpleging? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten voor een gratis adviesgesprek.

Openlijke geweldpleging - Verdachte maar zelf niet gevochten

Onlangs ben ik na een avond stappen met vrienden in een gewelddadige situatie terechtgekomen. Een man sprak een vriend van mij op een intimiderende manier aan. Ik ben toen doorgelopen, maar die vriend kreeg een woordenwisseling met die man. De rest van mijn vriendengroep bleef staan en bemoeide zich met de ruzie. Er is toen op de een of andere manier een gevecht ontstaan tussen mijn vrienden en die man. Ik ben toen weer naar de groep gerend. Ik heb zelf niet gevochten. Ik was wel heel kwaad, want die man was begonnen. Ik heb daarom wat boze dingen geroepen. Misschien heb ik ook wel geroepen dat mijn vrienden hem flink te grazen moesten nemen. Toen ik mij omdraaide zag ik dat er politie was verschenen. Iedereen werd meegenomen en verhoord op het politiebureau. Nu heb ik bericht gekregen dat ik een boete (‘strafbeschikking’) moet betalen voor ‘openlijke geweldpleging’ om te voorkomen dat ik voor de rechter hoef te verschijnen. Ik heb zelf helemaal niet gevochten, ben ik dan wel schuldig aan openlijke geweldpleging?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in artikel 141 Sr. Dit artikel vereist niet dat u zelf geweld heeft gebruikt om strafbaar te zijn. Ook als u heeft bijgedragen aan het geweld door bijvoorbeeld te roepen, kunt u strafbaar zijn op grond van dit artikel. Het moet dan wel voldoende duidelijk zijn op basis van alle feiten en omstandigheden in het dossier dat u daadwerkelijke een bijdrage heeft geleverd. Indien uit de verklaringen van getuigen dan wel de politie slechts blijkt dat u weliswaar in de buurt was, maar verder niets heeft gedaan, zal de strafrechter u niet veroordelen voor openlijke geweldpleging. Het is daarom raadzaam niet zomaar akkoord te gaan met de aan u aangeboden strafbeschikking, maar eerst advies in te winnen bij een ervaren advocaat. Deze kan het strafdossier voor u opvragen en alle relevante verklaringen daaruit met u doornemen. Neem gratis contact op met een van de advocaten uit de advocaten zoekmachine van Eerste rechtshulp als u wordt verdacht van openlijke geweldpleging.