In beslag genomen goederen terugkrijgen - Gratis gesprek advocaat

Gratis gesprek advocaat over in beslag genomen goederen

Vraag een gratis gesprek aan met een advocaat uit uw regio als u in beslag genomen goederen wilt terugkrijgen en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 1. Klik op Gratis gesprek advocaat
 2. Selecteer uw plaats 
 3. Als u minder dan € 29.400 bruto per jaar verdient klik op pro deo
 4. Selecteer uit verschillende profielen een advocaat voor een gratis gesprek
 5. Vul het contactformulier in en binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op!

In beslag genomen goederen terugkrijgen 

Door de politie kunnen uw eigendommen in beslag worden genomen. Helaas gebeurt lang niet altijd volgens de wettelijke regels. Goederen kunnen om diverse redenen in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld om de waarheid aan de dag te brengen of omdat justitie iets wil onttrekken aan het verkeer en wil vernietigen, bijvoorbeeld een vuurwapen. Helaas duurt het vaak erg lang (maanden tot jaren) voordat u de In beslag genomen goederen weer terugkrijgt. Dit kan ertoe leiden dat uw goederen op het moment dat u het terugkrijgt geen enkele reële waarde meer hebben. Een (pro deo) advocaat kan in veel gevallen uw goederen eerder terugkrijgen door een klaagschrift in te dienen.


In beslag genomen goederen terugkrijgen door (pro deo) advocaat

Een (pro deo) advocaat kan een klaagschrift indienen bij de rechter zodat u uw in beslag genomen goederen eerder terugkrijgt. Een klaagschrift is een verzoek aan de rechter waarin namens u wordt gevraagd om teruggave van uw eigendommen. In veel gevallen worden (een gedeelte van) de goederen dan eerder aan u teruggegeven. 


Overheidsvergoeding zaak in beslag genomen goederen terugkrijgen 

Wanneer u een advocaat inschakelt bij een zaak om in beslag genomen goederen terug te krijgen, betaalt u de kosten die u maakt niet altijd zelf. Afhankelijk van onder meer uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor juridische ondersteuning, gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. Men noemt dit pro deo rechtshulp. Let op, deze vorm van juridische ondersteuning is niet volledig kosteloos in de meeste gevallen. U betaalt vaak een deel van de advocaatkosten zelf. Dit deel is echter zeer beperkt. 


Wat houdt een gratis gesprek over in beslag genomen goederen in? 

Alle (pro deo) advocaten met het expertisegebied Politie en justitie hebben veel ervaring met het terugkrijgen van in beslag genomen goederen. Selecteer een (pro deo) advocaat voor een gratis gesprek en binnen 24 uur wordt er door deze advocaat contact met u opgenomen. In een gratis en vrijblijvend gesprek zal de (pro deo) advocaat:

 • Uw zaak met u doornemen en uw vragen beantwoorden
 • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn
 • Het verloop van de procedure met u doornemen
 • Kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Indien u verzekerd bent, uitzoeken of uw kwestie onder uw dekking valt
 • Als beide niet van toepassing is u een indicatie van de kosten geven

Kortom: vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een (pro deo) advocaat als u in beslag genomen goederen wilt terugkrijgen. Daarna kunt u weloverwogen uw vervolgstappen bepalen.


Andere onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn

Afpersing 
Bedreiging 
Belediging 
Dagvaarding 
Diefstal 
Dood door schuld 
Doodslag 
Drugsbezit 
Drugshandel 
Heling 
Hennepkwekerij 
Huiselijk geweld 
Mishandeling 
OM-zitting 
Ontvoering 
Openlijke geweldpleging 
Oplichting 
Oproep na verzet ontvangen 
Politieverhoor 
Stalking 
Strafrecht 
Taakstraf omgezet naar hechtenis 
Verduistering 
Vernieling 
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf 
Wapenbezit 
Winkeldiefstal


Vraag en antwoord

In beslag genomen goederen - Hoe zorg ik dat ik in beslag genomen goederen weer terug krijg?

De politie heeft onlangs een aantal spullen van mij in beslag genomen; ik word verdacht van een strafbaar feit. Kan ik deze spullen nog terugkrijgen? Volgens mij zijn ze niet op correcte wijze in beslag genomen.

Antwoord Eerste Rechtshulp

In de basis heeft de politie het recht om bezittingen in beslag te nemen, wanneer zij bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat deze gebruikt zijn bij het plegen van een strafbaar feit of daarvan afkomstig zijn. Niet altijd wordt hierbij op de juiste wijze gehandeld. U kunt de in beslag genomen goederen in zo’n geval terugkrijgen. Kies voor de hulp van een (pro deo) advocaat om u bij dit proces te laten ondersteunen. De advocaat vertelt u meer over het proces wat gevolgd moet worden om in beslag genomen goederen terug te krijgen.

In beslag genomen goederen - Wanneer krijg ik mijn telefoon terug?

Vorige week ben ik vrijgesproken voor een overval, waarbij is bepaald dat ik mijn in beslag genomen telefoon terug krijg. Nu is er al een week voorbij en heb ik mijn telefoon nog steeds niet terug. Wanneer kan ik mijn in beslag genomen telefoon terug verwachten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het teruggeven van in beslag genomen goederen gaat via het Openbaar Ministerie. Dit kan enkele weken duren. Van belang hiervoor is dat de zaak onherroepelijk moet zijn. Dit houdt in dat de termijn waarin in hoger beroep kan worden gegaan, te weten twee weken na de uitspraak, moet zijn verstreken. Pas daarna zal het Openbaar Ministerie werk maken van de teruggave. Per brief laten ze u vervolgens weten wanneer en bij welk beslagdepot u uw telefoon zou kunnen ophalen.

