Gratis gesprek advocaat over drugshandel 

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u verdacht wordt van drugshandel en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.600 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

Wat is drugshandel?

Er is sprake van drugshandel als iemand handelt in verdovende middelen die staan opgenomen in de lijsten I en II van de Opiumwet. Drugshandel is (behalve in coffeeshops en de verstrekking van medicinale wiet) niet toegestaan in Nederland.

Niet alleen drugshandel zelf is strafbaar; ook het bezit van de harddrugs (lijst I uit de Opiumwet) is verboden. Logischerwijs is het produceren van deze middelen eveneens niet toegestaan. Het bezit van producten op lijst II uit de Opiumwet is in sommige gevallen wel toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten als hasj en wiet, waarvan de verkoop bij coffeeshops onder strenge voorwaarden gedoogd wordt in Nederland. Zelf wiet telen in huis is officieel verboden, maar zal bij kleine hoeveelheden (maximaal vijf planten) niet vervolgd worden. Ondanks het telen van hennep in Nederland wordt gedoogd, is het verkopen van de hennep wel strafbaar gesteld in de in Opiumwet.


Straf voor drugshandel 

Als u veroordeeld wordt kan de straf bestaan uit een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete

Onder drugshandel vallen de verkoop van drugs en de invoer naar Nederland en uitvoer van drugs naar het buitenland. Hoe groter de partij, hoe hoger de straf. Wordt u verdacht van drugshandel waarbij u een financieel voordeel zou hebben behaald, dan kan de officier van justitie ook een ontnemingsvordering tegen u bij de rechter aanbrengen. Met deze vordering verzoekt de officier van justitie de rechter om te bepalen dat u het door u behaalde financiële voordeel door het plegen van het strafbare feit terug moet betalen aan de staat.

De rechter bepaalt de straf. De maximale straf die de rechter u kan geven is onder meer afhankelijk van de soort drugs waarvoor u wordt vervolgd (harddrugs of softdrugs), de hoeveelheid drugs en de periode (duur) dat u het strafbare feit heeft gepleegd. Ook maakt het uit of u eerder voor drugshandel bent veroordeeld (recidive).


Voorkom dat u vervolgd wordt bij drugshandel 

Wordt u verdacht van het handelen in verdovende middelen als cannabis, cocaïne, heroïne, MDMA, GHB of bijvoorbeeld XTC? In dat geval nodigt de rechter u uit om zich te verantwoorden. Voor aanvang van de rechtszitting is het wenselijk een (pro deo) advocaat te spreken, welke u meer vertelt over de rechten en plichten die u heeft. Ook kan deze u informeren over de mogelijke consequenties van een vervolging voor drugshandel. Om een voorbeeld aan te halen: mogelijk kunt u als gevolg hiervan voorlopig geen VOG meer verkrijgen.

Niet alleen voorafgaand aan een rechtszitting is hulp van een (pro deo) advocaat van meerwaarde. Tijdens het proces helpt deze uw positie te verdedigen. Vooraf bespreekt u hoe u uw verdediging vormgeeft; u heeft altijd het recht om uw kant van het verhaal te vertellen bij een rechtszitting. Dit biedt u de kans de rechter aan te zetten tot het op andere wijze kijken naar de zaak. Mogelijk komt deze als gevolg daarvan tot een andere strafmaat of zelfs vrijspraak. Een (pro deo) advocaat toetst of het bewijs wat door de rechter aangehaald wordt op rechtsgeldige wijze verkregen is en voldoende aantoont dat u zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit.  


Een (pro deo) advocaat kan:

 • U bijstaan bij politieverhoor
 • Beoordelen of er voldoende bewijs van drugshandel tegen u is
 • Beoordelen of het bewijs van drugshandel wettig is verkregen
 • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is
 • U bijstaan bij een rechtszaak

Kostenvergoeding hulp advocaat bij drugshandel via overheid 

De hulp van een advocaat bij een zaak rond drugshandel kan hoge kosten met zich meebrengen. Laat u zich hier niet op voorhand door afschrikken, daar u mogelijk in aanmerking komt voor pro deo rechtshulp. U betaalt in dit geval maar een klein deel van de advocaatkosten zelf; het andere deel wordt vergoed door de overheid. Of u hiervoor in aanmerking komt is van een aantal factoren afhankelijk. Om een voorbeeld te geven: uw bruto inkomen mag op jaarbasis niet hoger dan €29.600 zijn. 


Zoekmachine om (pro deo) advocaat te vinden als u verdacht wordt van drugshandel

Het is verstandig u bij te laten staan door een (pro deo) advocaat, wanneer u verdacht wordt van drugshandel. Een raadsman of raadsvrouw helpt u de kans op vrijspraak te vergroten, door argumenten aan te dragen waarom u niet veroordeeld zou mogen worden voor dit strafbare feit. Gebruik de zoekmachine op deze website, om het zoeken naar een geschikte (pro deo) advocaat makkelijker te maken. Let hierbij niet alleen op het werkgebied van de advocaat, maar voornamelijk op diens expertisegebied. Het zegt iets over de ervaring die een (pro deo) advocaat heeft. Op het profiel van een (pro deo) advocaat heeft u de mogelijkheid direct een gratis kennismaking aan te vragen. Leg uw zaak voor, om samen te kijken welke vervolgstappen interessant zijn. 


Wat houdt een gratis gesprek in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met zaken die over drugshandel gaan. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal die:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u verdacht wordt van drugshandel. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Vraag en antwoord

In mijn portiek wordt in drugs gehandeld, hoe stop ik dit?

