Doodslag - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over doodslag 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van doodslag  en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is doodslag?

Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel is strafbaar gesteld dat iemand komt te overlijden als gevolg van een opzettelijk handeling van een ander. Het moet gaan om een impulsieve handeling waar vooraf niet uitgebreid over na is gedacht, maar als gevolg waarvan iemand wel is komen te overlijden en waarvoor de dader verantwoordelijk kan worden gehouden. Een voorbeeld daarvan is wanneer er tijdens een avond uit spontaan een vechtpartij ontstaat en iemand als gevolg van de klappen en trappen overlijdt. De dader die de klappen en trappen uitdeelde had niet kunnen voorzien dat de vechtpartij zou ontstaan, noch dat iemand anders door zijn geweld zou overlijden, maar omdat hij opzettelijk heeft gevochten, kan de dood van de ander de dader wel worden aangerekend. In dergelijke gevallen, waarbij er geen sprake is van voorbedachte raad, is er sprake van doodslag. 


Straf doodslag

Doodslag is een levensdelict. De maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd voor doodslag is nu nog 15 jaar. De maximale straf wordt binnenkort verhoogd van 15 naar 25 jaren maximaal. Het is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, welke straf voor doodslag wordt opgelegd. In het hiervoor genoemde voorbeeld van doodslag maakt het bijvoorbeeld voor de straf heel veel verschil of er sprake was van zinloos geweld waarbij het slachtoffer is overleden, dan wel de andere partij een wezenlijk aandeel heeft gehad in het ontstaan van de vechtpartij. Ook de mate en hoeveelheid geweld die zijn uitgeoefend zijn van belang voor de straf die bij doodslag wordt opgelegd. 


Vervolging bij doodslag kan worden voorkomen

Levensdelicten worden (in Nederland) zwaar bestraft. Wordt u verdacht van doodslag? Het kan van groot belang zijn om al in een vroeg stadium een inhoudelijke verklaring af te leggen over wat er precies is gebeurd. Dit is van belang om duidelijk te maken aan justitie en politie dat u geen opzet heeft gehad op de dood van de ander en u bereid bent om aan het onderzoek mee te werken. In andere gevallen is het beter om tijdens het onderzoek van de politie nog niet inhoudelijk te verklaren. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u hierin begeleiden en adviseren. 

Uw (uiteindelijke) verklaring en uw proceshouding zijn van essentieel en doorslaggevend belang voor de vraag welke straf u kunt krijgen als u wordt veroordeeld voor doodslag. Indien u al in een heel vroeg stadium een advocaat benadert, kan deze u beter bijstaan en adviseren tijdens de politieverhoren en de eventuele rechtszaak. In het geval u wordt verdacht van doodslag, adviseren wij u met klem om dit te doen. 


Een (pro deo) advocaat kan bij doodslag:

 • U bijstaan tijdens een politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van doodslag tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van doodslag wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Pro deo ondersteuning bij zaak rond doodslag 

Wanneer u verdacht wordt van doodslag, wilt u zich laten bijstaan door een advocaat. Is uw bruto jaarinkomen beperkt? Kies in dat geval voor pro deo rechtshulp. Bij pro deo ondersteuning wordt het merendeel van de gemaakte advocaatkosten vergoed door de overheid. Kosteloos is rechtshulp in dit geval nog steeds niet; u betaalt vaak een klein deel van de kosten zelf. Een pro deo advocaat kan u hierbij een gratis eerste kennismaking meer over vertellen. 


Wat houdt een gratis gesprek over doodslag in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over doodslag gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van doodslag. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

Doodslag - Iemand neergestoken tijdens een ruzie

Mijn vriend wordt verdacht van doodslag en zit op dit moment vast in afwachting van zijn rechtszaak. Hij heeft iemand neergestoken tijdens een ruzie omdat diegene heel vies naar zijn dochter keek, maar ik weet zeker dat het niet zijn bedoeling was dat de ander zou overlijden. Hij wilde hem alleen maar bang maken. Aangezien hij die andere persoon niet expres heeft willen doodmaken, is er een kans dat hij wordt vrijgesproken van doodslag? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

De rechtbank zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak beoordelen of jouw vriend schuldig is aan doodslag. Voor een bewezenverklaring van doodslag is niet vereist dat jouw vriend per se wilde dat de ander zou komen te overlijden. Voldoende is dat hij voorwaardelijk opzet heeft gehad op de dood van de ander. Er is sprake van voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg indien de dader zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. Hiermee wordt bedoeld dat de dader, door de andere persoon met een mes te steken, daarmee de kans aanvaardt dat de ander door de verwondingen van het mes kan overlijden. Indien de ander ook daadwerkelijk overlijdt aan de gevolgen van de messteken, dan leidt dit meestal tot een veroordeling voor doodslag. De omstandigheden van het geval zijn daarbij van groot belang. Het is dan ook essentieel dat jouw vriend wordt bijgestaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Er kunnen namelijk aanzienlijke gevangenisstraffen worden opgelegd voor doodslag. 

Doodslag - Fietser onder de auto gekomen en overleden

Mijn man heeft vorig jaar een auto ongeluk gehad. Nu wordt hij verdacht van doodslag en ik vraag mij af of hij daarvoor kan worden veroordeeld. Hij was een avond op stap met zijn maten, maar die is hij in de loop van de avond kwijtgeraakt. Ze hadden allemaal flink gedronken en een van hen was de BOB. Omdat mijn man op gegeven moment naar huis wilde is hij zelf gaan rijden. Hij reed daarbij een beetje sneller dan toegestaan, omdat hij snel thuis wilde zijn. Onderweg kwamen er plotseling twee fietsers de weg op rijden. Mijn man zag hen te laat en een van de fietsers is onder de auto gekomen en overleden. Kunnen jullie mij helpen, kan mijn man worden veroordeeld voor doodslag? 

Antwoord Eerste Rechtshulp

Uw man heeft nooit de bedoeling gehad een aanrijding te veroorzaken, laat staan dat hij heeft gewild dat de fietser zou overlijden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan uw man toch schuldig worden bevonden aan doodslag. In zijn algemeenheid kun je namelijk zeggen dat er sprake is van een grote kans op een ongeluk met een dodelijke afloop indien een fietser door een auto met een hoge snelheid wordt aangereden. Daarnaast bestaat er een reële kans dat een dergelijke aanrijding plaatsvindt als de bestuurder van de auto een aanzienlijke hoeveelheid alcohol heeft genuttigd en daarbij met een te hoge snelheid voor een veilig verkeer ter plaatse rijdt. Indien de rechters oordelen dat uw man teveel had gedronken en te hard reed, als gevolg waarvan hij de verkeersveiligheid in gevaar bracht, kan hij worden veroordeeld voor doodslag. Ook al had hij niet de intentie om de fietser dood te rijden. Door toch met de auto te rijden terwijl hij onder invloed van alcohol was en bovendien harder te rijden dan toegestaan, heeft hij de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn handelen de dood van een andere verkeersdeelnemer, in dit geval de fietser, tot gevolg zou hebben. Indien de rechters overeenkomstig oordelen, is de kans groot dat uw man schuldig wordt bevonden aan doodslag.