Oproep na ingesteld verzet - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over een oproep na ingesteld verzet 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u een oproep heeft ontvangen na ingesteld verzet en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Procedure oproeping verdachte na ingesteld verzet 

Als u een oproeping na ingesteld verzet heeft ontvangen dient u zich op de in uw brief aangegeven datum en tijdstip te melden bij de balie van het gerechtsgebouw. Neem een identificatiebewijs mee en zorg ervoor dat u op tijd bent. U wordt namelijk voordat u naar binnen kan gecontroleerd. Vervolgens wordt u opgeroepen. In de rechtszaal zijn naast de rechter, de officier van justitie en een griffier aanwezig. De griffier noteert alles wat er tijdens de zitting wordt gezegd.

Vervolging kan bij een oproeping na ingesteld verzet worden voorkomen

Bij een oproeping verdachte na ingesteld verzet kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Indien u een oproeping verdachte na ingesteld verzet heeft ontvangen, betekent dit dat de officier van justitie (Openbaar Ministerie) naar aanleiding van uw verzet tegen een strafbeschikking ervoor heeft gekozen om uw zaak aan de rechter voor te leggen.

Op het moment dat u een oproeping verdachte na ingesteld verzet ontvangt, bevindt uw zaak zich nog in een in grijs gebied. De uitkomst van de zaak is vanaf nu afhankelijk van de rechter. De officier van justitie zal proberen om uw schuld bij de rechter te bewijzen. De rechter zal uw kant van het verhaal net zo zwaar mee laten wegen als dat van de officier van justitie en op basis van de aanwezige bewijzen een uitspraak doen (vonnis).

Met de juiste verdediging kan uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Daarom moet u bij een oproeping verdachte na ingesteld verzet altijd een (pro deo) advocaat raadplegen. Indien mogelijk zal de advocaat altijd een vrijspraak bepleiten.

Een (pro deo) advocaat kan bij een oproeping na ingesteld verzet:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u
 • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Wat houdt een gratis gesprek over een oproeping na ingesteld verzet in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben ruime ervaring met zaken die over belediging gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u een oproep heeft ontvangen na ingesteld verzet. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugsbezit 
Drugshandel 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
In beslag genomen goederen terugkrijgen 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Politieverhoor 
Stalking 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Verduistering 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal

Vraag en antwoord

Strafzitting vergeten en veroordeeld, kan ik nu nog wat doen?

Help! Ik moest afgelopen dinsdag bij strafrechter verschijnen naar aanleiding van het via de website van Eersterechtshulp.nl ingesteld verzet tegen een strafbeschikking. Ik ben de strafzitting helemaal vergeten en nu heeft de rechter mij veroordeeld tot een geldboete. Ik ben het hier niet mee eens, maar kan ik hier nu nog iets tegen doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt altijd binnen twee weken in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de strafrechter. U kunt dit zelf doen bij de centrale balie van het gerechtsgebouw waar uw zaak diende. U kunt hiervoor ook een advocaat bij u in de buurt via onze advocatenzoekmachine raadplegen. De advocaat kan het hoger beroep voor u instellen en u eventueel bijstaan in de hoger beroep procedure.

Oproeping na ingesteld verzet n.a.v. boete wildplassen door minderjarige

Mijn zoon heeft een strafbeschikking ontvangen voor wildplassen. Is het mogelijk dat hij na behandeling door de rechter voor een strafblad krijgt?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u schuldig wordt bevonden aan wildplassen door de rechter, dan wel wanneer u akkoord zou gaan met de aan u verzonden strafbeschikking, krijgt u een (strafblad) aantekening op uw justitiële documentatie. Hierop zijn twee uitzonderingen:1. er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 100,00;2. de rechter legt een geldboete op van minder dan € 100,00.In deze gevallen wordt er geen aantekening van gemaakt op uw strafblad. U hoeft zich echter geen zorgen te maken dat u door deze aantekening enige hinder zult ondervinden. Daarvoor is het feit niet ernstig genoeg.

Kan ik mijn vriendin als getuigen meenemen naar de zitting?

Ik heb een oproeping verdachte na ingesteld verzet ontvangen. Mijn vriendin was getuige van het gehele voorval en is nooit door de politie gehoord. Kan ik haar meenemen naar de zitting zodat zij kan getuigen voor mij?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt uw vriendin meebrengen naar de strafzitting. Verstandig is dat u op voorhand al aan de officier van justitie te kennen geeft dat u een getuige meebrengt. U kunt dit doen door een brief te sturen aan de officier van justitie. Het adres staat op de dagvaarding die u heeft ontvangen na het ingestelde verzet.