Al enige tijd heb ik het gevoel dat er in de portiek van mijn woning in drugs wordt gehandeld. Het maakt dat ik ’s avonds liever niet naar buiten ga. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een vermoeden van drugshandel heeft, kunt u hier allereerst melding van maken bij de politie. Mogelijk ziet u regelmatig verschillende groepjes personen rond de portiek staan, die u niet herkent. Vaak gaat het om korte bezoeken; slechts de transactie vindt hier plaats. Mocht de politie u niet kunnen helpen, dan is het zaak om zo snel mogelijk bewijs te verzamelen. Raadpleeg een (pro deo) advocaat om u te laten informeren over de verschillende vormen van bewijs en de wijze waarop u deze kunt vergaren op legale wijze. Het is bijvoorbeeld niet zonder meer toegestaan om publiek terrein te filmen.

Ik heb tien gram wiet bij me, is dit strafbaar volgens de wet?

Een agent heeft mij aangehouden op verdenking van drugshandel. Als argument noemde hij dat ik meer wiet bij me had dan wettelijk is toegestaan (10 gram). Klopt dit verhaal wel en welk risico loop ik nu?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In Nederland geldt dat u normaliter niet vervolgd wordt voor het bezit van softdrugs voor eigen gebruik. Concreet betekent dit dat u een gebruikshoeveelheid bij u mag dragen, wat neerkomt op minder dan vijf gram hasj of wiet. U beschrijft dat u een dubbele hoeveelheid bij u droeg en u daarvoor bent aangehouden. Dit hoeft niet te betekenen dat er voldoende bewijs is om u te vervolgen voor drugshandel. Kies voor juridische hulp van een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uw positie te verdedigen.

Kan een veroordeling voor drugshandel ertoe leiden dat ik mijn woning moet verlaten?

Ik heb in het verleden gehandeld in drugs binnen mijn huurwoning. Als ik hiervoor word veroordeeld, moet ik de woning dan verlaten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Een overtreding van de Opiumwet, waarvan sprake is bij drugshandel, kan ertoe leiden dat een verhuurder de overeenkomst die deze eerder met u sloot op zal heffen. De verhuurder kan hier zonder tussenkomst van een rechter toe besluiten. Wel moet u veroordeeld zijn; vermoedens zijn onvoldoende om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Vriend verhandelt drugs, ben ik nu ook strafbaar?

Tijdens een avond stappen heeft een vriend drugs verhandeld. Nu moet ik mijzelf ook verantwoorden voor de rechter, omdat ik erbij was. Ben ik strafbaar?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de situatie die u beschrijft valt op voorhand niet te zeggen wat het risico op een veroordeling voor u is. Het is aan de rechter om te bepalen wat uw exacte rol is geweest in de handel in drugs door uw vriend, op basis van het onderzoek wat door de politie uitgevoerd is. Bij een zitting is het verstandig om u te laten bijstaan door een (pro deo) advocaat. Deze helpt u uw onschuld te bewijzen en zo een veroordeling voor drugshandel te voorkomen.

Vaak louche figuren bij de buren, mogelijk sprake van drugshandel. Wat nu?

Mijn buren ontvangen relatief vaak louche figuren, die veelal binnen een paar minuten weer vertrekken. Ik vermoed dat er sprake is van drugshandel. Wat hiermee te doen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Wanneer u een vermoeden heeft van drugshandel bij uw buren of omwonenden in de straat, kunt u hiervan melding maken bij de politie. Vooraf wilt u wellicht weten wat dit voor u betekent. Mogelijk krijgen de betrokkenen op een later moment te horen dat u de melding gemaakt heeft. Voordat u een melding indient bij de politie kunt u een (pro deo) advocaat raadplegen. Deze vertelt u meer over hetgeen u mag verwachten, nadat de politie uw melding in onderzoek heeft genomen.

Wat valt er allemaal onder drugshandel juridisch gezien?

Mij is in het verleden eens verteld dat er onder drugshandel veel meer valt dan slechts het verkopen van verdovende middelen. Hoe zit dat precies?

Antwoord Eerste Rechtshulp

De gedachte dat er meer onder drugshandel valt dan slechts het verkopen hiervan is correct. U kunt ook veroordeeld worden wanneer u zich bezighoudt met het telen, het bereiden en bewerken van soft- en harddrugs. Ook het afleveren en vervoeren van soft- en harddrugs is strafbaar.

Wordt het telen van wiet voor vrienden gezien als drugshandel?

Thuis ben ik bezig met het telen van wiet. Initieel met een paar planten voor eigen gebruik, maar inmiddels ook voor vrienden. Is dit een vorm van drugshandel?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In beginsel maakt het juridisch gezien niet uit, of u wiet teelt voor goede kennissen of voor onbekenden. Beide vormen van het telen van wiet zijn strafbaar; u kunt veroordeeld worden voor drugshandel op het moment dat u de geteelde wiet ook daadwerkelijk aan uw vrienden verkoopt.

Op een festival opgepakt met 50 xtc-pillen

Ik ben op een festival opgepakt met xtc-pillen, het waren in totaal 50 stuks. Ik heb tegenover de politie verklaard dat ik er een paar zelf wilde nemen en de rest voor vrienden had meegebracht. Na een paar uur mocht ik het politiebureau weer verlaten. Denkt u dat ik hier nog problemen van kunnen komen? Krijg ik nu ook een strafblad?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Als iemand wordt aangehouden met 50 xtc-pillen, dan is het aannemelijk dat deze persoon daarvoor strafrechtelijk voor wordt vervolgd. In uw geval dient u er rekening mee te houden dat u een dagvaarding ontvangt waarmee u wordt opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen. Vermoedelijk zal het OM de strafrechter verzoeken om u te veroordelen voor de handel in xtc-pillen. Indien u daarvoor wordt veroordeeld, dan wordt dit in uw strafblad (uittreksel justitiële documentatie) opgenomen. Dit kan in de toekomst problemen opleveren bij de eventuele aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG).