Drugshandel - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!

Gratis gesprek advocaat over drugshandel 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van drugshandel en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op Pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is drugshandel?

Er is sprake van drugshandel als iemand in handelt in verdovende middelen die staan opgenomen in de lijsten I en II van de Opiumwet. Drugshandel is (behalve in coffeeshops en de verstrekking van medicinale wiet) niet toegestaan in Nederland.

Niet alleen drugshandel zelf is strafbaar; ook het bezit van de harddrugs (lijst I uit de Opiumwet) is verboden. Logischerwijs is het produceren van deze middelen eveneens niet toegestaan. Het bezit van producten op lijst II uit de Opiumwet is in sommige gevallen wel toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten als hasj en wiet, waarvan de verkoop bij coffeeshops onder strenge voorwaarden gedoogd wordt in Nederland. Zelf wiet telen in huis is officieel verboden, maar zal bij kleine hoeveelheden (maximaal vijf planten) niet vervolgd worden. Ondanks het telen van hennep in Nederland wordt gedoogd, is het verkopen van de hennep wel strafbaar gesteld in de in Opiumwet.

Straffen drugshandel 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

Strafbaar zijn de productie van drugs, het bezit van drugs en drugshandel. Onder drugshandel vallen verkoop van drugs en de invoer naar Nederland en uitvoer van drugs naar het buitenland. Hoe groter de partij, hoe hoger de straf. Wordt u verdacht van drugshandel waarbij u een financieel voordeel zou hebben behaald, dan kan de officier van justitie ook een ontnemingsvordering tegen u bij de rechter aanbrengen. Met deze vordering verzoekt de officier van justitie de rechter om te bepalen dat u het door u behaalde financiële voordeel door het plegen van het strafbare feit terug moet betalen aan de staat.

De rechter bepaalt de straf. De maximale straf die de rechter u kan geven voor drugshandel zijn onder meer afhankelijk van de soort drugs waarvoor u wordt vervolgd (harddrugs of softdrugs), de hoeveelheid drugs en de periode (duur) dat u het strafbare feit heeft gepleegd. Ook maakt het uit of u eerder voor drugshandel bent veroordeeld (recidive).

Vervolging bij drugshandel kan worden voorkomen

Als u verdacht wordt van handel in verdovende middelen (drugshandel) zoals cannabis (marihuana), cocaïne, heroïne, XTC, MDMA, GHB of een andere drug, kan met de rechtshulp van een (pro deo) advocaat uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u goed informeren door een (pro deo) advocaat over uw rechten, plichten en mogelijke consequenties voor u van een eventuele veroordeling (VOG).

De politie probeert in opdracht van de officier van justitie bewijs tegen u te verzamelen. De rechter geeft u de gelegenheid om uw kant van het verhaal toe te lichten en te onderbouwen, voordat deze op basis van de aanwezige bewijsmiddelen een uitspraak doet (vonnis wijst). Zelfs in het geval er voldoende bewijs tegen u is, kan een goede advocaat veel voor u betekenen. Bijvoorbeeld door ervoor te pleiten dat aan u geen werkstraf en/of gevangenisstraf wordt opgelegd, of dat wordt volstaan met een waarschuwing (voorwaardelijke straf). Lees hier wat een (pro deo) advocaat voor u kan betekenen als u verdacht wordt van drugshandel en vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio.

Een (pro deo) advocaat kan bij drugshandel:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van drugshandel tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van drugshandel wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Zoekmachine om (pro deo) advocaat te vinden als u verdacht wordt van drugshandel

Het is verstandig u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat, wanneer u verdacht wordt van drugshandel. Een raadsman of raadsvrouw helpt u de kans op vrijspraak te vergroten, door argumenten aan te dragen waarom u niet veroordeeld zou mogen worden voor dit strafbare feit. Gebruik de zoekmachine op deze website, om het zoeken naar een geschikte (pro deo) advocaat makkelijker te maken. Let hierbij niet alleen op het werkgebied van de advocaat, maar voornamelijk op diens expertisegebied. Het zegt iets over de ervaring die een (pro deo) advocaat heeft met het behandelen van zaken op het gebied van drugshandel. Op het profiel van een (pro deo) advocaat heeft u de mogelijkheid direct een gratis kennismaking aan te vragen. Leg uw drugshandel zaak voor, om samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn. 

Wat houdt een gratis gesprek over drugshandel in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over drugshandel gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van drugshandel. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugsbezit 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
In beslag genomen goederen terugkrijgen 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Oproep na verzet ontvangen 
Politieverhoor 
Stalking 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Verduistering 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal

Vraag en antwoord

Drugshandel - Op een festival opgepakt met 50 xtc-pillen

Ik ben op een festival opgepakt met xtc-pillen, het waren in totaal 50 stuks. Ik heb tegenover de politie verklaard dat ik er een paar zelf wilde nemen en de rest voor vrienden had meegebracht. Na een paar uur mocht ik het politiebureau weer verlaten. Denkt u dat ik hier nog problemen van kunnen komen? Krijg ik nu ook een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als iemand wordt aangehouden met 50 xtc-pillen, dan is het aannemelijk dat deze persoon daarvoor strafrechtelijk voor wordt vervolgd. In uw geval dient u er rekening mee te houden dat u een dagvaarding ontvangt waarmee u wordt opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen. Vermoedelijk zal het OM de strafrechter verzoeken om u te veroordelen voor de handel in xtc-pillen. Indien u daarvoor wordt veroordeeld, dan wordt dit in uw strafblad (uittreksel justitiële documentatie) opgenomen. Dit kan in de toekomst problemen opleveren bij de eventuele aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en u verdedigen voor de rechter als u wordt vervolgd voor de handel en/of het bezit van xtc-pillen. Op de website van Eersterechtshulp,nl kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek. [Gratis advies advocaat{https://www.eersterechtshulp.nl/pro-deo-advocaat}]