In beslag genomen goederen - Hoelang duurt het voordat ik ze terugkrijg?

De rechter heeft bepaald dat ik mijn goederen, die door de politie in beslag zijn genomen, weer terugkrijg. Hoe lang lang kan het duren voordat ik deze terug heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het openbaar ministerie moet uw in beslag genomen goederen zo spoedig mogelijk teruggeven. Meestal duurt dit vanwege administratieve redenen enkele weken. U krijgt hiervan schriftelijk een bericht dat u uw goederen kunt ophalen. Vervolgens kunt u, of iemand anders voor u, uw in beslag genomen goederen ophalen bij het beslagdepot waar deze liggen. Waar dit is ligt aan de gemeente waar uw goederen in beslag genomen zijn. Het openbaar ministerie zal dit vermelden in de brief die zij u toesturen.

In beslag genomen goederen - Wanneer mag de politie goederen in beslag nemen?

Mijn auto is door de politie in beslag genomen. Mijn vraag is wanneer de politie over mag gaan tot het in beslag nemen van goederen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

In artikel 94 Wetboek van Strafvordering is neergelegd om welke redenen de politie over mag gaan tot het in beslag nemen van goederen. Dit kan om drie redenen. Ten eerste kunnen goederen in beslag worden genomen wanneer dit ten behoeve van de waarheidsvinding is. Ten tweede kunnen goederen in beslag worden genomen ten behoeve van verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om wapens of verdovende middelen. Ten derde kunnen goederen in beslag worden genomen als het gaat om goederen waarbij de verdenking bestaat dat dit een wederrechtelijk verkregen voordeel is. Is een goed van u door de politie in beslag genomen of heeft u vragen over het in beslag nemen van goederen die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

In beslag genomen goederen - Beklag tegen inbeslagname houten zwaard

Bij de aanhouding van het plegen van een strafbaar feit, is een houten zwaard in beslag genomen. Moeten we naast het in verzet gaan van de strafbeschikking, ook nog ons beklag doen tegen deze inbeslagname en een aparte procedure hierover starten?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Verzet tegen de strafbeschikking resulteert niet direct in teruggave van goederen die in beslag zijn genomen. Het is raadzaam om hiervoor een aparte procedure op te starten. Een zogenaamde klaagschrift procedure (art. 552a WvSv). U kunt dan in afwachting van de verdere afhandeling van uw strafzaak aan de rechter vragen om het zwaard aan u terug te geven. Indien u in verzet gaat en de zaak komt uiteindelijk voor bij de strafrechter, dan kunt u op dat moment ook verzoeken om teruggave van uw zwaard. Het kan echter enige tijd duren alvorens de procedure daadwerkelijk wordt behandeld door de strafrechter. U dient hierbij rekening te houden met de duur van een jaar. U kunt ook een brief sturen naar de behandelend officier van justitie met het verzoek om teruggave.Is een goed van u door de politie in beslag genomen of heeft u vragen over het in beslag nemen van goederen die u wilt bespreken met een deskundige? Selecteer een van de pro deo advocaten van Eerste Rechtshulp voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

In beslag genomen goederen - Contant geldbedrag in beslag genomen

De politie heeft een groot contant geldbedrag dat in mijn auto is aangetroffen in beslag genomen. Ik wil dit geldbedrag zo snel mogelijk terugkrijgen, als dat mogelijk is. Moet ik wachten tot mijn zaak voor de rechter komt voordat ik mijn inbeslaggenomen geld kan terugvragen?

Antwoord Eerste Rechtshulp

U kunt al voordat uw zaak door de rechter wordt behandeld vragen of uw geld kan worden teruggegeven. U kunt daartoe een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Het is raadzaam om hiervoor een advocaat in te schakelen. Of u uw geld ook daadwerkelijk terugkrijgt, kan namelijk van veel factoren afhangen. Er zijn meerdere redenen waarom de politie beslag mag leggen op voorwerpen, voorbeelden hiervan zijn beslag om de waarheid aan de dag te brengen, beslag om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen en beslag met het oog op verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Een advocaat kan u vertellen welk type beslag er op uw geld is gelegd en ervoor zorgen dat in uw klaagschrift de juiste argumenten worden aangevoerd. Op de website van Eerste Rechtshulp kunt u uit verschillende advocatenprofielen vrijblijvend een strafrechtadvocaat naar keuze selecteren voor een gratis adviesgesprek.

In beslag genomen goederen - terugkrijgen na uitspraak rechter

De rechter heeft bepaald dat ik mijn goederen, die door de politie in beslag zijn genomen, weer terug krijg. Hoe lang lang kan het duren voordat ik deze terug heb?

Antwoord Eerste Rechtshulp

Het openbaar ministerie moet uw goederen zo spoedig mogelijk teruggeven. Meestal duurt dit vanwege administratieve redenen enkele weken . U krijgt hiervan schriftelijk een bericht dat u uw goederen kunt ophalen. Vervolgens kunt u, of iemand anders voor u, uw goederen ophalen bij het beslagdepot waar deze liggen. Waar dit is ligt aan de gemeente waar uw goederen in beslag genomen zijn. Het openbaar ministerie zal dit vermelden in de brief die zij u toesturen.